Smluvní podmínky Místních služeb

Pokud chcete zobrazit smluvní podmínky Místních služeb pro určitou zemi, vyberte příslušnou zemi v rozbalovací nabídce:

 1. Smluvní podmínky Místní služby jsou platforma poskytovaná společností Google (dále „Google“, „my“ nebo „nás“), která pomáhá propojit poskytovatele služeb s jejich uživateli. Používáním Místních služeb potvrzujete, že jste starší 18 let, nebo pokud vám je méně než 18 let, že budete pod dohledem uživatele staršího 18 let. Pokud je vám méně než 13 let, Místní služby používat nemůžete. Souhlasíte také s tím, že budete vázáni (i) Smluvními podmínkami společnosti Google <google.com/policies/terms> a (ii) těmito smluvními podmínkami pro Místní služby (dále jen „smluvní podmínky Místních služeb“ a dohromady „smluvní podmínky“). Upozorňujeme, že poskytovatel může pro poskytování svých služeb stanovit dodatečné podmínky nebo si od vás vyžádat souhlas s nimi. Berete v úvahu, že na přijetí služeb vámi se mohou vztahovat jiné smluvní podmínky, podmínky služby a další smluvní ustanovení.
 2. Vaše údaje Google může přistupovat k vašim fakturačním a osobním údajům (např. fakturační a dodací adresy, telefonní čísla a e-mailové adresy) a používat je v souladu s našimi zásadami ochrany soukromí <google.com/policies/privacy>, a to včetně informací, které jste v souvislosti s Místními službami sdělili poskytovateli. Společnost Google může tyto informace sdílet s poskytovateli a jinými třetími stranami. Společnosti Google, poskytovatelé a třetí strany mohou tyto informace použít k tomu, aby vás kontaktovali, realizovali vaše objednávky, poskytli zákaznickou podporu a analyzovali data.
 3. Osvědčení a prověřování poskytovatelů. Poskytovatel v Místních službách může být označen jako licencovaný, s osvědčením nebo prověřený (může být uveden odkaz na osvědčení od třetí strany). Poskytovatelé s označením Zaručeno a ti, kteří jsou uvedeni v seznamu poskytovatelů označených štítkem Sponzorováno, Reklama nebo podobným způsobem, se účastní programu Reklamy místních služeb <http://google.com/homeserviceads> a mohli společnosti Google za tuto účast poskytnout určitou kompenzaci. Tyto štítky nepředstavují žádnou záruku a bez ohledu na jejich znění byste měli poskytovatele sami posoudit a rozhodnout, zda si jej najmout. Společnost Google nemůže posoudit, zda se daný poskytovatel či jeho služby pro vaše potřeby hodí. Informace o poskytovatelích (včetně toho, zda byli či nebyli prověřeni) nabízíme pouze proto, abychom vám s tímto posouzením pomohli. Při výběru poskytovatelů a komunikaci s nimi jednejte na základě svého nejlepšího úsudku.
 4. Ceny a daně Ceny služeb se u různých poskytovatelů mohou lišit. Všechny ceny a související poplatky stanovují jednotliví poskytovatelé, nikoli společnost Google. Za výběr všech příslušných daní odpovídá výhradně poskytovatel. Máte-li ohledně ceny nebo daní dotazy, obraťte se na něj.
 5. Kvalita služeb; ověření Googlem Souhlasíte, že za všechny vaše nároky vznesené v souvislosti s využíváním platformy Místní služby (včetně samotného obdržení služeb vámi) odpovídá poskytovatel a nikoli společnost Google. Společnost Google ani její spřízněné subjekty neručí za žádné škody, ztráty ani jiné závazky, které vám mohou vzniknout v souvislosti s používáním Místních služeb a poskytnutím služeb poskytovatelem. Nezajišťujeme vrácení platby za služby, které si objednáte. U některých služeb rezervovaných prostřednictvím Místních služeb však nabízíme ověření Googlem. Zásady platné pro ověření Googlem najdete na adrese google.com/homeservices/garant. Ověření Googlem není zárukou produktu, jeho doporučením ani žádnou formou pojištění. Vaše způsobilost a možnost obdržet platbu v rámci programu Ověřeno Googlem se řídí výhradním uvážením společnosti google. Rezervováním služby prostřednictvím Místních služeb berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokusy o získání peněz zpět za nákup kreditní kartou nebo iniciování podvodné refundace jsou zakázány zákonem. Tímto se zavazujete, že budete bránit, odškodníte a budete chránit společnost Google, poskytovatele a všechny jejich spřízněné subjekty před veškerými nároky, ztrátami a odpovědností vyplývajícími z nebo souvisejícími s vaším porušením zásad programu Ověřeno Googlem. Abyste program Ověřeno Googlem mohli využívat, kromě dalších ustanovení uvedených v těchto podmínkách musíte:
  • být starší 18 let,
  • být právně způsobilí k odsouhlasení smluvních podmínek a uzavření právně závazné smlouvy,
  • nesmíte mít obchodní, rodinný ani jiný vztah s příslušným poskytovatelem, od kterého objednáváte,
  • nesmí být překročen váš celkový limit uvedený v těchto podmínkách,
  • nesmí vám být ani z žádného jiného důvodu zakázáno využívat platformu Místní služby.
 6. Komunikace Sdělením jakéhokoli mobilního nebo jiného telefonního čísla společnosti Google v souvislosti s Místními službami (i) prohlašujete a zaručujete, že je na vás toto telefonní číslo oficiálně vedeno nebo vás osoba, na níž je oficiálně vedeno, náležitě oprávnila k jeho používání a k oprávnění druhých osob toto číslo kontaktovat, (ii) výslovně opravňuje společnost Google a její zástupce k volání a odesílání textových zpráv (např. zprávy SMS nebo MMS) na toto telefonní číslo pro účely Místních služeb. Sdělením jakékoli e-mailové adresy společnosti Google nebo jejím partnerům v souvislosti s Místními službami prohlašujete a zaručujete, že jste vlastníkem této e-mailové adresy nebo že jste byli jejím vlastníkem řádně oprávněni k jejímu používání a k oprávnění druhých osob tuto adresu kontaktovat. Bez ohledu na výše uvedenou větu se společnost Google při odesílání reklamních textových zpráv a e-mailů nespoléhá na oprávnění udělená na základě tohoto oddílu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Google a její partneři mohou sledovat a zaznamenávat všechny telefonní hovory a zprávy v živém chatu mezi vámi a poskytovatelem uskutečněné prostřednictvím Místních služeb. Nic, co je uvedeno v tomto oddíle, nemá žádný vliv na jakýkoli souhlas s přijímáním reklamních telefonních hovorů nebo textových zpráv, které můžete společnosti Google poskytnout mimo tento oddíl. Na příjem textových zpráv od společnosti Google se mohou vztahovat standardní poplatky za zprávy a data.
 7. Odpovědnost Bez ohledu na cokoli, co je v rozporu s těmito smluvními podmínkami, souhlasíte s tím, že zprošťujete společnost Google, její přidružené subjekty a jejich úředníky, ředitele, zaměstnance, zástupce a smluvní partnery všech nároků, požadavků a povinnosti hradit škody (skutečné i následné), které vzešly z nebo jsou jakkoli spojeny se sporem mezi vámi a jakýmkoli poskytovatelem. Toto zproštění nezbavuje společnost Google jejích závazků vyplývajících z programu Ověření Googlem, výslovně stanovených v těchto smluvních podmínkách pro Místní služby. Souhlasíte s tím, že společnost Google ani žádný její spřízněný subjekt nezapojíte do žádného soudního nebo jiného sporu, který vzejde z nebo bude souviset s jakoukoli transakcí, smlouvou nebo ujednáním s jakýmkoli poskytovatelem, jiným zákazníkem, inzerentem nebo jinou třetí stranou v souvislosti s platformou Místní služby. Pokud se tak pokusíte učinit, (i) uhradíte všechny náklady a poplatky za právní zastupování společnosti Google a jejích spřízněných subjektů a uhradíte odškodnění, jak je uvedeno níže, a (ii) jurisdikce pro takový spor bude omezena, jak je stanoveno ve smluvních podmínkách společnosti Google.
 8. Změny smluvních podmínek Místních služeb. Společnost Google může smluvní podmínky pro Místní služby kdykoli doplnit, upravit nebo odstranit. Znění smluvních podmínek pro Místní služby doporučujeme pravidelně kontrolovat na adrese google.com/homeservices/terms. Změny smluvních podmínek pro Místní služby nebudou platit zpětně a vstoupí v platnost 7 dní po zveřejnění. Pokud bude některá změna smluvních podmínek pro Místní služby shledána neplatnou, neúčinnou nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelnou, bude taková změna považována za oddělitelnou a neovlivní platnost ani vymahatelnost žádných zbývajících změn nebo podmínek. DALŠÍM POUŽÍVÁNÍM PLATFORMY MÍSTNÍ SLUŽBY POTÉ, CO ZMĚNÍME JEJÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY, VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO ZMĚNAMI.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
6993134074163912214