Servicevoorwaarden van Lokale diensten

Als u de servicevoorwaarden van Lokale diensten voor een bepaald land wilt bekijken, selecteert u het land in het dropdownmenu:

 1. Voorwaarden Lokale diensten is een platform dat wordt aangeboden door Google ('Google', 'we' of 'ons') en dat gebruikers ('u') in contact brengt met dienstverleners. Door Lokale diensten te gebruiken, erkent u dat u ten minste 18 jaar bent of, als u jonger dan 18 bent, onder toezicht staat van iemand die ouder dan 18 is. Als u jonger dan 13 bent, kunt u Lokale diensten niet gebruiken. U gaat er ook mee akkoord u te houden aan onze (i) Servicevoorwaarden van Google <google.com/policies/terms> en (ii) deze Servicevoorwaarden van Lokale diensten (de 'Voorwaarden van Lokale diensten' en samen de 'Voorwaarden'). Houd er rekening mee dat een dienstverlener kan eisen of vragen dat u akkoord gaat met aanvullende voorwaarden met betrekking tot de levering van services aan u. U erkent ook dat de verschillende gebruiksvoorwaarden, servicevoorwaarden en andere contractuele bepalingen van toepassing kunnen zijn op uw ontvangst van services.
 2. Uw gegevens. Google kan uw factureringsgegevens en persoonlijke informatie (zoals factuur- en bezorgadressen, telefoonnummers en e-mailadressen) bekijken en gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid <google.com/policies/privacy>, waaronder informatie die u aan een dienstverlener heeft verstrekt in verband met Lokale diensten. Google kan deze informatie delen met dienstverleners en andere derden, en Google, dienstverleners en derden kunnen die informatie gebruiken om contact met u op te nemen, uw bestellingen te verwerken, klantensupport te geven en analyse uit te voeren.
 3. Inloggegevens en screening van dienstverlener. Lokale diensten kan een dienstverlener labelen als gelicentieerd, in bezit van certificaten of gescreend (met inbegrip van verwijzing naar certificaten van derden). Dienstverleners met het label 'Google Bescherming' of die worden weergegeven in een verzameling dienstverleners met het label 'Gesponsord', 'Advertenties' of een vergelijkbare aanduiding, nemen deel aan Lokale diensten-advertenties <http://google.com/homeserviceads> en hebben Google mogelijk gecompenseerd als onderdeel van hun deelname. Deze labels zijn geen garanties en ongeacht het label moet u zelf een dienstverlener beoordelen om te beslissen of u deze wilt inhuren, aangezien Google niet kan bevestigen dat een dienstverlener of zijn of haar services geschikt zijn voor uw behoeften. We bieden informatie over dienstverleners (waaronder of ze zijn gescreend) zodat u een beter onderbouwde beslissing kunt nemen. Gebruik uw gezonde verstand als u dienstverleners selecteert en contact met hen heeft.
 4. Prijzen en belastingen. De prijzen voor services kunnen verschillen per dienstverlener. Alle prijzen en gerelateerde kosten worden bepaald door de dienstverlener zelf, niet door Google, en de dienstverlener is als enige verantwoordelijk voor het innen van de toepasselijke belastingen. Als u vragen heeft over een prijs of de toepasselijke belasting, kunt u contact opnemen met de dienstverlener.
 5. Kwaliteit van services; Google Bescherming. U gaat ermee akkoord dat de dienstverlener, en niet Google, verantwoordelijk is voor alle eisen die u indient in verband met uw gebruik van Lokale diensten (met inbegrip van de ontvangst van services). Daarnaast zijn Google en zijn aangesloten entiteiten niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of andere aansprakelijkheid die kan ontstaan in verband met uw gebruik van Lokale diensten en de levering van services door de dienstverlener. We bieden geen terugbetalingen voor services die u aanvraagt, maar we bieden wel Google Bescherming voor bepaalde services die via Lokale diensten worden geboekt. U kunt het beleid voor Google Bescherming lezen op google.com/homeservices/warranty. Google Bescherming is geen productgarantie of goedkeuring en is geen vorm van verzekering. Alle besluiten die verband houden met uw geschiktheid en vermogen om betalingen te innen in verband met Google Bescherming, worden genomen naar eigen goeddunken van Google. Door een service te boeken via Lokale diensten, erkent u en begrijpt u dat het niet is toegestaan om een contante terugbetaling proberen te innen voor een creditcardaankoop en dat het onwettelijk is om een bedrieglijke terugvordering te initiëren. Ook gaat u er bij deze mee akkoord om Google, de dienstverlener en al zijn aangesloten entiteiten schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle eisen, verliezen en aansprakelijkheden die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van het Google Bescherming-programma. Als u in aanmerking wilt komen voor Google Bescherming, geldt naast de andere voorwaarden in de Voorwaarden het volgende:
  • U moet ouder zijn dan 18 jaar.
  • U moet wettelijk bekwaam zijn om akkoord te gaan met de Voorwaarden en een juridisch bindende overeenkomst aan te gaan.
  • U mag geen commerciële, familiale of andere relatie hebben met de betreffende dienstverlener bij wie u services aanvraagt.
  • U mag niet méér hebben geclaimd dan uw levenslange limieten, zoals beschreven in de Voorwaarden.
  • Het is u niet op andere manieren verboden om deel te nemen aan Lokale diensten.
 6. Communicatie. Door een mobiel of ander telefoonnummer aan Google te verstrekken in verband met Lokale diensten, (i) verklaart en garandeert u dat u de geregistreerde abonnee van dit telefoonnummer bent of dat u door de geregistreerde abonnee bent gemachtigd om dit telefoonnummer te gebruiken en anderen toestemming te verlenen om contact op te nemen via dit telefoonnummer, en (ii) machtigt u Google en zijn vertegenwoordigers expliciet om naar dit telefoonnummer te bellen en sms-berichten te sturen (hieronder vallen ook mms-berichten) in verband met Lokale diensten. Als u een e-mailadres verstrekt aan Google of zijn partners in verband met Lokale diensten, verklaart en garandeert u dat u de eigenaar bent van dit e-mailadres of dat u door de eigenaar bent gemachtigd om dit e-mailadres te gebruiken en anderen toestemming te verlenen om contact op te nemen via dit e-mailadres.Niettegenstaande de voorgaande zin, gebruikt Google de toestemming die is verleend in dit gedeelte niet om sms-berichten of e-mails voor advertentiedoeleinden te initiëren. U erkent en gaat ermee akkoord dat Google en zijn partners telefoongesprekken en live chatberichten tussen u en de dienstverlener via Lokale diensten mogen bijhouden en/of opnemen. Niets in dit gedeelte is van invloed op eventuele toestemming voor de ontvangst van advertentiegerelateerde telefoontjes of sms-berichten die u mogelijk buiten dit gedeelte aan Google verleent. Er kunnen standaardtarieven voor berichten en data worden toegepast als u sms-berichten van Google ontvangt.
 7. Aansprakelijkheid. Onverminderd andersluidende bepalingen in de Voorwaarden gaat u ermee akkoord om Google, zijn aangesloten entiteiten, en zijn en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en contractanten te vrijwaren van alle eisen en verzoeken om schadevergoeding (voor werkelijke en gevolgschade) die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met een geschil tussen U en een dienstverlener, op voorwaarde dat Google hierdoor niet wordt gevrijwaard van de verplichtingen onder Google Bescherming zoals uitdrukkelijk is bepaald in deze Voorwaarden van Lokale diensten. U gaat ermee akkoord Google of zijn aangesloten entiteiten niet te betrekken in enig proces of ander geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met een transactie, overeenkomst of afspraak met een dienstverlener, adverteerder of andere derde partij in verband met Lokale diensten. Als u dit wel doet, (i) betaalt u alle kosten en advocaatkosten van Google en zijn aangesloten entiteiten, en verstrekt u schadeloosstelling zoals hieronder uiteengezet, en (ii) wordt de jurisdictie voor een dergelijk proces of geschil beperkt zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden van Google.
 8. Wijzigingen in de Voorwaarden van Lokale diensten. Google kan de Voorwaarden van Lokale diensten altijd wijzigen, hieraan gegevens toevoegen of hieruit gegevens verwijderen. U moet de Voorwaarden van Lokale diensten daarom regelmatig checken op google.com/homeservices/terms. Wijzigingen in de Voorwaarden van Lokale diensten worden niet met terugwerkende kracht toegepast en worden 7 dagen nadat ze zijn gepost, van kracht. Als een wijziging in de Voorwaarden van Lokale diensten ongeldig, van generlei waarde of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, wordt die wijziging als scheidbaar beschouwd en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende wijzigingen of voorwaarden. ALS U LOKALE DIENSTEN BLIJFT GEBRUIKEN NADAT WE DE VOORWAARDEN VAN LOKALE DIENSTEN HEBBEN GEWIJZIGD, HOUDT DIT IN DAT U DE WIJZIGINGEN ACCEPTEERT.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

true
Wilt u meer werk binnenhalen?

Versterk de reputatie van uw bedrijf met Google Kopersbescherming en trek nieuwe klanten aan. Met Lokale diensten-advertenties kan uw bedrijf worden weergegeven bovenaan Google Zoeken en bereikt u klanten in uw regio. U betaalt alleen als een klant via uw advertentie contact met u opneemt.

Meld u vandaag nog aan

of bel 0800-58-270 om aan de slag te gaan

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
false
false