Zmena upozornení na poštu

Upozornenia môžete zapnúť a nastaviť ich tak, aby sa vám v telefóne alebo počítači zobrazovali, keď dostanete nové správy.

Ak máte v aplikácii Gmail viac účtov, toto nastavenie je nutné zmeniť pre každý účet.

Zapnutie upozornení

Predvolene sú upozornenia zapnuté pre všetky správy so štítkom Hlavné.

 1. V zariadení iPhone alebo iPad otvorte aplikáciu Gmail .
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. Vyberte svoj účet.
 4. Klepnite na položku Upozornenia.
 5. Vyberte úroveň upozornení.

Upozornenia na dôležité správy

 1. V zariadení iPhone alebo iPad otvorte aplikáciu Gmail .
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. Vyberte svoj účet.
 4. Klepnite na položky Upozornenia a potom Iba s vysokou prioritou.

Vypnutie upozornení

 1. V zariadení iPhone alebo iPad otvorte aplikáciu Gmail .
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. Vyberte svoj účet.
 4. Klepnite na položky Upozornenia a potom Žiadne.