ติดตามทุกเรื่องสำคัญด้วยอินเทอร์เฟซใหม่ของ Gmail ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลย์เอาต์ใหม่

แก้ปัญหาเกี่ยวกับลายเซ็น Gmail

ลายเซ็นอีเมลเป็นข้อความ เช่น ข้อมูลติดต่อหรือคําคมที่คุณชื่นชอบ ที่อยู่ในส่วนท้ายของข้อความอีเมล ระบบจะเพิ่มลายเซ็นไว้ที่ท้ายข้อความ Gmail เช่นเดียวกับส่วนท้าย โดยคุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มรูปภาพในลายเซ็น Gmail ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลายเซ็น Gmail

หากประสบปัญหาเกี่ยวกับลายเซ็น Gmail หรือรูปภาพในลายเซ็น ให้ลองใช้วิธีแก้ปัญหาในบทความนี้

ปัญหาและแนวทางแก้ไขทั่วไปเกี่ยวกับลายเซ็น

มีปัญหาในการอัปโหลดรูปภาพลายเซ็น

หากพบปัญหาในการอัปโหลดรูปภาพลงในลายเซ็น ให้ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้

รูปภาพลายเซ็นจัดรูปแบบไม่ถูกต้อง

หากพบปัญหาในการจัดรูปแบบรูปภาพลายเซ็น ให้ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้


ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับลายเซ็นของ Gmail

ลองทําตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาทั่วไปของการแสดงผลและจัดรูปแบบของลายเซ็น Gmail

ระบบแสดงลายเซ็นไม่ถูกต้อง

บางครั้ง Gmail อาจแสดงข้อความที่จัดรูปแบบในลายเซ็นไม่ถูกต้อง ลองนําการจัดรูปแบบออกโดยทำดังนี้

 1. เปิด Gmail
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. เลือกลายเซ็นของคุณในส่วนลายเซ็น
 4. คลิกนําการจัดรูปแบบออก ""

รูปภาพลายเซ็นที่มีขนาดใหญ่เกินไปก็ทําให้เกิดปัญหาได้เช่นกัน โปรดดูวิธีแก้ปัญหาที่หัวข้อใช้รูปภาพลายเซ็นในขนาดที่แนะนํา

จัดรูปแบบข้อความในลายเซ็นไม่ได้

หากจัดรูปแบบข้อความลายเซ็นไม่ได้และมีข้อความธรรมดาปรากฏอยู่เหนือช่องลายเซ็น ให้ปิดโหมดข้อความธรรมดาก่อนแก้ไขลายเซ็น

 1. เปิด Gmail
 2. คลิกเขียน
 3. คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม "" ที่ด้านขวาล่าง
 4. ยกเลิกการเลือกโหมดข้อความธรรมดา

มีอักขระพิเศษในลายเซ็น

Gmail บางเวอร์ชันไม่รองรับตัวเลือกการจัดรูปแบบ เช่น ตัวหนาหรือตัวเอียง ข้อความที่จัดรูปแบบใน Gmail เวอร์ชันเหล่านี้อาจทําให้มีอักขระเพิ่มเติมในลายเซ็น หากต้องการนําอักขระพิเศษออก ให้นําการจัดรูปแบบออกจากลายเซ็นโดยทำดังนี้

 1. เปิด Gmail
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้น ดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. ไฮไลต์ลายเซ็นของคุณในส่วนลายเซ็น
 4. คลิกนําการจัดรูปแบบออก ""

ลายเซ็นถูกซ่อนด้วยจุด 3 จุดในข้อความที่ส่ง

หากไม่พบลายเซ็นในข้อความ Gmail แสดงว่าลายเซ็นนั้นอาจอยู่ใต้เนื้อหาของข้อความ ลายเซ็นจะแยกออกจากเนื้อหาข้อความด้วยขีดคั่น 2 ขีด

หากต้องการแสดงลายเซ็น ให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างของข้อความ แล้วคลิกแสดงเนื้อหาที่ถูกตัด ""

มีปัญหาในการอัปโหลดรูปภาพลายเซ็น

หากคุณมีปัญหาในการอัปโหลดรูปภาพ ให้ลองใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างน้อย 1 รายการในส่วนนี้ ปัญหาในการอัปโหลดรูปภาพอาจมีดังนี้

 • รูปภาพไม่อัปโหลด
 • รูปภาพไม่ปรากฏในลายเซ็น
 • รูปภาพที่เพิ่มจาก Google ไดรฟ์ไม่แสดงในลายเซ็น
 • ตัวเลือกการอัปโหลดเพียงอย่างเดียวคือการใช้ URL

หมายเหตุ: วิธีการในส่วนนี้มีไว้สําหรับ Chrome หากคุณใช้ Safari, Firefox หรือเบราว์เซอร์อื่น โปรดดูคําแนะนําในเว็บไซต์การสนับสนุนของเบราว์เซอร์นั้น

ล้างแคชในเบราว์เซอร์

เมื่อคุณใช้เบราว์เซอร์ เช่น Chrome ข้อมูลบางอย่างจากเว็บไซต์ที่เคยเข้าชมจะเก็บไว้ในแคชหน่วยความจําของเบราว์เซอร์ การล้างแคชอาจช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการอัปโหลดรูปภาพลายเซ็นได้โดยทำดังนี้

 1. เปิด Chrome จากคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นการตั้งค่า
 3. คลิกเครื่องมือเพิ่มเติมจากนั้นล้างข้อมูลการท่องเว็บ
 4. เลือกช่วงเวลาจากด้านบน หากต้องการลบทุกอย่าง ให้เลือกตั้งแต่เริ่มต้น
 5. เลือกช่องรูปภาพและไฟล์แคช
 6. คลิกล้างข้อมูล
โปรดดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการล้างแคชของ Chrome ที่หัวข้อล้างแคชและคุกกี้
ล้างคุกกี้สำหรับ mail.google.com

คุกกี้คือไฟล์ที่เว็บไซต์ต่างๆ ที่คุณเคยเข้าชมสร้างขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของคุณเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้นด้วยการบันทึกข้อมูลการท่องเว็บของคุณ การล้างคุกกี้อาจช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการอัปโหลดรูปภาพลายเซ็นได้

 1. เปิด Chrome จากคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นการตั้งค่า
 3. ที่ด้านซ้าย ให้คลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
 4. คลิกคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ
 5. เลื่อนลงแล้วคลิกดูคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด
 6. ป้อน mail.google.com ในช่องค้นหาคุกกี้ที่ด้านขวาบน
 7. คลิกปุ่มนําออกทั้งหมด

โปรดดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการล้างคุกกี้ของ Chrome ที่หัวข้อล้าง เปิดใช้ และจัดการคุกกี้ใน Chrome

อนุญาตคุกกี้ทั้งหมดสําหรับ Gmail

คุณสามารถบล็อกหรืออนุญาตคุกกี้ทั้งหมดสําหรับบางเว็บไซต์ได้ การอนุญาตคุกกี้ทั้งหมดสําหรับ Gmail อาจช่วยแก้ปัญหาการอัปโหลดรูปภาพลายเซ็นได้โดยทำดังนี้

 1. เปิด Chrome จากคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นการตั้งค่า
 3. ที่ด้านซ้าย ให้คลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
 4. เลื่อนลงไปที่ลักษณะการทํางานที่กําหนดเอง
 5. ถัดจากเว็บไซต์ที่ใช้คุกกี้ได้เสมอ ให้คลิกเพิ่ม
 6. ในช่องเพิ่มเว็บไซต์ ให้ป้อน mail.google.com แล้วคลิกเพิ่ม

โปรดดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตคุกกี้สําหรับบางเว็บไซต์ที่หัวข้อล้าง เปิดใช้ และจัดการคุกกี้ใน Chrome

เปลี่ยนสิทธิ์การแชร์ Google ไดรฟ์สําหรับรูปภาพ

หากต้องการใช้รูปภาพจาก Google ไดรฟ์ในลายเซ็น คุณต้องกําหนดการตั้งค่าการแชร์รูปภาพเป็นสาธารณะ

หมายเหตุ: หากใช้ Gmail กับบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบอนุญาตให้คุณแชร์รูปภาพแบบสาธารณะได้

 1. เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการใช้ในลายเซ็น
 2. คลิกแชร์หรือแชร์ ""จากนั้น รับลิงก์
 3. ในส่วนรับลิงก์ ให้เลือกเปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์
 4. หากต้องการให้ทุกคนเห็นรูปภาพลายเซ็นของคุณ ให้เลือกผู้ดู
 5. คลิกเสร็จสิ้น

โปรดดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการแชร์ไดรฟ์ที่หัวข้อแชร์ไฟล์จาก Google ไดรฟ์

อัปโหลดรูปภาพในหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนของ Chrome

โหมดไม่ระบุตัวตนของ Chrome จะทํางานในหน้าต่างแยกต่างหากจากหน้าต่าง Chrome มาตรฐาน โหมดไม่ระบุตัวตนช่วยให้คุณท่องเว็บแบบส่วนตัวได้ หากยังพบปัญหาในการอัปโหลดรูปภาพลายเซ็น ให้ลองอัปโหลดรูปภาพโดยใช้หน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตน

 1. เปิดหน้าต่างใหม่ที่ไม่ระบุตัวตนใน Chrome วิธีการโดยละเอียด
 2. ลงชื่อเข้าสู่ระบบบัญชี Google ของคุณ
 3. ไปที่การตั้งค่า Gmail และอัปโหลดรูปภาพลายเซ็นตามปกติ วิธีการโดยละเอียด
 4. ปิดโหมดไม่ระบุตัวตน วิธีการโดยละเอียด
อัปโหลดรูปภาพด้วยเบราว์เซอร์อื่น

หากอัปโหลดรูปภาพโดยใช้แนวทางแก้ไขปัญหาอื่นๆ ในส่วนนี้ไม่ได้ ให้ลองอัปโหลดรูปภาพโดยใช้เบราว์เซอร์อื่น

ปัญหาการจัดรูปแบบรูปภาพหรือการแสดงผลของลายเซ็น

รูปภาพลายเซ็นอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดรูปแบบหรือการแสดงผล เช่น หากรูปภาพมีลักษณะดังนี้

 • ปรากฏเป็นเครื่องหมายคําถามหรือไอคอนรูปภาพเสีย
 • มีขนาดไม่ถูกต้อง
 • จัดรูปแบบไม่ได้

ลองใช้วิธีแก้ปัญหาในส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดรูปแบบของรูปภาพลายเซ็น

ลบและอัปโหลดรูปภาพลายเซ็นอีกครั้ง

ลบรูปภาพลายเซ็นของคุณแล้วอัปโหลดอีกครั้ง โปรดดูวิธีการโดยละเอียดที่หัวข้อสร้างลายเซ็น Gmail

ใช้วิธีการอัปโหลดแบบอื่น

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพลงในลายเซ็นได้ 3 วิธี ดังนี้

 • ที่อยู่เว็บ (URL) - ป้อน URL ของรูปภาพที่เผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บ
 • ไดรฟ์ของฉัน - เรียกดูและเลือกรูปภาพสาธารณะจาก Google ไดรฟ์
 • อัปโหลด - อัปโหลดไฟล์รูปภาพจากอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์

หากเพิ่มรูปภาพลงในลายเซ็นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไม่ได้ ให้ลองใช้อีก 2 วิธี

ใช้รูปภาพลายเซ็นในขนาดที่แนะนํา

เราขอแนะนําให้ใช้รูปภาพลายเซ็นที่มีความสูง 70-100 พิกเซล x ความกว้าง 300-400 พิกเซล ขนาดสูงสุดของรูปภาพลายเซ็นอีเมลคือความสูง 100 พิกเซล x ความกว้าง 1,000 พิกเซล

ลองใช้ตัวเลือกเหล่านี้เพื่อปรับขนาดรูปภาพ

 • ปรับขนาดรูปภาพบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ก่อนที่จะอัปโหลดไปยังลายเซ็น
 • หลังจากที่อัปโหลดรูปภาพไปยังลายเซ็นแล้ว ให้เลือกรูปภาพในเครื่องมือแก้ไขลายเซ็น จากนั้นเลือกตัวเลือกขนาด ได้แก่ เล็ก กลาง ใหญ่ หรือขนาดเดิม
 • เพิ่มรูปภาพลงใน Google เอกสาร แล้วปรับขนาดรูปภาพในเอกสาร จากนั้นคัดลอกรูปภาพและวางลงในลายเซ็น
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
17
false
false