Uspořádání zpráv v Gmailu pomocí štítků

Můžete si vytvořit štítky, pod nimiž si budete ukládat e-maily. E-mail můžete označit libovolným počtem štítků. 

Poznámka: Štítky jsou jiné než složky. Když zprávu smažete, bude vymazána ze všech štítků, kterými je označena, i z celé vaší doručené pošty.

Označení štítkem

Označení zpráv v doručené poště

 1. Na počítači otevřete Gmail.
 2. Vyberte zprávy.
 3. Nahoře klikněte na ikonu štítku Změnit štítky.
 4. Vyberte jeden ze stávajících štítků nebo vytvořte nový.

Označení zprávy, kterou píšete

 1. Na počítači otevřete Gmail.
 2. Klikněte na Nová zpráva.
 3. Vpravo dole klikněte na ikonu možností Více.
 4. Klikněte na Štítek a vyberte požadované štítky.
 5. Klikněte na Použít.

Přesunutí zprávy do jiného štítku

 1. Na počítači otevřete Gmail.
 2. Vyberte zprávu.
 3. Nahoře klikněte na ikonu štítku Změnit štítky.
 4. Zrušte zaškrtnutí aktuálního štítku a vyberte nový.
 5. Klikněte na Použít.

Vytváření, úpravy a mazání štítků

Poznámka: Štítky se zobrazují jen ve vaší doručené poště, příjemce je neuvidí.

Vytvoření štítku

 1. Na počítači otevřete Gmail.
 2. Vlevo na stránce přejděte dolů a klikněte na Více.
 3. Klikněte na Vytvořit nový štítek.
 4. Pojmenujte štítek.
 5. Klikněte na Vytvořit.

Úprava štítku

 1. Na počítači otevřete Gmail.
 2. Vlevo na stránce umístěte kurzor na název štítku.
 3. Klikněte na ikonu možností Více.
 4. Upravte štítek.

Smazání štítku

 1. Na počítači otevřete Gmail.
 2. Vlevo na stránce umístěte kurzor na název štítku.
 3. Klikněte na ikonu možností Více a pak Odebrat štítek.

Zobrazení a skrytí štítků

Vyberte si, jaké štítky se mají zobrazovat v nabídce na levé straně e-mailové schránky.

 1. Na počítači otevřete Gmail.
 2. Vlevo na stránce umístěte kurzor na název štítku.
 3. Klikněte na ikonu možností Více.
 4. Pod možností V seznamu zpráv klikněte na Zobrazit nebo Skrýt.

Zobrazení více než 500 štítků

Na levé straně stránky se zobrazuje až 500 štítků. Ve štítcích můžete mít vnořené další štítky. 
Poznámka: Pokud máte více než 500 štítků, může se seznam načítat déle. 

Jestli se štítky zobrazují, záleží na tom, zda máte zapnuté seskupování do konverzací.

 • Pokud je seskupování do konverzací vypnuté, zobrazují se štítky jen u jednotlivých zpráv, které jste označili. Pokud na označenou zprávu někdo odpoví, u odpovědi se štítek nezobrazí.
 • Pokud je seskupování do konverzací zapnuté a označíte štítkem celou konverzaci, štítek se zobrazí jen u stávajících zpráv, ne u nových zpráv v konverzaci.