Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu

Administrer kontaktpersoner

Du kan holde styr på navne, e-mailadresser, telefonnumre og meget mere i Google Kontaktpersoner.

Tilføj, rediger eller slet kontaktpersoner

Bemærk! Hvis du ikke kan følge denne vejledning, skyldes det formentlig, at du bruger den gamle version af Google Kontaktpersoner. Gå til Tilføj, rediger eller slet kontaktpersoner i den gamle version af Kontaktpersoner.

Tilføj en kontaktperson
 1. Gå til Google Kontaktpersoner.
 2. Klik på Tilføj personer Tilføj personer nederst til højre.
 3. Indtast navnet på kontaktpersonen.
 4. Klik på Opret.
 5. Tilføj kontaktoplysninger.
 6. Klik på Gem.
Rediger en kontaktperson
 1. Gå til Google Kontaktpersoner.
 2. Klik på navnet på en kontaktperson.
 3. Klik på Rediger Rediger øverst til højre.
 4. Klik på Gem.

Bemærk! Der vises muligvis kontaktoplysninger, som du ikke kan redigere. Disse oplysninger stammer muligvis fra:

 • Din kontaktpersons Google-profil
 • Din kontaktpersons arbejde, skole eller organisation
 • Google Maps, hvis din kontaktperson er en virksomhed
Slet en kontaktperson
 1. Gå til Google Kontaktpersoner.
 2. Hold musemarkøren over kontaktpersonens billede eller Personer Personer, og markér derefter det afkrydsningsfelt, der vises.
 3. Hvis du vil slette flere kontaktpersoner ad gangen, kan du markere alle de kontaktpersoner, du vil slette.
 4. Klik på Slet Slet øverst til højre.
 5. Klik på Slet.

Flet, gendan eller sikkerhedskopiér kontaktpersoner

Flet kontaktpersoner

Hvis du har flere fortegnelser for den samme person i Google Kontaktpersoner, kan du flette dem.

 1. Gå til Google Kontaktpersoner.
 2. Klik på Find dubletter til venstre. Hvis Find dubletter ikke vises, kan du gå til flet kontaktpersoner i den gamle version af Kontaktpersoner.
 3. Klik på Flet eller Flet alle øverst til højre.
Hent kontaktpersoner

Hvis du har slettet, synkroniseret, importeret eller flettet kontaktpersoner inden for de seneste 30 dage, kan du fortryde disse ændringer.

 1. Gå til Google Kontaktpersoner.
 2. Klik på Mere og dernæst Gendan kontaktpersoner.
 3. Vælg et tidspunkt, du vil gå tilbage til.
 4. Klik på Gendan.
Eksportér og sikkerhedskopiér kontaktpersoner

Hvis du vil sikkerhedskopiere dine Google Kontaktpersoner eller importere dem til en anden e-mailadresse, kan du eksportere dine kontaktpersoner som en CSV- eller vCard-fil.

 1. Gå til den gamle version af Google Kontaktpersoner.
 2. Klik på Mere og dernæst Eksportér.
 3. Markér de kontaktpersoner, du vil eksportere.
 4. Vælg det format, du vil eksportere dine kontaktpersoner i. Vælg Google CSV for at sikkerhedskopiere dine kontaktpersoner.
 5. Klik på Eksportér for at gemme din fil.

Kontrollér, hvem der automatisk gemmes til dine kontaktpersoner

Hvis du sender en e-mail til en person, du ikke har tilføjet som kontaktperson, gemmer Google Kontaktpersoner automatisk vedkommendes e-mailadresse i din gruppe "Andre kontaktpersoner". Personens e-mailadresse vises, næste gang du sender en e-mail til vedkommende.

Stop med automatisk at gemme kontaktpersoner, du sender e-mails til
 1. Åbn Gmail på en computer.
 2. Øverst til højre skal du klikke på Indstillinger Indstillingerog dernæst Indstillinger.
 3. Vælg Jeg tilføjer selv kontaktpersoner i sektionen "Opret kontaktpersoner til autofuldførelse".
 4. Klik på Gem ændringer nederst på skærmen.
Se "Andre kontaktpersoner", du har sendt e-mails til
 1. Gå til den gamle version af Google Kontaktpersoner.
 2. Klik på Andre Kontaktpersoner nederst til venstre.

Bemærk! Andre Kontaktpersoner vises ikke på din Apple-enhed. Hvis du har føjet din Google-konto til din Android-enhed, vises Andre Kontaktpersoner muligvis på den enhed og i apps, du har givet adgang til kontaktpersonerne på din enhed.

Slet "Andre Kontaktpersoner", du har sendt e-mails til
 1. Gå til den gamle version af Google Kontaktpersoner.
 2. Klik på Andre Kontaktpersoner nederst til venstre.
 3. Markér de kontaktpersoner, du vil slette.
 4. Øverst skal du klikke på Mere og dernæst Slet kontaktpersoner.