ایجاد برچسب برای سازمان‌دهی Gmail

می‌توانید برچسب‌هایی ایجاد کنید که ایمیل‌هایتان را ذخیره می‌کنند. می‌توانید هر تعداد برچسبی که می‌خواهید به یک ایمیل اضافه کنید. 

توجه: برچسب متفاوت از پوشه است. اگر پیامی را حذف کنید، از همه برچسب‌هایی که به آن‌ها متصل شده و کل صندوق ورودی‌تان پاک خواهد شد.

ایجاد برچسب

توجه: برچسب‌ها فقط در صندوق ورودی خودتان نمایش داده می‌شوند، نه در صندوق ورودی گیرنده.

 1. در رایانه، به Gmail بروید؛
 2. درسمت راست به پایین پیمایش کنید و روی «بیشتر» کلیک کنید؛
 3. روی «ایجاد» برچسب جدید کلیک کنید؛
 4. نامی برای برچسبتان وارد کنید؛
 5. روی «ایجاد کردن» کلیک کنید.

ویرایش و حذف برچسب

ویرایش برچسب

 1. در رایانه، به Gmail بروید؛
 2. در سمت چپ صفحه، به نام برچسب موردنظر بروید؛
 3. روی «بیشتر» کلیک کنید؛
 4. برچسب را ویرایش کنید.

حذف برچسب

 1. در رایانه، به Gmail بروید؛
 2. در سمت راست صفحه، نشانگر را روی نام برچسب نگه دارید؛
 3. روی «بیشتر»  و سپس برداشتن برچسب کلیک کنید.

افزودن برچسب

برچسب‌گذاری پیام‌ها در صندوق ورودی

 1. در رایانه، به Gmail بروید؛
 2. پیام‌های موردنظرتان را انتخاب کنید؛
 3. در بالا، روی «برچسب‌ها»  کلیک کنید؛
 4. برچسبی را انتخاب یا یک برچسب جدید ایجاد کنید.

برچسب‌گذاری پیامی که درحال نوشتن آن هستید

 1. در رایانه، به Gmail بروید؛
 2. روی نوشتن کلیک کنید؛
 3. در پایین چپ، روی «بیشتر» کلیک کنید؛
 4. روی برچسب کلیک کنید و برچسب‌های موردنظرتان را برای افزودن انتخاب کنید؛
 5. روی اعمال کلیک کنید.

انتقال پیام به برچسبی دیگر

 1. در رایانه، به Gmail بروید؛
 2. پیام موردنظر را باز کنید؛
 3. در بالا، روی «برچسب‌ها»  کلیک کنید؛
 4. برچسب فعلی را لغو انتخاب و یک برچسب جدید انتخاب کنید؛
 5. روی اعمال کلیک کنید.

نمایش دادن یا پنهان کردن برچسب

انتخاب کنید آیا برچسب‌ها در فهرست «منو» در سمت راست صندوق ورودی نمایش داده شوند یا نه.

 1. در رایانه، به Gmail بروید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی «تنظیمات» و سپس دیدن همه تنظیمات کلیک کنید؛
 3. روی برگه «برچسب‌ها» کلیک کنید؛
 4. تغییراتتان را اعمال کنید؛ 

مشاهده بیشتر از ۵۰۰ برچسب

در سمت راست صفحه، می‌توانید حداکثر ۵۰۰ برچسب را ببینید. می‌توانید برچسب‌هایی را درون برچسب‌های دیگر داشته باشید. 
توجه: اگر بیشتر از ۵۰۰ برچسب داشته باشید، ممکن است بارگیری فهرست بیشتر طول بکشد. 

برچسب‌ها بسته به روشن یا خاموش بودن نمای مکالمه نمایش داده می‌شود.

 • اگر نمای مکالمه غیرفعال باشد: برچسب‌ها فقط در پیام‌های تکی که برچسب‌گذاری کرده‌اید نمایش داده می‌شوند. اگر فردی به آن پیام پاسخ دهد، برچسب برای پاسخ نمایش داده نمی‌شود.
 • اگر نمای مکالمه فعال باشد: وقتی برچسبی را به کل مکالمه اضافه می‌کنید، آن برچسب فقط برای پیام‌های موجود و نه موارد جدید، نمایش داده می‌شود.
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی