ติดต่อฝ่ายสนับสนุนโฆษณาบริการในพื้นที่

หมายเหตุ: ทีมสนับสนุนบริการในพื้นที่จะให้ความช่วยเหลือได้เฉพาะเรื่องโฆษณาบริการในพื้นที่ หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชี Google Ads โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google Ads หรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายสนับสนุนสําหรับประเทศของคุณที่นี่ หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Google My Business โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google My Business
มีอะไรให้เราช่วยเหลือบ้าง ตัวเลือกการติดต่อ
หากคุณไม่เคยใช้โฆษณาบริการในพื้นที่และต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าบัญชีหรือดําเนินการตามขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานให้เสร็จสมบูรณ์

อเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา/แคนาดา):

1-833-272-1444

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 น. - 20:00 น. EST

ยุโรป:

ใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อติดต่อทีมสนับสนุนของเรา

การสนับสนุนทางโทรศัพท์ยังไม่พร้อมให้บริการในขณะนี้

หากคุณต้องการความช่วยเหลือสำหรับบัญชีโฆษณาบริการในพื้นที่พร้อมใช้งานแล้ว และมีป้ายรับประกันโดย Google หรือป้ายคัดกรองโดย Google

อเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา/แคนาดา):

1-650-260-5700 

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 น. - 20:00 น. EST

หรือใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อติดต่อทีมสนับสนุน

ยุโรป:

ใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อติดต่อทีมสนับสนุนของเรา

การสนับสนุนทางโทรศัพท์ยังไม่พร้อมให้บริการในขณะนี้

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาผู้บริโภคหรือการว่าจ้างผู้ให้บริการ

ใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อติดต่อทีมสนับสนุนของเรา

การสนับสนุนทางโทรศัพท์ยังไม่พร้อมให้บริการในขณะนี้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว