Σχετικά με τα επίπεδα πρόσβασης στον λογαριασμό Τοπικών υπηρεσιών

Μπορείτε να μοιραστείτε τον λογαριασμό σας Διαφημίσεων Τοπικών υπηρεσιών με άλλα άτομα στην επιχείρησή σας, παρέχοντάς τους πρόσβαση μέσω του Λογαριασμού τους Google. Κάθε φορά που παραχωρείτε πρόσβαση στον λογαριασμό σας Διαφημίσεων Τοπικών υπηρεσιών, μπορείτε να ελέγχετε τις λειτουργίες που μπορεί να επηρεάσει ένας χρήστης, εκχωρώντας ένα επίπεδο πρόσβασης.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο παραχώρησης ή κατάργησης πρόσβασης, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση πρόσβασης στον λογαριασμό σας Διαφημίσεων Τοπικών υπηρεσιών.

Επίπεδα πρόσβασης

Επίπεδο πρόσβασης λογαριασμού

Μόνο για ανάγνωση Τυπική
Δυνατότητα λήψης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης Yes Yes
Δυνατότητα σύνδεσης και προβολής αναφορών (χωρίς λεπτομέρειες δαπανών) Yes Yes
Δυνατότητα προβολής δυνητικών πελατών, απάντησης σε πελάτες και ενημέρωσης κατάστασης δυνητικών πελατών Yes Yes
Δυνατότητα περιήγησης σε πληροφορίες προφίλ και κριτικές Yes Yes
Δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών προφίλ   Yes
Δυνατότητα προβολής και επεξεργασίας προϋπολογισμών και στοιχείων χρέωσης, καθώς και προβολής πληροφοριών δαπανών στις αναφορές   Yes
Δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού Τοπικών υπηρεσιών για έναν υπάρχοντα λογαριασμό Google Ads account   Yes

Σημείωση: Τα επίπεδα πρόσβασης μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρόσβασης διαχειριστή του Google Ads δεν ισχύουν για τις Διαφημίσεις Τοπικών υπηρεσιών. Οι λογαριασμοί μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα λαμβάνουν δικαιώματα πρόσβασης μόνο για ανάγνωση για τις Διαφημίσεις Τοπικών υπηρεσιών, ενώ οι λογαριασμοί διαχειριστή θα λαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους τυπικούς λογαριασμούς. Αν συνδεθείτε στο Google Ads, θα εξακολουθούν να ισχύουν τα κατάλληλα επίπεδα πρόσβασης.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα επίπεδα πρόσβασης στον λογαριασμό σας στο Google Ads

Πρόσβαση σε λογαριασμούς υπευθύνου

Οι χρήστες με πρόσβαση διαχειριστή σε έναν λογαριασμό υπευθύνου μπορούν να λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης και μπορούν να διαχειρίζονται οποιοδήποτε τμήμα του λογαριασμού και των καμπανιών του. Μπορούν, επίσης, να αλλάζουν το επίπεδο πρόσβασης άλλων χρηστών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να τερματίζουν το επίπεδο πρόσβασης κάποιου χρήστη.

Σημείωση: Οι Διαφημίσεις Τοπικών υπηρεσιών χρησιμοποιούν το Google Ads για τη ρύθμιση λογαριασμών υπευθύνου. Για υπάρχοντες και νέους χρήστες λογαριασμού υπευθύνου, πρέπει να επεξεργαστείτε τους λογαριασμούς υπευθύνου εντός του Google Ads, καθώς δεν είναι δυνατή η ρύθμιση ή η απευθείας αλλαγή τους μέσω των Διαφημίσεων Τοπικών υπηρεσιών.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς υπευθύνου Google Ads

Πρόσβαση στη χρέωση και τις πληρωμές

Μπορείτε να διαχειριστείτε ποιοι χρήστες μπορούν να εκτελούν εργασίες, όπως πληρωμές, αλλαγή τρόπων πληρωμής ή λήψη τιμολογίων, προσθέτοντας ή καταργώντας χρήστες από το προφίλ πληρωμών Google στο Κέντρο πληρωμών Google.

Σημείωση: Αν προβάλλετε διαφημίσεις μέσω συνδεδεμένης εταιρείας συνεργάτη, οι παραπάνω πληροφορίες δεν ισχύουν για εσάς. Μάθετε περισσότερα
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας