Nové rozhranie Gmailu vám umožní zachovať si prehľad o všetkom dôležitom. Ďalšie informácie o novom rozložení

Automatické preposielanie správ z Gmailu do iného účtu

Na inú e‑mailovú adresu môžete preposielať všetky svoje nové správy alebo len určité typy správ. 

Nastavenie automatického preposielania 

Správy môžete automaticky preposielať na inú adresu. Preposielať môžete všetky nové správy alebo len niektoré.

Poznámka: Preposielanie môžete nastaviť len v počítači a nie v aplikácii Gmail. Ak máte problém s pracovným alebo školským účtom, kontaktujte správcu.

Zapnutie alebo vypnutie automatického preposielania

Poznámka: Pri preposielaní nových správ sa nepreposielajú správy zo spamu.

Zapnutie automatického preposielania

 1. Otvorte v počítači Gmail pomocou účtu, z ktorého chcete preposielať správy. Správy môžete preposielať len z adresy Gmail, nie e‑mailovej skupiny ani aliasu.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Zobraziť všetky nastavenia. 
 3. Kliknite na kartu Preposielanie a POP/IMAP.
 4. V časti Posielanie ďalej kliknite na položku Pridať adresu na posielanie ďalej.
 5. Zadajte e‑mailovú adresu, na ktorú chcete správy preposielať.
 6. Kliknite na Ďalej a potom Pokračovať a potom OK.
 7. Na túto adresu sa odošle overovacia správa. Kliknite na overovací odkaz v správe.
 8. Vráťte sa na stránku s nastaveniami účtu Gmail, z ktorého chcete správy preposielať, a obnovte prehliadač.
 9. Kliknite na kartu Preposielanie a POP/IMAP.
 10. V časti Preposielanie vyberte možnosť Preposlať kópiu došlej správy na.
 11. Vyberte, čo sa má stať s kópiou správ v Gmaile. Odporúčame použiť možnosť Ponechať kópiu Gmail v doručenej pošte.
 12. V dolnej časti stránky kliknite na položku Uložiť zmeny.

Vypnutie automatického preposielania

 1. Otvorte v počítači Gmail pomocou účtu, z ktorého chcete prestať preposielať správy.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Zobraziť všetky nastavenia. 
 3. Kliknite na kartu Preposielanie a POP/IMAP.
 4. V časti Posielanie ďalej kliknite na položku Zakázať posielanie ďalej.
 5. V dolnej časti kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.
Preposielanie len určitých typov správ

Ak chcete na iný účet preposielať len určité typy správ, vytvorte pre ne filter.

Pri nastavovaní filtra môžete vybrať, na ktorú e-mailovú adresu sa tieto správy budú preposielať.

Ak sa e-mailová adresa na preposielanie správ nezobrazuje, podľa krokov uvedených vyššie zapnite preposielanie.

Preposielanie do viacerých účtov

Správy môžete automaticky preposielať len na jeden účet.

Ak chcete správy preposielať na viacero účtov, pomocou krokov v časti Preposielanie len určitých typov správ uvedenej vyššie vytvorte filtre na preposielanie správ na iné účty.

Zobrazilo sa mi upozornenie týkajúce sa preposielania

Upozornenie Preposielate svoju poštu

Ak podľa krokov uvedených vyššie nastavíte automatické preposielanie pošty, v doručenej pošte sa vám bude prvý týždeň po zapnutí preposielania zobrazovať upozornenie. Toto upozornenie vám pripomína, že máte zapnuté preposielanie, a umožňuje skontrolovať nastavenia preposielania.

Ak preposielania vypnete, toto upozornenie zmizne.

Upozornenie Vaše filtre preposielajú časť vašej pošty

Ak ste vytvorili filter, ktorý na inú e-mailovú adresu preposiela určité správy, v doručenej pošte sa vám bude prvý týždeň po nastavení filtra zobrazovať toto upozornenie. Toto upozornenie vám pripomína, že máte zapnuté preposielanie, a umožňuje skontrolovať nastavenia preposielania.

Ak filter zmeníte tak, že prestane preposielať správy, toto upozornenie zmizne.

Zobrazilo sa mi upozornenie na preposielanie, no žiadne preposielanie som nenastavil(a)

Ak sa vám zobrazilo upozornenie na preposielanie, ktoré ste však vo svojom účte nikdy nenastavili, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Ihneď si zmeňte heslo. Je možné, že do vášho účtu Gmail má prístup aj niekto iný.
 2. Vypnite preposielanie podľa postupu vyššie.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
17
false
false