Obdržení zpráv určených někomu jinému

Pokud dostáváte e-maily určené někomu jinému, podívejte se níže na možné důvody.

Dostávám zprávy odeslané na verzi mojí adresy s tečkami

Pokud odesílatel do vaší e-mailové adresy přidal tečky, zpráva vám i tak přijde. Nikdo jiný nemůže zobrazit vaše e-maily ani vám vzít účet. Pokud je vaše e-mailová adresa například jannovak@gmail.com, vlastníte adresy se všemi možnými verzemi teček:

 • jan.novak@gmail.com
 • jan.no.vak@gmail.com
 • j.a.n.n.o.v.a.k@gmail.com

Pokud si přesto myslíte, že zpráva nebyla určena vám, dejte odesílateli vědět, že vaši e-mailovou adresu napsal omylem.

Přečtěte si další informace o tečkách v gmailových adresách.

Moje adresa se u e-mailu vůbec nezobrazuje

Pokud vám chodí hodně zpráv určených někomu jinému, zkontrolujte, jestli vám někdo omylem nepřeposílá svoji poštu.

 1. Otevřete na počítači zprávu, o které si myslíte, že vám byla poslána omylem.
 2. Vedle tlačítka Odpovědět Odpovědět klikněte na ikonu možností Více.
 3. Klikněte na Zobrazit originál.
 4. Pokud tu vidíte údaj X-Forwarded-For, znamená to, že někdo jiný přeposílá své zprávy z Gmailu na vaši adresu. Zkuste tohoto člověka kontaktovat a o chybě ho informovat. 

Poznámka: Pokud vám zpráva byla poslána ve skryté kopii, nemusíte v horní části zprávy vidět svou e-mailovou adresu. To, jestli vaše adresa je na seznamu příjemců, můžete zkontrolovat kliknutím na šipku dolů Rozbalovací šipka. Pokud ale používáte jiný účet než Gmail, je možné, že tyto informace neuvidíte.

Dostávám zprávy odeslané na adresu @googlemail.com

Adresy s doménou @gmail.com a @googlemail.com jsou stejné.

V některých zemích se používá @googlemail.com, ale zprávy odeslané na tuto adresu dorazí na stejný účet.

Dostávám spam, který mi není adresovaný

Pokud svou adresu nevidíte v poli Komu ani Kopie, mohla vám zpráva být poslána ve skryté kopii. V takovém případě se vaše e-mailová adresa v horní části zprávy nezobrazuje.

Odesílatelé spamu někdy přidávají náhodné e-mailové adresy do pole Skrytá kopie ve snaze, aby jim někdo odpověděl.

Zprávu můžete nahlásit jako spam:

 1. Otevřete zprávu nebo u ní zaškrtněte políčko.
 2. Klikněte na ikonu pro nahlášení spamu Nahlásit spam.
Tip: Když kliknete na Nahlásit spam Nahlásit spam nebo e-mail ručně přesunete do složky Spam, Google obdrží kopii tohoto e-mailu, kterou může analyzovat a poznatky využít k ochraně uživatelů před spamem a zneužíváním.

Dostávám zprávy, k jejichž odběru jsem se nepřihlásil(a)

Pokud někdo použil vaši e-mailovou adresu k přihlášení k odběru e-mailů (například nabídek a zpravodajů), můžete se z odběru odhlásit pomocí odkazu u e-mailu.

 1. Na počítači přejděte do Gmailu.
 2. Otevřete e-mail od odesílatele, z jehož odběru se chcete odhlásit.
 3. Vedle jména odesílatele klikněte na Odhlásit z odběru nebo Změnit nastavení. Pokud tyto možnosti nevidíte, postupujte podle kroků uvedených výše a odesílatele zablokujte nebo zprávu označte jako spam.

Poznámka: Než vám přestanou chodit zprávy z e-mailových konferencí, může to několik dní trvat.