วิธีแก้ไขงบประมาณ

งบประมาณรายวันเฉลี่ยรายสัปดาห์เป็นตัวกำหนดจํานวนโอกาสในการขายที่คุณต้องการรับในสัปดาห์หนึ่งๆ เมื่อถึงเวลาหนึ่ง เราขอแนะนำให้เพิ่มหรือลดงบประมาณเพื่อเปลี่ยนจํานวนโอกาสในการขายที่คุณได้รับ

คุณจะเปลี่ยนแปลงงบประมาณเมื่อใดก็ได้ และบ่อยเพียงใดก็ได้

วิธีเปลี่ยนงบประมาณ

  1. ลงชื่อเข้าใช้กล่องจดหมายโอกาสในการขายของบริการในพื้นที่
  2. คลิกเมนู Nav icon ที่ด้านบน
  3. คลิกโปรไฟล์และงบประมาณ
  4. คลิกงบประมาณรายสัปดาห์เพื่อขยายการตั้งค่างบประมาณ
  5. แก้ไขงบประมาณตามต้องการ
  6. คลิกบันทึก

วิธีทำงานของงบประมาณ

งบประมาณรายวันเฉลี่ยคือการใช้จ่ายเป้าหมาย โฆษณาบริการในพื้นที่จะพยายามเพิ่มจํานวนโอกาสในการขายตามงบประมาณรายสัปดาห์โดยเฉลี่ยให้กับคุณในแต่ละสัปดาห์ ในบางสัปดาห์ คุณอาจใช้จ่ายน้อยกว่างบประมาณรายสัปดาห์เฉลี่ย แต่บางสัปดาห์ก็อาจเกินงบประมาณดังกล่าวตามความต้องการใช้บริการจากธุรกิจของคุณ

งบประมาณรายเดือนสูงสุดคือจํานวนเงินสูงสุดที่ใช้จ่ายในเดือนนั้นๆ ได้ คุณจะไม่ใช้จ่ายเกินงบประมาณรายเดือนสูงสุด ซึ่งคํานวณจากงบประมาณรายสัปดาห์และจํานวนวันโดยเฉลี่ยใน 1 เดือน สูตรหางบประมาณรายเดือนสูงสุดคืองบประมาณรายสัปดาห์เฉลี่ย x 30.4 ÷ 7 เมื่อใช้จ่ายถึงงบประมาณรายเดือนสูงสุด โฆษณาจะไม่แสดงอีกในวันที่เหลือของเดือน เว้นแต่คุณจะปรับงบประมาณ

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เมื่อเปลี่ยนงบประมาณรายเดือนเฉลี่ย ระบบจะอัปเดตงบประมาณรายเดือนสูงสุด และคุณจะมีสิทธิ์รับโอกาสในการขายจากโฆษณาตามจํานวนวันที่เหลือในเดือนนั้นอีกครั้ง โดยไม่พิจารณาจำนวนเงินที่ใช้จ่ายไปตลอดทั้งเดือนนี้

ตัวอย่าง

สมมติว่าคุณอัปเดตงบประมาณรายเดือนเฉลี่ยจาก 3,000 บาทเป็น 4,200 บาทในวันที่ 18 มกราคม งบประมาณรายเดือนสูงสุดจะอัปเดตจาก 13,028.7 บาท (3,000 x 30.4 ÷ 7) เป็น 18,240 บาท (4,200 x 30.4 ÷ 7) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังเหลือเวลาอีก 14 วันในเดือนนี้ คุณจะมีสิทธิ์ใช้จ่ายเงิน 8,400 บาท (4,200 x 14 ÷ 7) ในวันที่เหลือของเดือนมกราคม

หรือสมมติว่าคุณลดงบประมาณรายเดือนเฉลี่ยจาก 3,000 บาทให้เหลือ 2,100 บาทในวันที่ 18 มกราคม งบประมาณรายเดือนสูงสุดคือ 9,120 บาท (2,100 x 30.4 ÷ 7) เนื่องจากยังเหลือเวลาอีก 14 วันในเดือนนี้ คุณจะมีสิทธิ์ใช้จ่ายเงิน 8,400 บาทโดยทันที 4,200 บาท (2,100 x 14 ÷ 7) ในวันที่เหลือของเดือนมกราคม

หมายเหตุ: หากคุณกำลังลงโฆษณาผ่านแอฟฟิลิเอตของพาร์ทเนอร์ ข้อมูลด้านบนจะไม่มีผลกับคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว