Način plaćanja za oglase Lokalnih usluga

Prilikom registracije za oglase Lokalnih usluga od vas će se tražiti da postavite račun za naplatu pomoću kojeg možete plaćati za oglase.

Oglasi Lokalnih usluga upotrebljavaju Google Ads za upravljanje sustavima naplate i plaćanja, pa ako već imate Google Ads račun, oglasi Lokalnih usluga automatski će ponovno upotrijebiti vaše postavke plaćanja iz Google Adsa. Saznajte više o upravljanju postavkama naplate Google Ads računa s računa upravitelja.

Ako nemate Google Ads račun, moći ćete navesti podatke o kreditnoj kartici ili bankovnom računu, a vaš će se račun automatski teretiti kada prikupite troškove.

Ako vam je potrebna pomoć s plaćanjem računa, kontaktirajte nas.

Kako funkcioniraju automatska plaćanja

Uz opciju automatskog plaćanja naplata se vrši kada se prikupe troškovi oglašavanja. Naplata će se izvršiti u jednom od dva slučaja: 30 dana nakon posljednjeg plaćanja ili kad god vaš račun dosegne unaprijed određeni iznos koji se naziva pragom za plaćanje, ovisno o tome što se dogodi prije. Saznajte više o automatskim plaćanjima.

Trenutačni prag za plaćanje možete pronaći na kartici Naplata u pristigloj pošti za potencijalne klijente na stolnom računalu. Početni prag za plaćanje postavlja se na temelju vašeg računa, zemlje i valute. Svaki put kada vaš račun dosegne prag za plaćanje unutar 30-dnevnog razdoblja naplate, prag za plaćanje postupno će se povisiti, do postavljenog maksimalnog iznosa.

Napomena: mjesečnim troškovima oglašavanja možete upravljati putem postavke proračuna.

Primjer

Pretpostavimo da početni prag za plaćanje u vašoj zemlji iznosi 300 HRK.

Pretpostavimo da je na vašem računu prikupljeno 450 HRK troškova. U tom slučaju teretit će se vaš način plaćanja, a prag za plaćanje u iznosu od 300 HRK povisit će se na 1200 HRK.

Ako stanje računa dosegne 1200 HRK prije nego što prođe 30 dana, ponovno će vam se naplatiti troškovi, a prag će se povisiti na 2100 HRK.

Nakon još jednog terećenja prag će se povisiti na maksimalni iznos od 3000 HRK.

Kako pregledati trenutačni saldo i prag za plaćanje

  1. Prijavite se u spremnik pristigle pošte za potencijalne kupce na temelju oglasa Lokalnih usluga.
  2. Kliknite izbornik Nav icon na vrhu.
  3. Kliknite Naplata.
  4. U odjeljku "Vaš saldo" prikazuje se trenutačni nepodmireni dug, kao i trenutačni prag za plaćanje.

Ako vaš račun ne dosegne prag za plaćanje u roku od 30 dana, račun će se automatski teretiti za vrijednost nepodmirenog duga.

Napomena: ako oglašavate putem afilijacije partnera, gore navedeno ne primjenjuje se na vas. Saznajte više

Povezani članci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem