Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu nawigacyjne

Automatyczne przekazywanie przychodzących e-maili na inne konto

Twoje e-maile mogą być automatycznie przekazywane dalej na inny adres. Możesz przekazywać wszystkie nowe wiadomości lub tylko ich określone rodzaje. Pamiętaj, że wiadomości oznaczone jako spam nie będą przesyłane dalej, nawet jeśli zdecydujesz się przekazywać całą nową pocztę.

Aby przekazywać dalej e-maile od innego dostawcy poczty do Gmaila, musisz zmienić ustawienia na innym koncie, a nie w Gmailu. W centrum pomocy innego dostawcy dowiesz się, czy automatyczne przekazywanie dalej jest dostępne i jak je skonfigurować.

Przekazywanie dalej wszystkich nowych e-maili
 1. Otwórz konto Gmail, z którego chcesz przekazywać dalej wiadomości.
 2. Kliknij koło zębate Ustawienia w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Przekazywanie i POP/IMAP.
 5. W sekcji „Przekazywanie dalej” kliknij Dodaj adres do przekazywania dalej.
 6. Wpisz adres e-mail, na który chcesz przekazywać dalej.
 7. Mając na uwadze Twoje bezpieczeństwo, wyślemy wiadomość weryfikacyjną na ten adres. Otwórz konto e-mail, na które ma być przekazywana poczta, i znajdź wiadomość od zespołu Gmaila z prośbą o potwierdzenie. Jeśli nie możesz znaleźć wiadomości, sprawdź w folderze spamu.
 8. Kliknij link weryfikacyjny zawarty w tym e-mailu.
 9. Wróć do konta Gmail, załaduj ponownie stronę w przeglądarce internetowej – poszukaj ikony ponownego ładowania Reload.
 10. Na tej samej stronie Przekazywanie i POP/IMAP w Ustawieniach sprawdź, czy pole Przekaż dalej kopię przychodzącej poczty do jest zaznaczone i czy w menu jest Twój adres e-mail.
 11. W drugim menu wybierz, co Gmail ma robić z wiadomościami po ich przekazaniu dalej: zachować kopię Gmaila w Odebranych (zalecane) czy zarchiwizować kopię z Gmaila.
 12. Kliknij Zapisz zmiany na dole strony.
Przekazywanie dalej tylko wybranych e-maili

Jeśli chcesz przekazywać dalej tylko wybrane rodzaje wiadomości na inne konto, korzystaj z filtrów, by przekazywać dalej wiadomości, które spełniają Twoje kryteria. Na przykład rodzic może automatycznie przekazywać e-maile ze szkoły swojego dziecka do drugiego rodzica. Dowiedz się więcej o filtrach.

Przekazywanie dalej na wiele kont

Gmail może automatycznie przekazywać wszystkie e-maile na tylko jeden adres e-mail jednocześnie. Adres, na który Gmail aktualnie przekazuje dalej wiadomości, możesz zobaczyć na karcie Przekazywanie i POP/IMAP w Ustawieniach.

Aby przekazywać e-maile na wiele kont, możesz używać filtrów do przekazywania określonych rodzajów wiadomości na każde konto. Możesz utworzyć maksymalnie 20 filtrów, które będą przekazywać dalej wiadomości na inne adresy. Dowiedz się więcej o filtrach.

Zatrzymanie automatycznego przekazywania dalej

Jeśli nie chcesz już automatycznie przekazywać dalej swojej poczty, wykonaj te instrukcje:

 1. Otwórz konto Gmail, z którego przekazujesz dalej wiadomości.
 2. Kliknij koło zębate Ustawienia w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Przekazywanie i POP/IMAP.
 5. W sekcji „Przekazywanie dalej” wybierz Wyłącz przekazywanie dalej.
 6. Kliknij pierwsze menu obok opcji „Przekaż dalej kopię przychodzącej poczty do” i zaznacz adresy oznaczone jako „(w użyciu za pośrednictwem filtru)”. Aby wyłączyć filtr przekazywania, wybierz opcję Usuń.

Widzisz nieznany adres?

Jeśli podejrzewasz, że przekazywanie dalej zostało włączone bez Twojej zgody, natychmiast zmień swoje hasło i wykonaj czynności na liście kontrolnej zabezpieczeń Gmaila.

Vivian jest specjalistką od Gmaila i autorką tej strony Centrum pomocy. Zostaw jej swoją opinię na temat tej strony pomocy.

Czy ten artykuł był pomocny?