Dostávam správy určené niekomu inému

Ak dostanete poštu určenú niekomu inému, pomôcť vám môžu dôvody uvedené nižšie.

Dostávam správy odoslané na verzie mojej adresy s bodkami

Ak odosielateľ pridá do vašej adresy bodky, správu dostanete aj tak. Vaše správy nevidí nikto iný a váš účet nemôže nikto prevziať. Ak je vaša adresa napríklad peterkovac@gmail.com, vlastníte všetky verzie tejto e-mailovej adresy s bodkami:

 • peter.kovac@gmail.com
 • pe.ter.ko.vac@gmail.com
 • p.e.t.e.r.k.o.v.a.c@gmail.com

Ak si aj napriek tomu myslíte, že správa bola určená inému príjemcovi, kontaktujte odosielateľa a oznámte mu, že sa pri zadávaní e-mailovej adresy pomýlil.

Prečítajte si ďalšie informácie o bodkách v adresách v Gmaile.

Moja adresa sa v správe vôbec nenachádza

Ak dostávate veľa správ adresovaných niekomu inému, skontrolujte, či si niekto omylom nenastavil preposielanie pošty na vašu adresu.

 1. Otvorte v počítači správu, o ktorej sa domnievate, že vám ju niekto odoslal omylom.
 2. Vedľa Odpovedať Odpovedať kliknite na Viac Viac.
 3. Kliknite na Zobraziť originál.
 4. Ak sa na stránke zobrazí text X-Forwarded-For (X-preposlané-pre), niekto si nastavil preposielanie správ v Gmaile na váš účet. Skúste túto osobu kontaktovať a informovať ju o chybe. 

Poznámka:  Ak vám správa bola odoslaná prostredníctvom skrytej kópie, vaša e‑mailová adresa sa nemusí zobrazovať v jej hornej časti. Ak chcete e‑mailovú adresu skontrolovať v zozname príjemcov, kliknite na šípku nadol Rozbaľovacia šípka. Ak ju budete chcieť skontrolovať v účte inom ako Gmail, tieto informácie sa vám nemusia zobraziť.

Dostávam správy odoslané na adresu @googlemail.com

Adresy @gmail.com a @googlemail.com sú rovnaké.

V niektorých krajinách sa používa prípona @googlemail.com, no správy odoslané na túto adresu prídu na ten istý účet.

Dostávanie spamu, ktorý nie je určený vám

Ak sa v poliach Komu alebo Kópia (Cc) nenachádza vaša e‑mailová adresa, niekto vám mohol správu odoslať pomocou skrytej kópie. V takom prípade sa vaša e‑mailová adresa nezobrazí v hornej časti správy.

Šíritelia spamu niekedy pridávajú náhodné e‑mailové adresy do poľa Skrytá kópia (Bcc). Snažia sa tak vyvolať u ľudí reakciu.

Takto môžete správu nahlásiť ako spam:

 1. Otvorte správu alebo ju vyberte v doručenej pošte.
 2. Kliknite na Nahlásiť spam Nahlásiť spam.
Tip: Keď kliknete na Nahlásiť spam Nahlásiť spam alebo manuálne presuniete nejakú správu do priečinka Spam, Google dostane jej kópiu a môže ju analyzovať, aby pomohol chrániť používateľov pred spamom a zneužitím.

Dostávam správy, na ktorých odber som sa neprihlásil(a)

Ak sa niekto pomocou vašej e‑mailovej adresy prihlásil na odber správ, napríklad prom alebo bulletinov, môžete ich odosielanie zastaviť pomocou odkazu na zrušenie odberu.

 1. Prejdite v počítači do Gmailu.
 2. Otvorte správu od odosielateľa, v prípade ktorého chcete zrušiť odber.
 3. Vedľa mena odosielateľa kliknite na Zrušiť odber alebo Zmeniť predvoľby. Ak sa vám tieto možnosti nezobrazujú, pomocou krokov uvedených vyššie môžete zablokovať odosielateľa alebo označiť správu ako spam.

Poznámka: Môže trvať niekoľko dní, kým prestanete dostávať správy z distribučného zoznamu.