Λήψη αλληλογραφίας κάποιου άλλου

Εάν λάβετε την αλληλογραφία κάποιου άλλου, δείτε τις παρακάτω αιτίες για να λάβετε βοήθεια.

Λαμβάνετε μηνύματα που αποστέλλονται σε μια εκδοχή της διεύθυνσής σας που περιέχει τελείες

Εάν ο αποστολέας πρόσθεσε τελείες στη διεύθυνσή σας, θα εξακολουθείτε να λαμβάνετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κανείς άλλος δεν βλέπει τα μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου σας και κανείς δεν μπορεί να πάρει τον λογαριασμό σας. Για παράδειγμα, αν η διεύθυνσή σας είναι johnsmith@gmail.com, είστε κάτοχος όλων των εκδοχών της διεύθυνσής σας που περιέχουν τελεία:

 • john.smith@gmail.com
 • jo.hn.sm.ith@gmail.com
 • j.o.h.n.s.m.i.t.h@gmail.com

Αν και πάλι εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι το μήνυμα προοριζόταν για κάποιον άλλον, επικοινωνήστε με τον αποστολέα και ενημερώστε τον ότι πληκτρολόγησε λανθασμένα τη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις τελείες στις διευθύνσεις Gmail.

Η διεύθυνσή σας δεν περιλαμβάνεται καν στο μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου

Αν λαμβάνετε πολλά μηνύματα που προορίζονται για κάποιον άλλον, ελέγξτε εάν κάποιος κατά λάθος προωθεί την αλληλογραφία του σε εσάς.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε ένα μήνυμα που φαίνεται πως έχει σταλθεί σε εσάς κατά λάθος.
 2. Δίπλα στο εικονίδιο Απάντηση Απάντηση, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Περισσότερα.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση αρχικού.
 4. Εάν εμφανιστεί στη σελίδα η ένδειξη "X-Forwarded-For", κάποιος προωθεί τα δικά του μηνύματα Gmail στον δικό σας λογαριασμό. Προσπαθήστε να επικοινωνήσετε με αυτό το άτομο για να το ενημερώσετε για το λάθος. 

Σημείωση: Εάν το μήνυμα σάς έχει αποσταλεί με κρυφή κοινοποίηση ("Κρυφή κοιν."), ενδέχεται να μη βλέπετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην κορυφή του μηνύματος. Για να ελέγξετε για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη λίστα παραληπτών, κάντε κλικ στο κάτω βέλος Bέλος αναπτυσσόμενου μενού. Αν ελέγχετε από έναν λογαριασμό εκτός Gmail, ενδέχεται να μην δείτε αυτές τις πληροφορίες.

Λαμβάνετε μηνύματα που έχουν σταλεί σε μια διεύθυνση @googlemail.com

Τα μηνύματα που στέλνονται στο @gmail.com και στο @googlemail.com είναι τα ίδια.

Ορισμένες χώρες χρησιμοποιούν την κατάληξη @googlemail.com, αλλά τα μηνύματα που στέλνονται σε αυτή τη διεύθυνση θα καταλήξουν στο ίδιο μέρος.

Λαμβάνετε ανεπιθύμητα μηνύματα που δεν απευθύνονται σε εσάς

Αν δεν βλέπετε τη δική σας διεύθυνση στα πεδία "Προς" ή "Κοιν.", μπορεί να σας έχουν σταλεί μηνύματα με "Κρυφή κοιν." Εάν ισχύει αυτό, δεν θα δείτε τη δική σας διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου στην κορυφή του μηνύματος.

Οι χρήστες ανεπιθύμητου περιεχομένου μερικές φορές προσθέτουν τυχαίες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πεδίο "Κρυφή κοιν.", για να ξεγελάσουν τους παραλήπτες και να απαντήσουν.

Να πώς να αναφέρετε το μήνυμα ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία:

 1. Ανοίξτε το μήνυμα ή επιλέξτε το στα εισερχόμενά σας.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναφορά ανεπιθύμητων Αναφορά ανεπιθύμητου περιεχομένου.
Συμβουλή: Όποτε κάνετε κλικ στην επιλογή Αναφοράς ανεπιθύμητων Αναφορά ανεπιθύμητου περιεχομένου ή μετακινείτε οι ίδιοι, μη αυτόματα, ένα μήνυμα στον φάκελο Ανεπιθύμητων μηνυμάτων, η Google θα λαμβάνει ένα αντίγραφο του μηνύματος και ενδέχεται να το αναλύσει για να προστατεύσει τους χρήστες μας από ανεπιθύμητα μηνύματα, παρενόχληση και κατάχρηση της υπηρεσίας.

Λήψη μηνυμάτων για τα οποία δεν είχατε εγγραφεί

Αν κάποιος χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για εγγραφή σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως προωθήσεις ή ενημερωτικά δελτία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής για να σταματήσετε να λαμβάνετε αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Στον υπολογιστή, μεταβείτε στο Gmail.
 2. Ανοίξτε ένα μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου του αποστολέα από τον οποίον θέλετε να καταργήσετε την εγγραφή σας.
 3. Δίπλα στο όνομα του αποστολέα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγγραφής ή Αλλαγή προτιμήσεων.Εάν δεν βλέπετε αυτές τις επιλογές, ακολουθήστε τα βήματα παραπάνω για να αποκλείσετε τον αποστολέα ή να επισημάνετε το μήνυμα ως ανεπιθύμητο.

Σημείωση: Μπορεί να χρειαστούν μερικές ημέρες για να πάψουν τα μηνύματα από τη λίστα αλληλογραφίας.