Vytvorenie štítkov na usporiadanie Gmailu

Môžete si vytvoriť štítky, pod ktoré sa dajú uložiť správy. Ku každej správe môžete pridať ľubovoľný počet štítkov. 

Poznámka: Štítky nie sú totožné s priečinkami. Ak odstránite správu, vymaže sa spod každého štítka, ku ktorému patrí, ako aj z celej doručenej pošty.

Vytvorenie štítka

Tip: Vaše štítky sa zobrazujú iba vo vašej doručenej pošte, nie doručenej pošte príjemcu.

 1. Prejdite v počítači do Gmailu.
 2. Vľavo sa posuňte nadol a potom kliknite na Ďalšie.
 3. Kliknite na Vytvoriť nový štítok.
 4. Zadajte názov štítka.
 5. Kliknite na Vytvoriť.

Úprava a odstránenie štítkov

Úprava štítka

 1. Prejdite v počítači do Gmailu.
 2. V ľavej časti stránky prejdite na názov štítka.
 3. Kliknite na Viac Viac.
 4. Upravte štítok.

Odstránenie štítka

 1. Prejdite v počítači do Gmailu.
 2. V ľavej časti stránky umiestnite kurzor myši na názov štítka.
 3. Kliknite na Viac Viac a potom Odstrániť štítok.

Pridanie štítka

Označenie správ v doručenej pošte štítkom

 1. Prejdite v počítači do Gmailu.
 2. Vyberte správy.
 3. V hornej časti kliknite na Štítky Označiť.
 4. Vyberte štítok alebo vytvorte nový.

Označenie rozpísanej správy štítkom

 1. Prejdite v počítači do Gmailu.
 2. Kliknite na položku Napísať správu.
 3. Vpravo dole kliknite na Viac Viac.
 4. Kliknite na položku Štítok a potom vyberte štítky, ktoré chcete pridať.
 5. Kliknite na Použiť.

Presun správy pod iný štítok

 1. Prejdite v počítači do Gmailu.
 2. Vyberte správu.
 3. V hornej časti kliknite na Štítky Označiť.
 4. Zrušte začiarknutie aktuálneho štítka a potom vyberte nový.
 5. Kliknite na Použiť.

Zobrazenie alebo skrytie štítkov

Vyberte, či chcete, aby sa vám štítky zobrazovali v zozname ponuky naľavo od doručenej pošty.

 1. Prejdite v počítači do Gmailu.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia a potom Zobraziť všetky nastavenia.
 3. Kliknite na kartu Štítky.
 4. Vykonajte zmeny. 

Zobrazovanie viac ako 500 štítkov

Na ľavej strane stránky sa vám môže zobrazovať až 500 štítkov. V rámci štítkov môžete mať ďalšie štítky. 
Poznámka: Ak máte viac ako 500 štítkov, načítanie zoznamu môže trvať dlhšie. 

Štítky sa vám zobrazujú v závislosti od toho, či je zobrazenie konverzácie zapnuté alebo vypnuté.

 • Ak je zobrazenie konverzácie vypnuté, štítky sa zobrazia iba pri jednotlivých správach označených štítkom. Ak na danú správu niekto odpovie, pri tejto odpovedi sa štítok nezobrazí.
 • Ak je zobrazenie konverzácie zapnuté, pri pridaní štítka k celej konverzácii sa daný štítok zobrazí iba pri existujúcich správach, nie pri nových.