Obdržení zpráv určených někomu jinému

Pokud dostáváte e-maily určené někomu jinému, podívejte se níže na možné důvody.

Dostávám zprávy odeslané na verzi mojí adresy s tečkami

Pokud odesílatel do vaší e-mailové adresy přidal tečky, zpráva vám i tak přijde. Nikdo jiný nemůže zobrazit vaše e-maily ani vám vzít účet. Pokud je vaše e-mailová adresa například jannovak@gmail.com, vlastníte adresy se všemi možnými verzemi teček:

  • jan.novak@gmail.com
  • jan.no.vak@gmail.com
  • j.a.n.n.o.v.a.k@gmail.com

Pokud si přesto myslíte, že zpráva nebyla určena vám, dejte odesílateli vědět, že vaši e-mailovou adresu napsal omylem.

Další informace o tečkách v gmailových adresách.

Moje adresa se u e-mailu vůbec nezobrazuje

Pokud vám chodí hodně zpráv určených někomu jinému, zkontrolujte, jestli vám někdo omylem nepřeposílá svoji poštu.

  1. Otevřete na počítači zprávu, o které si myslíte, že vám byla poslána omylem.
  2. Vedle tlačítka Odpovědět Odpovědět klikněte na ikonu možností Další.
  3. Klikněte na Zobrazit originál.
  4. Pokud tu vidíte údaj X-Forwarded-For, znamená to, že někdo jiný přeposílá své zprávy z Gmailu na vaši adresu. Zkuste tohoto člověka kontaktovat a o chybě ho informovat. 
Dostávám zprávy odeslané na adresu @googlemail.com

Adresy s doménou @gmail.com a @googlemail.com jsou stejné.

V některých zemích se používá @googlemail.com, ale zprávy odeslané na tuto adresu dorazí na stejný účet.

Dostávám spam, který mi není adresovaný

Pokud svou adresu nevidíte v poli Komu ani Kopie, mohla vám zpráva být poslána ve skryté kopii. V takovém případě se vaše e-mailová adresa v horní části zprávy nezobrazuje.

Odesílatelé spamu někdy přidávají náhodné e-mailové adresy do pole Skrytá kopie ve snaze, aby jim někdo odpověděl.

Zprávu můžete nahlásit jako spam:

  1. Otevřete zprávu nebo u ní zaškrtněte políčko.
  2. Klikněte na ikonu pro nahlášení spamu Nahlásit spam.
Poznámka: Když kliknete na Nahlásit spam Nahlásit spam nebo e-mail ručně přesunete do složky Spam, Google obdrží kopii tohoto e-mailu, kterou může analyzovat a poznatky využít k ochraně uživatelů před spamem a zneužíváním.