Автоматично препращане на съобщенията в Gmail до друг профил

Можете да изберете препращане към друг имейл адрес на всичките си нови съобщения или само на определени типове от тях. 

Настройване на автоматичното препращане 

Можете автоматично да препращате съобщенията си към друг адрес. Възможно е да изберете това да става за всички нови съобщения или само за определени типове.

Забележка: Можете да настроите препращането само на компютъра си, но не и в приложението Gmail. Ако срещате проблем с профил от работно място или училище, свържете се с администратора си.

Включете или изключете автоматичното препращане

Забележка: Когато се препращат новите ви съобщения, тези от „Спам“ не се включват.

Включване на автоматичното препращане

 1. На компютъра си отворете Gmail с профила, от който искате да препращате съобщения. Можете да препращате съобщения само от един адрес в Gmail, не от група имейли или псевдоним.
 2. Кликнете горе вдясно върху „Настройки“ Настройки и след това Преглед на всички настройки. 
 3. Кликнете върху раздела Препращане и POP/IMAP достъп.
 4. В секцията „Препращане“ кликнете върху Добавяне на адрес за препращане.
 5. Въведете имейл адреса, към който искате да се препращат съобщенията.
 6. Кликнете върху Напред и след това Продължаване и след това OK.
 7. До този адрес ще бъде изпратено съобщение за потвърждение. Кликнете върху връзката за потвърждение в него.
 8. Върнете се на страницата с настройки за профила в Gmail, от който искате да изпращате съобщения, и опреснете браузъра.
 9. Кликнете върху раздела Препращане и POP/IMAP достъп.
 10. В секцията „Препращане“ изберете Препращане на копие от входящата поща.
 11. Изберете какво да се случва с оставащото в Gmail копие на имейлите ви. Препоръчваме опцията „Копието в Gmail да се запази във „Вх. поща“.
 12. В долната част на страницата кликнете върху Запазване на промените.

Изключване на автоматичното препращане

 1. На компютъра си отворете Gmail с профила, от който искате да спрете препращането.
 2. Кликнете горе вдясно върху „Настройки“ Настройки и след това Преглед на всички настройки. 
 3. Кликнете върху раздела Препращане и POP/IMAP достъп.
 4. В секцията „Препращане“ кликнете върху Деактивиране на препращането.
 5. Кликнете върху Запазване на промените в долната част.
Препращане само на определени типове съобщения

Ако искате да препращате до друг профил само определени типове съобщения, създайте филтър за тях.

Когато настройвате филтъра, можете да изберете към кои имейл адреси да се препраща.

Ако не виждате имейл адрес, към който да се препращат съобщенията, изпълнете стъпките по-горе, за да включите препращането.

Препращане до няколко профила

Автоматичното препращане на всички ваши съобщения е възможно само до един профил.

За да препращате имейли до няколко профила, чрез стъпките, описани по-горе в „Препращане само на определени типове съобщения“, създайте филтри за препращане до различните профили.

Получих известие за препращане

Известие „Препращате пощата си“

Ако чрез стъпките по-горе настроите автоматично препращане на пощата си, през първата седмица след това ще виждате известие във входящата си поща. Това е напомняне, че препращането е включено, и ви дава възможност да прегледате настройките му.

Ако изключите препращането, известието ще изчезне.

Известие „Филтрите ви препращат част от пощата ви“

Ако сте създали филтър, който препраща определени съобщения към друг имейл адрес, през първата седмица след това ще виждате това известие във входящата си поща. Това е напомняне, че препращането е включено, и ви дава възможност да прегледате настройките му.

Ако промените филтъра и спрете препращането, известието ще изчезне.

Виждам известие за препращане, но не съм настройвал/а такова

Ако видите известие за препращане, но не сте настройвали такова в профила си, изпълнете следните стъпки:

 1. Незабавно променете паролата си. Възможно е друг човек да има достъп до профила ви в Gmail.
 2. Изпълнете стъпките по-горе, за да изключите пренасочването.
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
17
false