Σχετικά με τα δεδομένα διαφημίσεων Τοπικών υπηρεσιών

Δεδομένα διαφημίσεων Τοπικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ και τον Καναδά

Όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα μηνύματα κειμένου που αποστέλλονται μέσω του Google ενδέχεται να παρακολουθούνται ή να καταγράφονται, προκειμένου να ανιχνεύεται ανεπιθύμητο περιεχόμενο ή μη νόμιμη συμπεριφορά, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας και τη στήριξη πολιτικών και έρευνας, βάσει της πολιτικής απορρήτου της Google. Στις ΗΠΑ, στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται νέες ή επακόλουθες κλήσεις, μηνύματα κειμένου ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προωθούνται μέσω των συστημάτων της Google.

Τρόπος χρήσης των στοιχείων σας

Η Google εξετάζει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματα κειμένου ή ηχογραφήσεις κλήσεων που δρομολογούνται μέσω του συστήματος της Google σε περιορισμένη βάση για τους εξής σκοπούς:
 • Επίλυση διαφορών σε θέματα χρέωσης
 • Επιβολή πολιτικών που προστατεύουν τους καταναλωτές και τους παρόχους από παραπλανητικές περιγραφές ή κακή συμπεριφορά (παραδείγματα)
 • Εντοπισμός ανεπιθύμητης/μη νόμιμης συμπεριφοράς
 • Επίλυση διαφωνιών σχετικά με την διασφάλιση ποιότητας "Με την εγγύηση της Google"
 • Συλλογή σχολίων πελατών (μόνο στις ΗΠΑ)
 • Βελτίωση προϊόντων
 • Παρακολούθηση της συνολικής εμπειρίας πελατών και παρόχων στην πλατφόρμα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η Google συλλέγει και χρησιμοποιεί δεδομένα, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google.

Διατήρηση δεδομένων

Οι ηχογραφήσεις κλήσεων διατηρούνται έως και δύο χρόνια, πριν καταστραφούν. Οι ηχογραφήσεις σε νομικούς κλάδους διατηρούνται για δύο μήνες.

Η ευθύνη σας για τα δεδομένα πελατών

Κατά την αλληλεπίδρασή σας με πελάτες στην πλατφόρμα Τοπικών υπηρεσιών, μπορείτε να επιλέξετε να ηχογραφείτε ανεξάρτητα κλήσεις και να συλλέγετε πληροφορίες πελάτη, (π.χ. αριθμός τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις πολιτικές απορρήτου της εταιρείας σας.

Η Google δεν φέρει ευθύνη για τυχόν δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί εκτός των συστημάτων της και δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαγραφή τους. Εσείς φέρετε την ευθύνη για την ανάπτυξη των κατάλληλων μέτρων, ώστε τα δεδομένα πελατών να διαγράφονται από τα συστήματά σας.

Δεδομένα διαφημίσεων Τοπικών υπηρεσιών εκτός ΗΠΑ και Καναδά

Τρόπος χρήσης των στοιχείων σας

Η Google διατηρεί τα δεδομένα από κλήσεις που δρομολογούνται μέσω των συστημάτων της σε περιορισμένη βάση για τους εξής σκοπούς:

 • Χρέωση διαφημιζομένων Τοπικών υπηρεσιών για δυνητικούς πελάτες
 • Επιβολή πολιτικών που προστατεύουν τους καταναλωτές και τους παρόχους από παραπλανητικές περιγραφές ή κακή συμπεριφορά (παραδείγματα)
 • Εντοπισμός ανεπιθύμητης/μη νόμιμης συμπεριφοράς
 • Επίλυση διαφωνιών σχετικά με την διασφάλιση ποιότητας "Με την εγγύηση της Google"
 • Βελτίωση προϊόντων
 • Παρακολούθηση της συνολικής εμπειρίας πελατών και παρόχων στην πλατφόρμα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η Google συλλέγει και χρησιμοποιεί δεδομένα, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google.

Διατήρηση δεδομένων

Τα δεδομένα από κλήσεις διατηρούνται για έως και δύο έτη και, στη συνέχεια, καταστρέφονται.

Η ευθύνη σας για τα δεδομένα πελατών

Όταν κάποιος καταναλωτής επικοινωνεί μαζί σας μέσω των Τοπικών υπηρεσιών, η Google σας στέλνει τον αριθμό τηλεφώνου του καταναλωτή (αν διατίθεται), την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης, καθώς και τη διάρκειά της. Η Google δεν φέρει ευθύνη για τυχόν δεδομένα που αποθηκεύονται εκτός των συστημάτων της. Εσείς φέρετε την ευθύνη για την ανάπτυξη των κατάλληλων μέτρων, ώστε τα δεδομένα πελατών να διαγράφονται από τα συστήματά σας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας