เกี่ยวกับ "คัดกรองโดย Google"

หมายเหตุ: ขณะนี้ "คัดกรองโดย Google" มีให้บริการแก่ธุรกิจบางประเภทในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
 
"คัดกรองโดย Google" ช่วยให้บริษัทที่ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญสร้างชื่อเสียงที่เชื่อถือได้ทางออนไลน์ ธุรกิจที่มีป้ายนี้จะต้องผ่านการตรวจสอบภูมิหลังและใบอนุญาตอย่างเข้มงวด
 

ในรายชื่อบริการในพื้นที่ คุณจะเห็นไอคอน "คัดกรองโดย Google" ข้างธุรกิจเหล่านี้

 

วิธีการทำงาน

บริษัททุกแห่งที่มีป้าย "คัดกรองโดย Google" จะต้องผ่านการตรวจสอบภูมิหลังระดับธุรกิจและการตรวจสอบภูมิหลังของเจ้าของธุรกิจ นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละรายในธุรกิจจะต้องผ่านการตรวจสอบใบอนุญาต และในบางหมวดหมู่ต้องตรวจสอบภูมิหลังด้วย โปรดดูรายละเอียดในข้อกำหนดตามหมวดหมู่

การตรวจสอบเหล่านี้ช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผู้เชี่ยวชาญที่ตนทำงานด้วยนั้นผ่านการตรวจสอบมาอย่างละเอียดแล้ว และทำให้รู้สึกสบายใจมากขึ้นเมื่อทำงานร่วมกับคุณ

ผู้ที่มีสิทธิ์

เฉพาะบริษัทที่ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงบริการด้านกฎหมาย การวางแผนทางการเงิน และอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับป้าย "คัดกรองโดย Google"

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว