Hantera Gmail-widgeten

Lägg till widgeten för Gmail-appen på startskärmen

Viktigt! Den här funktionen är endast tillgänglig på iPhone och iPad med iOS 14 eller senare.

Lägg till en widget för Gmail-appen på enhetens startskärm genom att följa anvisningarna nedan. Om du vill lägga till en widget i flera konton följer du anvisningarna om hur du byter konto.

Om du nyligen har installerat Gmail-appen kan du behöva öppna appen innan widgeten visas i widgetgalleriet.

Så här lägger du till widgeten för Gmail-appen:

 1. Tryck länge på startskärmen på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Lägg till Plus uppe till vänster.
 3. Tryck på Gmail-appen.
 4. Tryck på Lägg till widget.
 5. Placera widgeten på startskärmen.
 6. Tryck på Klart.

Så här byter du konto

 1. Tryck länge på widgeten för Gmail-appen på din iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Redigera följt av Byt konto.
 3. Välj kontot du vill använda.

Lägga till och konfigurera låsskärmswidgeten

Obs! 

 • Den här funktionen är endast tillgänglig på iOS 16 eller senare
 • Om du vill använda den här funktionen måste Gmail-appen vara installerad på iOS-enheten.
 1. Tryck länge på låsskärmens klocka.
 2. Tryck på Anpassa längst ned.
 3. Tryck på låsskärmen för att lägga till anpassningen.
 4. Tryck på Lägg till widgetar.
 5. Sök i widgetgalleriet efter widgeten som du vill lägga till.
 6. Tryck på widgeten eller dra den till widgetfältet under klockan.
 7. Tryck på widgeten som du vill konfigurera i widgetfältet.
 8. Välj önskad konfiguration.
 9. Tryck på Klar följt av Ställ in som bakgrundspar.
 10. Tryck på låsskärmen för att avsluta anpassningen.

Konfigurera en befintlig widget på låsskärmen

 1. Tryck länge på låsskärmens klocka.
 2. Tryck på Anpassa längst ned.
 3. Tryck på låsskärmen för att lägga till anpassningen.
 4. Tryck två gånger på en befintlig widget i widgetfältet.
 5. Välj önskad konfiguration.
 6. Tryck på Klar följt av Ställ in som bakgrundspar.
 7. Tryck på låsskärmen för att avsluta anpassningen.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
8109041423726689753