Δημιουργία ετικετών για οργάνωση του Gmail

Μπορείτε να δημιουργήσετε ετικέτες, στις οποίες αποθηκεύονται τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Προσθέστε όσες ετικέτες θέλετε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Σημείωση: Οι ετικέτες διαφέρουν από τους φακέλους. Εάν διαγράψετε ένα μήνυμα, θα διαγραφεί από κάθε ετικέτα με την οποία είναι συνδεδεμένο, καθώς και από ολόκληρα τα εισερχόμενά σας.

Προσθήκη ετικέτας

Τοποθέτηση ετικέτας στα μηνύματα στα Εισερχόμενα

 1. Στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στο Gmail.
 2. Επιλέξτε τα μηνύματα.
 3. Στην κορυφή, κάντε κλικ στην επιλογή Ετικέτες Ετικέτα.
 4. Επιλέξτε μια ετικέτα ή δημιουργήστε μια νέα.

Τοποθέτηση ετικέτας σε ένα μήνυμα που γράφετε

 1. Στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στο Gmail.
 2. Κάντε κλικ στη Σύνταξη.
 3. Κάτω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ετικέτα και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις ετικέτες που θέλετε να προσθέσετε.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή.

Μετακίνηση μηνύματος σε άλλη ετικέτα

 1. Στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στο Gmail.
 2. Επιλέξτε το μήνυμα.
 3. Στην κορυφή, κάντε κλικ στην επιλογή Ετικέτες Ετικέτα.
 4. Καταργήστε την επιλογή της τρέχουσας ετικέτας και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια νέα.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή.

Δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή ετικετών

Σημείωση: Οι ετικέτες σας θα είναι ορατές μόνο στα δικά σας Εισερχόμενα και όχι στα Εισερχόμενα του παραλήπτη.

Δημιουργία ετικέτας

 1. Στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στο Gmail.
 2. Στα αριστερά, κάντε κύλιση προς τα κάτω και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Περισσότερα".
 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Δημιουργία νέας ετικέτας.
 4. Δώστε όνομα στην ετικέτα σας.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

Επεξεργασία ετικέτας

 1. Στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στο Gmail.
 2. Στην αριστερή πλευρά της σελίδας, μεταβείτε στο όνομα της ετικέτας.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα.
 4. Επεξεργαστείτε την ετικέτα σας.

Διαγραφή ετικέτας

 1. Στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στο Gmail.
 2. Στην αριστερή πλευρά της σελίδας, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το όνομα της ετικέτας.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και έπειτα Κατάργηση ετικέτας.

Εμφάνιση ή απόκρυψη ετικετών

Επιλέξτε αν οι ετικέτες σας θα είναι ορατές ή όχι στη λίστα Μενού, στο αριστερό μέρος των Εισερχομένων σας.

 1. Στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στο Gmail.
 2. Στην αριστερή πλευρά της σελίδας, μεταβείτε στο όνομα της ετικέτας.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα.
 4. Στην ενότητα "Στη λίστα ετικετών", κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ή Απόκρυψη.

Δείτε περισσότερες από 500 ετικέτες

Στην αριστερή πλευρά της σελίδας, μπορείτε να δείτε έως και 500 ετικέτες. Μπορείτε να έχετε ετικέτες μέσα σε άλλες ετικέτες. 
Σημείωση: Εάν έχετε περισσότερες από 500 ετικέτες, ίσως χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη φόρτωση της λίστας. 

Οι ετικέτες σας εμφανίζονται ανάλογα με το αν η προβολή συνομιλίας είναι ενεργοποιημένη ή όχι.

 • Εάν η προβολή συνομιλίας είναι απενεργοποιημένη: Οι ετικέτες θα εμφανίζονται μόνο σε μεμονωμένα μηνύματα στα οποία έχετε τοποθετήσει ετικέτα. Εάν κάποιος απαντήσει σε αυτό το μήνυμα, η ετικέτα δεν θα εμφανίζεται στην απάντηση.
 • Εάν η προβολή συνομιλίας είναι ενεργοποιημένη: Όταν προσθέτετε μια ετικέτα σε μια ολόκληρη συνομιλία, η ετικέτα θα εμφανίζεται μόνο στα υπάρχοντα μηνύματα και όχι στα νέα.