Nhận được thư của ai đó

Receiving mail meant for someone else (1:06)

Có ba lý do thông thường mà người dùng Gmail nghĩ là họ đang nhận thư của một ai đó. Hãy chọn mô tả khớp với trường hợp của bạn dưới đây.

Địa chỉ của bạn tương tự nhưng có nhiều hoặc ít dấu chấm hơn (.) hoặc viết hoa khác.

Đôi khi, bạn có thể nhận được thư được gửi từ địa chỉ giống với địa chỉ của bạn nhưng có số lượng hoặc cách sắp xếp dấu chấm khác. Mặc dù chúng tôi biết bạn có thể lo ngại nếu cho rằng thư của ai đó đang được định tuyến đến tài khoản của bạn, đừng lo lắng: cả hai địa chỉ này đều là của bạn.

Gmail không coi dấu chấm là ký tự trong tên người dùng, bạn có thể thêm hoặc xóa dấu chấm khỏi địa chỉ Gmail mà không làm thay đổi địa chỉ đích thực sự; tất cả thư sẽ tới hộp thư đến của bạn và chỉ của bạn mà thôi. Tóm tắt:

  • homerjsimpson@gmail.com = hom.er.j.sim.ps.on@gmail.com
  • homerjsimpson@gmail.com = HOMERJSIMPSON@gmail.com
  • homerjsimpson@gmail.com = Homer.J.Simpson@gmail.com

Tất cả những địa chỉ này đều thuộc về cùng một người. Bạn có thể thấy điều này nếu thử đăng nhập bằng tên người dùng của bạn nhưng thêm hoặc xóa một dấu chấm khỏi tên người dùng đó. Bạn sẽ vẫn tới tài khoản của mình.

Nếu bạn nhận được thư dường như được gửi cho ai khác, có thể người gửi đã nhập sai địa chỉ, giống như trường hợp bạn quay nhầm số điện thoại cho ai đó. Trong các trường hợp này, chúng tôi khuyên bạn liên hệ với người gửi ban đầu hoặc trang web khi có thể nhằm cảnh báo họ về lỗi này.

Điều cuối cùng: Google Apps không nhận diện các dấu chấm. Nếu bạn muốn có dấu chấm trong tên người dùng của mình, hãy yêu cầu quản trị viên tên miền của bạn thêm tên người dùng ưa thích của bạn để làm biệt hiệu.

Địa chỉ của bạn không hề được liệt kê.

Nếu bạn không thấy địa chỉ email của mình trong trường Tới: hoặc Cc: của trường tiêu đề, người gửi đã gửi thư cho bạn 'bản sao ẩn,' hoặc Bcc:. Trường Bcc: không được hiển thị trong tiêu đề của thư đã nhận. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không thấy địa chỉ email của bạn ở đầu bất kỳ thư nào bạn nhận được làm bản sao ẩn.

Nếu bạn nhận được nhiều thư được gửi đến người dùng Gmail khác, một khả năng khác là ai đó đã vô tình định cấu hình tài khoản của họ tự động chuyển tiếp thư đến bạn. Để xem liệu đây có phải là trường hợp bạn gặp phải hay không, hãy mở tiêu đề thư đầy đủ: nhấp mũi tên xuống để Trả lời (hoặc Tuỳ chọn khác trong Safari), và chọn Hiển thị thư ban đầu. Hãy bắt đầu từ trên, tìm kiếm X-Được chuyển tiếp-Cho. Nếu bạn xem X-Được chuyển tiếp-Cho, sau đó người dùng Gmail chuyển tiếp thư đến địa chỉ của bạn, và chúng tôi khuyến nghị bạn liên hệ với người dùng đó để thông báo cho họ về sự nhầm lẫn. Hãy lưu ý rằng sẽ không có bất kỳ thông tin X-Được chuyển tiếp-Cho trong tiêu đề nếu thư được tự động chuyển tiếp từ tài khoản không phải là tài khoản Gmail.

Ngoài ra, nếu bạn đang nhận được thư được gửi tới tên người dùng của bạn @googlemail.com, đừng lo ngại. homerjsimpson@gmail.com cũng giống như homerjsimpson@googlemail.com; googlemail.com là tên miền email cho người dùng ở Vương quốc Anh và Đức do đó nếu bạn đăng ký tên người dùng của mình là @gmail.com, tên này cũng sẽ không khả dụng trong @googlemail.com.

Bạn đang nhận được spam không nhắm vào bạn.

Thư bạn nhận được có thể là kết quả của hành vi chung giữa những người gửi spam gọi là 'spam theo từ điển.' Những người gửi spam theo từ điển thường sử dụng một ứng dụng phần mềm nhằm đoán ngẫu nhiên các địa chỉ email dựa vào các từ có trong từ điển.

Người gửi spam sử dụng danh sách này để gửi các thư hàng loạt. Nếu bạn không nhìn thấy địa chỉ của mình trong trường 'Tới:' hoặc 'Cc:' của thư, điều đó có nghĩa là bạn đã được gửi một bản sao ẩn của spam (địa chỉ của bạn được nhập trong trường 'Bcc:').

Vẫn như mọi khi, chúng tôi yêu cầu bạn giúp chúng tôi ngăn những người gửi spam bằng cách báo cáo tất cả spam bạn nhận được trong hộp thư đến của mình. Bạn chỉ đánh dấu vào ô bên cạnh thư không mong muốn và nhấp 'Báo cáo Spam.'

Và bạn nên nhớ rằng, Gmail sẽ không bao giờ cho thuê, bán hoặc chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân bạn cho các mục đích tiếp thị mà không có sự cho phép rõ ràng của bạn. Nếu bạn muốn xem lại Chính sách bảo mật của Google, hãy truy cập Trung tâm bảo mật của Google.

Vivian là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.