Prostorije Google Chata preimenovat će se u prostore. Promjena naziva na svim kanalima može potrajati neko vrijeme. Saznajte više.

Izrada oznaka radi organizacije Gmaila

Možete izraditi oznake za pohranu e-poruka. Jednoj e-poruci možete dodati koliko god želite oznaka. 

Napomena: oznake se razlikuju od mapa. Ako izbrišete poruku, izbrisat će se iz svake oznake s kojom je povezana, kao i iz pristigle pošte.

Izrada oznake

Savjet: vaše se oznake prikazuju samo u vašoj pristigloj pošti, a ne i u pristigloj pošti primatelja.

 1. Otvorite Gmail na računalu.
 2. Na lijevoj strani pomaknite se prema dolje, a zatim kliknite Više.
 3. Kliknite Izradi novu oznaku.
 4. Unesite naziv oznake.
 5. Kliknite Izradi.

Uređivanje i brisanje oznaka

Uređivanje oznake

 1. Otvorite Gmail na računalu.
 2. Na lijevoj strani stranice, pomaknite se na naziv oznake.
 3. Kliknite VišeViše.
 4. Uredite oznaku.

Brisanje oznake

 1. Otvorite Gmail na računalu.
 2. Na lijevoj strani stranice, zadržite pokazivač miša na nazivu oznake.
 3. Kliknite Više Višea zatim Ukloni oznaku.

Dodavanje oznake

Označavanje poruka u pristigloj pošti

 1. Otvorite Gmail na računalu.
 2. Odaberite poruke.
 3. Pri vrhu kliknite Oznake Oznaka.
 4. Odaberite oznaku ili izradite novu.

Označavanje poruke koju pišete

 1. Otvorite Gmail na računalu.
 2. Kliknite Nova poruka.
 3. U donjem desnom kutu kliknite Više Više.
 4. Kliknite Oznaka, a zatim odaberite oznake koje želite dodati.
 5. Kliknite Primijeni.

Premještanje poruke u drugu oznaku

 1. Otvorite Gmail na računalu.
 2. Odaberite poruku koju želite označiti.
 3. Pri vrhu kliknite Oznake Oznaka.
 4. Poništite trenutačnu oznaku, a zatim odaberite novu.
 5. Kliknite Primijeni.

Prikazivanje ili sakrivanje oznaka

Odaberite hoće li se oznake prikazivati na popisu Izbornika na lijevoj strani pristigle pošte.

 1. Otvorite Gmail na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Postavke a zatim Prikaži sve postavke.
 3. Kliknite karticu "Oznake".
 4. Unesite izmjene. 

Prikaz više od 500 oznaka

Na lijevoj strani stranice možete vidjeti do 500 oznaka. Možete imati oznake u drugim oznakama. 
Napomena: ako imate više od 500 oznaka, učitavanje popisa može duže potrajati. 

Vaše se oznake prikazuju ovisno o tome je li prikaz razgovora uključen ili isključen.

 • Ako je prikaz razgovora isključen: oznake će se prikazivati samo na pojedinačnim porukama koje ste označili. Ako netko odgovori na tu poruku, oznaka se neće prikazati na odgovoru.
 • Ako je prikaz razgovora uključen: kada dodate oznaku cijelom razgovoru, oznaka će se prikazivati samo na postojećim porukama, a ne na novima.
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
17
false