เกี่ยวกับข้อมูลในบริบทโฆษณาของบริการในพื้นที่

ข้อมูลในบริบทโฆษณาของบริการในพื้นที่ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ระบบอาจตรวจสอบหรือบันทึกการโทร อีเมล และการสื่อสารแบบข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่าน Google เพื่อตรวจหาสแปมหรือพฤติกรรมฉ้อโกง รวมถึงเพื่อปรับปรุงคุณภาพและสนับสนุนนโยบายและการวิจัยต่างๆ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ในสหรัฐอเมริกา การตรวจสอบและการบันทึกข้อมูลสื่อสารนี้อาจรวมถึงการโทรใหม่หรือการโทรเพื่อติดตามผล การส่งข้อความ หรือการสื่อสารทางอีเมลที่ส่งผ่านระบบของ Google ด้วย

วิธีที่ระบบจะนำข้อมูลของคุณมาใช้

Google จะตรวจสอบอีเมล ข้อความ หรือการบันทึกการโทรที่ทำผ่านระบบของ Google ในขอบเขตที่กำหนดไว้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้
 • เพื่อแก้ไขการโต้แย้งการเรียกเก็บเงิน
 • เพื่อบังคับใช้นโยบายที่คุ้มครองผู้บริโภคและผู้ให้บริการจากการสื่อให้เข้าใจผิดหรือการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม (ดูตัวอย่าง)
 • เพื่อตรวจหาสแปม/พฤติกรรมฉ้อโกง
 • แก้ไขปัญหาการโต้แย้ง "รับประกันโดย Google"
 • เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้า (เฉพาะสหรัฐอเมริกา)
 • การปรับปรุงผลิตภัณฑ์
 • เพื่อตรวจสอบประสบการณ์ของลูกค้าและผู้ให้บริการโดยรวมในแพลตฟอร์ม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google รวบรวมและใช้ข้อมูลได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

การเก็บรักษาข้อมูล

ระบบจะเก็บรักษาข้อมูลบันทึกการโทรไว้ไม่เกิน 2 ปี ก่อนที่จะทำลายทิ้ง และจะเก็บรักษาข้อมูลบันทึกสำหรับธุรกิจด้านกฎหมายไว้ไม่เกิน 2 เดือน

ความรับผิดชอบต่อข้อมูลลูกค้า

ขณะโต้ตอบกับลูกค้าในแพลตฟอร์มบริการในพื้นที่ คุณอาจเลือกบันทึกการโทรและเก็บข้อมูลลูกค้า เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลได้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

Google ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อมูลที่จัดเก็บไว้นอกระบบของ Google และไม่รับประกันว่าจะมีการลบข้อมูลดังกล่าว คุณมีหน้าที่พัฒนามาตรการที่เหมาะสมในการลบข้อมูลลูกค้าออกจากระบบ

ข้อมูลในบริบทโฆษณาของบริการในพื้นที่นอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

วิธีที่ระบบจะนำข้อมูลของคุณมาใช้

Google จะเก็บรักษาอีเมล ข้อความ หรือการโทรที่ทำผ่านระบบของ Google ในขอบเขตที่กำหนดไว้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อเรียกเก็บเงินจากผู้ลงโฆษณาบริการในพื้นที่เมื่อมีโอกาสในการขาย
 • เพื่อบังคับใช้นโยบายที่คุ้มครองผู้บริโภคและผู้ให้บริการจากการสื่อให้เข้าใจผิดหรือการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม (ดูตัวอย่าง)
 • เพื่อตรวจหาสแปม/พฤติกรรมฉ้อโกง
 • แก้ไขปัญหาการโต้แย้ง "รับประกันโดย Google"
 • การปรับปรุงผลิตภัณฑ์
 • เพื่อตรวจสอบประสบการณ์ของลูกค้าและผู้ให้บริการโดยรวมในแพลตฟอร์ม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google รวบรวมและใช้ข้อมูลได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลจากการโทรไว้ไม่เกิน 2 ปี ก่อนที่จะทำลายทิ้ง

ความรับผิดชอบต่อข้อมูลลูกค้า

เมื่อผู้บริโภคติดต่อคุณผ่านบริการในพื้นที่ Google จะส่งหมายเลขโทรศัพท์ของผู้บริโภค (ถ้ามี) วันที่และเวลาที่โทร รวมถึงระยะเวลาการโทรให้คุณ Google ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อมูลที่จัดเก็บไว้นอกระบบของ Google คุณมีหน้าที่พัฒนามาตรการที่เหมาะสมในการลบข้อมูลลูกค้าออกจากระบบ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว