יש דרך חדשה לארגן מרחב משותף. למידע נוסף על שרשור בתוך שרשור

שינוי ההגדרות של התראות על הודעות אימייל

באפשרותך להפעיל התראות כדי לקבל התראות בטלפון או במחשב על הודעות אימייל חדשות שיתקבלו.

הפעלה או השבתה של ההתראות של Gmail

אתם יכולים לקבל התראות לגבי אימייל ב-Google Chrome, ב-Firefox או ב-Safari כאשר אתם מחוברים ל-Gmail והוא פתוח בדפדפן שלכם.

הערה: לא תראו התראות אם השבתם את כל ההתראות בדפדפן.

 1. במחשב, פותחים את Gmail.
 2. בצד שמאל למעלה, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות ואז הצגת כל ההגדרות.
 3. גוללים למטה לקטע "התראות בשולחן העבודה".
 4. בוחרים את האפשרות התראות לגבי אימייל חדש פועלות, התראות לגבי אימייל חשוב פועלות או התראות לגבי אימייל כבויות.
 5. בחלק התחתון של הדף, לוחצים על שמירת השינויים.

הערה: אם אתם משתמשים בקטגוריות בתיבת הדואר הנכנס והפעלתם התראות על הודעות אימייל חדשות, תקבלו התראות רק על הודעות אימייל בקטגוריה 'ראשי'. אם הפעלתם התראות על הודעות אימייל חשובות, תקבלו התראות על כל הודעת אימייל שסומנה בתווית חשובה.

אני לא רואה התראות על הודעות אימייל

אם אתם משתמשים ב-Windows 10, ההתראות מופיעות מחוץ לדפדפן האינטרנט. אפשר להפעיל את ההתראות ב-Chrome במרכז הפעולות של Windows.

הפעלה או השבתה של צלילי ההתראות

 1. פותחים את Gmail.
 2. בצד שמאל למעלה, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרותואז הצגת כל ההגדרות.
 3. גוללים אל "התראות בשולחן העבודה". 
 4. לוחצים על התראות על אימייל חדש פועלות או על התראות על אימייל חשוב פועלות.
 5. ליד "צלילי התראות על אימייל חדש", בוחרים צליל מהרשימה.
 6. כדי להשבית את צלילי ההתראות על אימייל חדש, בוחרים באפשרות ללא.
 7. גוללים למטה ואז לוחצים על שמירת השינויים.
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
17
false
false