Vytvorenie štítkov na usporiadanie Gmailu

Môžete si vytvoriť štítky, pod ktoré sa dajú uložiť správy. Ku každej správe môžete pridať ľubovoľný počet štítkov. 

Poznámka: Štítky nie sú totožné s priečinkami. Ak odstránite správu, vymaže sa spod každého štítka, ku ktorému patrí, ako aj z celej doručenej pošty.

Pridanie štítka k správe

Pridanie štítka k správe, ktorú čítate
 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Gmail .
 2. Otvorte správu.
 3. Vpravo hore klepnite na ikonu Viac Viac.
 4. Klepnite na položku Zmeniť štítky.
 5. Pridajte alebo odstráňte štítky.
 6. Klepnite na tlačidlo OK.
Pridanie štítka k viacerým správam v doručenej pošte
 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Gmail .
 2. Vľavo od správy pridržte písmeno alebo fotku.
 3. Pridržte všetky ostatné správy, ktoré chcete označiť štítkom.
 4. Vpravo hore klepnite na ikonu Viac Viac.
 5. Klepnite na položku Zmeniť štítky.
 6. Pridajte alebo odstráňte štítky. 
 7. Klepnite na tlačidlo OK
Presun správy pod iný štítok
 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Gmail .
 2. Otvorte správu, ktorú chcete presunúť, prípadne ju vyberte v doručenej pošte. 
 3. Klepnite na ikonu Viac Viac a potom Presunúť
 4. Vyberte štítok, pod ktorý chcete správu presunúť.

Tip: Ak chcete túto akciu vykonávať rýchlo potiahnutím správ prstom doľava alebo doprava v zozname správ, môžete si zmeniť nastavenia Gmailu

Vytvorenie, úprava a odstránenie štítkov

Poznámka: Štítky, ktoré správam pridáte, sa zobrazia len vám.

Vytvorenie štítka
 1. V počítači otvorte Gmail. V aplikácii Gmail nie je možné vytvárať štítky.
 2. Na ľavej strane kliknite na položku Ďalšie.
 3. Kliknite na položku Vytvoriť nový štítok.
 4. Zadajte názov štítka.
 5. Kliknite na možnosť Vytvoriť.
Úprava štítka
 1. V počítači otvorte Gmail. V aplikácii Gmail nie je možné upravovať štítky.
 2. V ľavej časti stránky umiestnite kurzor myši na názov štítka.
 3. Kliknite na šípku nadol Rozbaľovacia šípka.
 4. Kliknite na položku Upraviť.
 5. Vykonajte zmeny v štítku.
 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
Odstránenie štítka
 1. V počítači otvorte Gmail. V aplikácii Gmail nie je možné upravovať štítky.
 2. V ľavej časti stránky umiestnite kurzor myši na názov štítka.
 3. Kliknite na šípku nadol Rozbaľovacia šípka.
 4. Kliknite na Odstrániť štítok.