Chủ đề trên Gmail

Nếu bạn sử dụng Google Apps, bạn có thể không có chủ đề nếu quản trị viên của bạn đã vô hiệu hóa các chủ đề đó.

Cá nhân hóa Gmail của bạn bằng cách chọn chủ đề nền, giúp thêm sự tinh tế cho hộp thư đến của bạn. 

  1. Mở Gmail.
  2. Nhấp vào bánh răng ở trên cùng bên phải.
  3. Chọn Chủ đề.

Chủ đề màu, HD và cổ điển

Một số chủ đề thay đổi trong ngày và nếu bạn chọn một trong các chủ đề này, bạn sẽ thấy trình đơn thả xuống để chọn một vị trí. Chúng tôi sẽ sử dụng vị trí bạn cung cấp để thay đổi chủ đề thời gian chính xác với bình minh, hoàng hôn và/hoặc thời tiết tại địa phương. Nếu bạn không nhập thành phố hoặc nếu bạn nhập vị trí không hợp lệ, chúng tôi sẽ đặt vị trí của bạn vào thủ đô của quốc gia bạn đã chọn.

Bạn có thể cho biết chủ đề nào thay đổi bằng cách nhìn vào góc dưới bên phải của hình thu nhỏ của chủ đề. Biểu tượng nhỏ cho biết chủ đề thay đổi theo thời tiết, thời gian trong ngày hoặc ngày trong tuần hay chưa. Ngoài ra, nếu bạn thấy góc màu trắng thì có nghĩa là nền của danh sách thư trong chủ đề sáng, nếu góc màu đen nghĩa là nền này tối.

Chủ đề tùy chỉnh

Bạn có hình chú chó mà bạn muốn đặt làm hình nền của mình? Đừng lo, bạn cũng có thể chọn hình ảnh của riêng mình để sử dụng làm chủ đề. Chọn một trong hai tùy chọn bên dưới phần "Chủ đề tùy chỉnh": Sáng hoặc Tối. Sau đó, bạn có thể chọn hình ảnh (chúng tôi khuyên bạn nên chọn hình ảnh lớn hơn 2560 x 1920 pixel) từ máy tính, điện thoại, album ảnh của mình và web.

Bạn cũng có thể chọn chủ đề tùy chỉnh từ một lựa chọn ảnh nổi bật.

Chia sẻ chủ đề của bạn

Chia sẻ chủ đề tùy chỉnh mà bạn đã tạo với bạn bè thông qua Google+, gửi email hay chỉ sao chép và dán liên kết vào chủ đề của bạn. Sau khi bạn tạo chủ đề tùy chỉnh, chúng tôi sẽ hỏi bạn có muốn chia sẻ chủ đề này không và cách bạn muốn chia sẻ chủ đề của mình với những người khác.

Khi bạn tải lên hình ảnh cho một chủ đề tùy chỉnh, hình ảnh đó sẽ được lưu trữ trong một album trong Google+ hoặc Picasa. Nếu bạn xóa hình ảnh đó khỏi Google+ hoặc Picasa, những người khác sẽ không thể xem hoặc sử dụng chủ đề mà bạn đã chia sẻ. Hình ảnh đó cũng sẽ bị xóa khỏi nền Gmail trong vòng một ngày.

Sau khi bạn bè nhấp vào liên kết mà bạn chia sẻ với họ, họ sẽ thấy thông báo xác nhận bật lên. Nếu họ nhấp vào Ok, nền Gmail sẽ tự động thay đổi thành chủ đề tùy chỉnh của bạn.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
  • Hoàn toàn không hữu ích
  • Không hữu ích lắm
  • Có phần hữu ích
  • Rất hữu ích
  • Cực kỳ hữu ích