Saznajte kako se kretati Gmailom

Možete se prebacivati između e-pošte, chatova i sastanaka bez potrebe za otvaranjem nove kartice ili prozora na Gmailu.
Kada otvorite Gmail, možete:
 • otvoriti Google Chat i Google Meet putem glavnog izbornika Gmaila
 • pregledati određene izbornike aplikacija na ploči koja se može sažeti
 • primati obavijesti o novim porukama chata putem oblačića s obavijesti
 • usmjeriti pokazivač miša na ikonu svake aplikacije da biste pregledali što se događa
 • na bočnoj ploči s desne strane pristupiti drugim programskim dodacima za Workspace, kao što su Keep i Zadaci.

Prikaz ili sakrivanje Chata ili Meeta

 1. Otvorite Gmail na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Postavke .
 3. Na izborniku Brze postavke u odjeljku Aplikacije na Gmailu kliknite Prilagodi.
 4. Pored opcije Google Chat ili Google Meet kliknite potvrdni okvir.
 5. Kliknite Gotovo.

Prebacivanje između aplikacija na glavnom izborniku

Na ploči koja se može sažeti lijevo od pristigle pošte možete se prebacivati između Gmaila, Chata ili Meeta.

 • Prebacivanje između aplikacija: kliknite naziv aplikacije.
 • Pregled aplikacije: postavite pokazivač na ikonu.
 • Sakrivanje ili prikaz ploče koju je moguće sažeti: u gornjem lijevom kutu kliknite Prikaži glavni izbornik / sakrij glavni izbornik .

Otvaranje aplikacija na bočnoj ploči

Na desnoj strani na bočnoj ploči možete otvoriti druge Googleove aplikacije kao što su Keep ili Zadaci.

 1. Otvorite Gmail na računalu.
 2. U donjem desnom kutu kliknite Prikaži bočnu ploču Prikaži bočnu ploču.
 3. Na desnoj strani odaberite proizvod koji želite otvoriti:
  • Kalendar Kalendar: provjerite svoj raspored i dodajte ili uredite događaje.
  • Keep Keep: izradite bilješku ili popis.
  • Tasks Tasks: dodajte zadatke i rokove.
  • Kontakti contacts: pristupite svojim kontaktima.
  • Glasovni poziv : uputite poziv putem Google Voicea.
 4. Da biste zatvorili ploču aplikacija, na desnoj strani kliknite Zatvori Odustajanje.

Savjet: da biste dodali više aplikacija na bočnu ploču, kliknite Preuzmi programske dodatke .

Upravljanje oblačićima s obavijestima Chata

Kada primite novu poruku na Chatu, obavijest se prikazuje u donjem lijevom kutu u oblačiću. Kada pokazivač miša usmjerite na oblačić, prikazuje se pregled poruke.

Odgovor na poruku prikazanu u oblačiću

 • Da biste otvorili poruku i izravno odgovorili, kliknite oblačić.
 • Da biste otvorili poruku u skočnom prozoru, kliknite Odgovori.

Uključivanje ili isključivanje oblačića s obavijestima

 1. U gornjem desnom kutu Gmaila kliknite pokazivač statusa a zatim Postavke obavijesti Chata.
 2. U prozoru koji se prikaže potvrdite okvire pored opcija Dopusti obavijesti o chatu i Otvori oblačić za chat za nove poruke.
 3. Pri dnu prozora kliknite Gotovo.

Savjeti: 

 • da biste isključili oblačiće s obavijesti, poništite okvir uz opciju Otvori oblačiće za chat za nove poruke
 • Da biste otvorili oblačiće za chat u skočnom prozoru, poništite okvir Otvori oblačiće za chat na cijelom zaslonu.

Povezani sadržaji

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
1797737639781398388