Data Reklam místních služeb

Data Reklam místních služeb v USA a Kanadě

Veškeré telefonické hovory, e-maily a textové zprávy uskutečněné nebo doručené prostřednictvím Googlu mohou být monitorovány nebo zaznamenávány za účelem zjišťování spamu a podvodného jednání, zlepšování kvality služeb, zajištění dodržování zásad nebo pro potřeby průzkumu, a to v souladu se zásadami ochrany soukromí společnosti Google. V USA se jedná o nové nebo následné hovory, textové zprávy nebo e-maily, které jsou přesměrovány či přeposlány do systémů společnosti Google.

Jak vaše data využíváme

Google kontroluje e-maily, textové zprávy a nahrané hovory přesměrované do jeho systémů pouze v omezené míře, a to za účelem:
 • řešení sporů týkajících se fakturace,
 • vynucení zásad chránících spotřebitele a poskytovatele před předstíráním identity a špatným chováním (příklady),
 • zjišťování spamu a podvodného jednání,
 • řešení sporů týkajících se Ověření Googlem,
 • shromažďování názorů zákazníků (pouze v USA),
 • vylepšování služeb,
 • sledování celkového dojmu zákazníků a poskytovatelů v dané službě.

Další informace o shromažďování a využívání dat Googlem najdete v zásadách ochrany soukromí společnosti Google.

Uchovávání dat

Nahrávky hovorů se uchovávají až dva roky, než dojde k jejich odstranění. Nahrávky v odvětvích zaměřených na právo jsou uchovávány po dobu dvou měsíců.

Vaše odpovědnost za údaje o zákaznících

Při interakci se zákazníky v platformě Místní služby máte také možnost nahrávat hovory nezávisle na nás, v souladu se zásadami ochrany soukromí vaší společnosti. Totéž platí pro shromažďování údajů o zákaznících, jako jsou telefonní čísla nebo e-mailové adresy.

Společnost Google nenese odpovědnost za data uložená mimo její systémy a nemůže zaručit jejich smazání. V takovém případě sami odpovídáte za to, že budou údaje o zákaznících z vašich systémů příslušným způsobem smazány.

Data Reklam místních služeb mimo USA a Kanadu

Jak vaše data využíváme

Google v omezené míře uchovává data z hovorů přesměrovaných do jeho systémů pro následující účely:

 • fakturování inzerentům v Místních službách za dodání zájemců,
 • vynucení zásad chránících spotřebitele a poskytovatele před předstíráním identity a špatným chováním (příklady),
 • zjišťování spamu a podvodného jednání,
 • řešení sporů týkajících se Ověření Googlem,
 • vylepšování služeb,
 • sledování celkového dojmu zákazníků a poskytovatelů v dané službě.

Další informace o shromažďování a využívání dat Googlem najdete v zásadách ochrany soukromí společnosti Google.

Uchovávání dat

Data z volání jsou uchovávána až po dobu dvou let, než jsou zničena.

Vaše odpovědnost za údaje o zákaznících

Když vás spotřebitel kontaktuje v Místních službách, zašle vám Google jeho telefonní číslo (pokud je k dispozici), datum a čas hovoru a délku hovoru. Společnost Google nenese odpovědnost za data uložená mimo systémy Google. V takovém případě sami odpovídáte za to, že budou údaje o zákaznících z vašich systémů příslušným způsobem smazány.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false