Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Contacten importeren, herstellen of er een back-up van maken

Je kunt namen, e-mailadressen, telefoonnummers en meer opslaan in Google Contacten.

Contacten importeren

Als je contactlijsten hebt die je wilt gebruiken in Gmail, kun je ze importeren in Google Contacten.

Opmerking: Wanneer je gegevens importeert voor iemand die je al in Google Contacten hebt staan, wordt het bestaande contact vervangen door het geïmporteerde contact.

Vanuit Yahoo, Outlook, Hotmail, AOL en andere e-mailproviders
 1. Ga naar Google Contacten.
 2. Klik aan de linkerkant op Meer en vervolgens Importeren.
 3. Selecteer het account waaruit je contacten wilt importeren.
 4. Klik op Ik ga akkoord. Begin met importeren.
 5. Log in op je e-mailaccount.
 6. Klik op Akkoord.
Vanuit een Gmail-account

Stap 1: Exporteer bestaande Gmail-contacten naar een CSV-bestand

 1. Ga naar de oude versie van Google Contacten.
 2. Klik in de linkerbovenhoek op Meer en vervolgens Exporteren.
 3. Kies de contacten die je wilt exporteren.
 • 'Mijn contacten' zijn contacten die je zelf hebt gemaakt.
 • 'Alle contacten' zijn contacten die je hebt gemaakt en Andere contacten die je e-mails hebt gestuurd.
 1. Selecteer CSV-indeling van Google.
 2. Klik op Exporteren.
 3. Klik in de rechterbovenhoek op je foto en klik op Uitloggen.

Stap 2: Importeer het bestand

 1. Ga naar de oude versie van Google Contacten.
 2. Klik in de linkerbovenhoek op Meer en vervolgens Importeren.
 3. Klik op Bestand kiezen.
 4. Selecteer je CSV-bestand.
 5. Klik op Importeren.

Vanuit een Apple- of iCloud-account via Shuttlecloud

Stap 1: Genereer een app-wachtwoord

 1. Ga naar Appleid.apple.com.
 2. Log in met je Apple-ID en wachtwoord.
 3. Bevestig je identiteit via authenticatie in twee stappen.
 4. Selecteer Genereer wachtwoorden onder Beveiliging. Als Genereer wachtwoorden niet wordt weergegeven, schakel je authenticatie in twee stappen in.
 5. Geef een label voor het wachtwoord op, zoals 'Import van Google Contacten'.
 6. Kopieer het app-wachtwoord.

Stap 2: Importeer je contacten

 1. Ga naar Google Contacten.
 2. Klik aan de linkerkant op Meer en vervolgens Importeren.
 3. Selecteer het account waaruit je contacten wilt importeren.
 4. Klik op Ik ga akkoord. Begin met importeren.
 5. Log in op je e-mailaccount.
 6. Geef het app-wachtwoord op dat je hebt gegenereerd.
 7. Klik op Akkoord.

Problemen bij het importeren

Er zijn een aantal redenen waarom je problemen kunt ondervinden:

 • Je importeert meer dan 3000 contacten in één keer. Als je meer dan 3000 contacten hebt, splits je ze op in meerdere CSV-bestanden voordat je ze importeert.
 • Je hebt de limiet van 25.000 contacten bereikt. Meer informatie over de groottelimieten voor contacten.
 • De contacten zijn niet opgemaakt in een indeling die werkt met Google Contacten.
 • Het bestand bevat niet-Latijnse of ASCII-tekens.

Eén contact toevoegen

 1. Ga naar Google Contacten.
 2. Klik in de rechterbenedenhoek op Toevoegen Toevoegen. (Als je Toevoegen Toevoegen niet ziet staan, ga je naar contacten toevoegen in de oude versie van Contacten.)
 3. Geef de gegevens van het contact op.
 4. Klik op Opslaan.

Duplicaten samenvoegen

Als dezelfde persoon meerdere keren wordt weergegeven in Google Contacten, kun je deze vermeldingen samenvoegen.

 1. Ga naar Google Contacten.
 2. Klik aan de linkerkant op Duplicaten. Als je Duplicaten niet ziet staan, ga je naar contacten samenvoegen in de oude versie van Contacten.
 3. Klik in de rechterbovenhoek op Alles samenvoegen. Je kunt ook elk duplicaat los bekijken en op Samenvoegen klikken.

Contacten herstellen of exporteren

Contacten terugzetten

Als je in de afgelopen 30 dagen contacten hebt verwijderd, gesynchroniseerd, geïmporteerd of samengevoegd, dan kun je deze wijzigingen ongedaan maken om je contacten terug te halen. 

Opmerking: Wanneer je contacten terugzet naar een bepaald tijdstip, zoals één week geleden, worden contacten die na dat tijdstip zijn toegevoegd, niet weergegeven. Meer informatie over hoe je je huidige contacten kunt exporteren en ze later weer kunt toevoegen.

 1. Ga naar Google Contacten.
 2. Klik op Meer  en vervolgens Wijzigingen ongedaan maken.
 3. Kies een moment waarnaar je wilt teruggaan. 
 4. Klik op Bevestigen.
Contacten exporteren

Als je je contacten wilt toevoegen aan een ander e-mailaccount, download je ze eerst als CSV- of vCard-bestand. Als je opslagruimte wilt vrijmaken, kun je contacten exporteren en verwijderen die je niet meer nodig hebt.

 1. Ga naar Google Contacten.
 2. Om contacten te selecteren, vink je de vakjes aan die naast hun namen worden weergegeven.
 3. Klik op Meer  en vervolgens Exporteren.
 4. Selecteer CSV-indeling van Google als je een back-up wilt maken van je contacten.
 5. Klik op Exporteren om het bestand op te slaan.

Beheren wie automatisch aan je contacten wordt toegevoegd

Als je iemand een e-mail stuurt, maar deze persoon niet als contact hebt toegevoegd, slaat Google Contacten het e-mailadres automatisch op in de groep 'Andere contacten'. De volgende keer dat je deze persoon een e-mail stuurt, wordt het e-mailadres weergegeven.

Stopzetten van het automatisch opslaan van contacten die je een e-mail stuurt
 1. Open Gmail op een computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Instellingen Instellingen en vervolgens Instellingen.
 3. Selecteer in het gedeelte 'Contacten maken voor automatisch invullen' de optie 'Ik voeg zelf contacten toe'.
 4. Klik onderaan op 'Wijzigingen opslaan'.
'Andere contacten' weergeven die je hebt gemaild
 1. Ga naar Google Contacten.
 2. Klik aan de linkerkant op Meer en vervolgens Andere contacten.

Opmerking: Als je een iPhone, iPad of Android-apparaat gebruikt, wordt 'Andere contacten' niet weergegeven.

'Andere contacten' verwijderen die je hebt gemaild
 1. Ga naar Google Contacten.
 2. Klik aan de linkerkant op Meer en vervolgens Andere contacten.
 3. Om contacten te selecteren, vink je de vakjes aan die naast hun namen worden weergegeven.
 4. Klik in de rechterbovenhoek op Meer Meer en vervolgens Verwijderen en vervolgens Verwijderen. Als Meer Meer niet wordt weergegeven, ga je naar 'Andere contacten' verwijderen in de oude versie van Contacten.

Michelle is Gmail-expert en auteur van deze Help-pagina. Geef haar feedback over deze Help-pagina.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?