Zmena upozornení na poštu

Upozornenia môžete zapnúť a nastaviť ich tak, aby sa vám v telefóne alebo počítači zobrazovali, keď dostanete nové správy.

Zapnutie alebo vypnutie upozornení

Ak ste sa prihlásili do Gmailu a máte ho otvorený v prehliadači, Google Chrome, Firefox a Safari vám umožňujú dostávať upozornenia na správy.

Poznámka: Ak ste vypli všetky upozornenia prehliadača, nezobrazia sa žiadne upozornenia.

  1. Otvorte v počítači Gmail.
  2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Zobraziť všetky nastavenia.
  3. Posuňte sa nadol na sekciu Upozornenia na ploche.
  4. Vyberte možnosť Zapnúť upozornenia na nové správy, Zapnúť upozornenia na dôležité správy alebo Vypnúť upozornenia na nové správy.
  5. V dolnej časti stránky kliknite na Uložiť zmeny.

Poznámka: Ak používate kategórie doručenej pošty a zapnete upozornenia na novú poštu, budete dostávať upozornenia iba na správy v kategórii Hlavné. Ak zapnete upozornenia na dôležitú poštu, budete dostávať upozornenia na všetky správy označené ako dôležité.

Nezobrazujú sa upozornenia na poštu

Ak používate Windows 10, upozornenia uvidíte mimo internetového prehliadača. V sekcii Centrum akcií v systéme Windows zapnite upozornenia Chromu.