Data v Local Services

Vaše data v Severní Americe

Veškeré telefonické hovory, e-maily a textové zprávy uskutečněné nebo doručené prostřednictvím Googlu mohou být monitorovány nebo zaznamenávány za účelem zjišťování spamu a podvodného jednání, zlepšování kvality služeb, zajištění dodržování zásad nebo pro potřeby průzkumu, a to v souladu se zásadami ochrany soukromí společnosti Google. Jedná se o nové nebo následné hovory, textové zprávy nebo e-maily mezi zákazníkem a poskytovatelem, které jsou přesměrovány či přeposlány do systémů společnosti Google.

K čemu Google používá vaše údaje

Google kontroluje e-maily, textové zprávy a nahrané hovory přesměrované do jeho systémů pouze v omezené míře, a to za účelem:

 • řešení sporů týkajících se fakturace,
 • fakturování inzerentům ve službě Local Services za poskytnutí zájemců,
 • zajištění dodržování zásad, které chrání spotřebitele i poskytovatele před zkreslováním informací a nevhodným jednáním (viz příklady),
 • odhalování spamu a podvodného jednání,
 • řešení sporů z titulu záruky Ověřeno Googlem,
 • shromažďování názorů zákazníků,
 • vylepšování služeb,
 • sledování celkového dojmu zákazníků a poskytovatelů v dané službě.

Pokud zákazník pošle poskytovateli přes službu Local Services své kontaktní údaje (jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa), budou po určitou dobu uloženy na Googlu, aby spolu mohli zákazník a poskytovatel komunikovat.

Pokud zákazník požádá o vrácení peněz z titulu záruky Ověřeno Googlem, Google ho požádá o oprávnění k prověření nahraných hovorů a záznamů zpráv, aby mohl ověřit, zda zákazník poskytovatele kontaktoval prostřednictvím služby Local Services Ads.

Odpovědnost poskytovatele za spotřebitelská data v Severní Americe

Když zákazník kontaktuje poskytovatele prostřednictvím služby Local Services Ads, zašle Google poskytovateli zákazníkovo telefonní číslo (pokud je k dispozici), datum a čas hovoru nebo odeslání zprávy, obsah zprávy a informaci o délce hovoru.

Poskytovatelé mohou záznamy hovorů kontrolovat kvůli sledování konverzací a sporům. Google nesleduje ani nekontroluje, jak poskytovatelé nahrávky využívají.

Při interakci se zákazníky přes platformu Local Services mohou poskytovatelé také nahrávat hovory nebo ukládat zprávy nezávisle na nás, v souladu se zásadami ochrany soukromí poskytovatelovy společnosti. Totéž platí pro shromažďování údajů o zákaznících, jako jsou telefonní čísla nebo e-mailové adresy.

Společnost Google nenese odpovědnost za data uložená mimo její systémy a nemůže zaručit jejich smazání. Poskytovatelé odpovídají za přijetí vhodných opatření k mazání spotřebitelských dat ze svých systémů.

Žádosti o smazání spotřebitelských dat (Severní Amerika)

Můžete požádat o smazání svého telefonního čísla, záznamu hovoru nebo zpráv z Googlu. Pokud to chcete udělat, kontaktujte podporu. O smazání zpráv z Googlu můžete požádat také na stránce Moje aktivita v účtu Google.

Jaké následky má smazání dat (Severní Amerika)

Smazání kontaktních údajů má tyto následky:

 • Poskytovatelé vás nebudou moci kontaktovat prostřednictvím služby Local Services.
 • Budou odstraněny vaše kontaktní údaje ze záznamů souvisejících s vašimi žádostmi ve službě Local Services.
 • Vymaže se i obsah zpráv souvisejících s vašimi žádostmi ve službě Local Services.
 • Výše uvedené nebude mít vliv na anonymizované a agregované informace související s požadavky ve službě Local Services.
Další informace o shromažďování a využívání dat Googlem najdete v zásadách ochrany soukromí společnosti Google.

Smazání spotřebitelských dat mimo společnost Google

Poskytovatelé v programu Local Services a affiliate partneři mohou nezávisle shromažďovat informace, jako je např. telefonní číslo, e-mailová adresa nebo vlastní záznam hovoru, a to na základě svých zásad ochrany soukromí.

Společnost Google nenese odpovědnost za data uložená mimo její systémy a nemůže zaručit jejich smazání. Ohledně informací o přístupu k datům a jejich smazání se zákazníci musí obrátit přímo na daného poskytovatele služby.

Uchovávání dat v Severní Americe

Nahrávky hovorů a zprávy se před odstraněním uchovávají až 180 dnů. Nahrávky a zprávy v odvětvích zaměřených na právo jsou uchovávány po dobu 60 dnů.

Spotřebitelská data mimo Severní Ameriku

Když zákazník klikne na možnost volání nebo odeslání zprávy poskytovateli v programu Local Services, bude komunikace směrována přes Google. Google bude uchovávat zákazníkovo telefonní číslo (pokud je k dispozici), datum a čas volání a také kontext textových zpráv a předá tyto informace poskytovateli služeb, kterého se zákazník rozhodl kontaktovat.

K čemu Google používá zákazníkovy údaje

Google v omezené míře uchovává data z hovorů přesměrovaných do jeho systémů, aby v případě, že zákazník požádá o vrácení peněz, mohl ověřit, zda zákazník poskytovatele kontaktoval prostřednictvím služby Local Services. V takovém případě bude Google potřebovat podrobnosti o hovoru. Kromě toho může Google data o hovorech používat také k:

 • přesné fakturaci inzerentům ve službě Local Services,
 • zajištění dodržování zásad, které chrání spotřebitele i poskytovatele před zkreslováním informací a nevhodným jednáním (viz příklady),
 • odhalování spamu a podvodného jednání,
 • vylepšování služeb,
 • vyhodnocování celkového dojmu zákazníků a poskytovatelů v dané službě.

Pokud zákazník požádá o vrácení peněz z titulu záruky Ověřeno Googlem, Google ho požádá o oprávnění k prověření nahraných hovorů, aby mohl ověřit, zda zákazník poskytovatele kontaktoval prostřednictvím služby Local Services.

Žádosti o smazání spotřebitelských dat (mimo Severní Ameriku)

Můžete požádat o smazání svého telefonního čísla, záznamu hovoru nebo zpráv z Googlu. Pokud to chcete udělat, kontaktujte podporu. O smazání zpráv z Googlu můžete požádat také na stránce Moje aktivita v účtu Google.

Jaké následky má smazání dat (mimo Severní Ameriku)

Smazání telefonního čísla a podrobností o vašem hovoru má tyto následky:

 • Poskytovatelé vás nebudou moci kontaktovat prostřednictvím služby Local Services.
 • Telefonní číslo bude odstraněno ze záznamů souvisejících s vašimi požadavky ve službě Local Services.
 • Vymaže se i obsah zpráv souvisejících s vašimi žádostmi ve službě Local Services.
 • Výše uvedené nebude mít vliv na anonymizované a agregované informace související s požadavky ve službě Local Services.

Další informace o shromažďování a využívání dat Googlem najdete v zásadách ochrany soukromí společnosti Google.

Smazání spotřebitelských dat mimo Google

Poskytovatelé v programu Local Services a affiliate partneři mohou nezávisle shromažďovat informace, jako je např. telefonní číslo, e-mailová adresa nebo vlastní záznam hovoru, a to na základě svých zásad ochrany soukromí.

Společnost Google nenese odpovědnost za data uložená mimo její systémy a nemůže zaručit jejich smazání. Ohledně informací o přístupu k datům a jejich smazání se zákazníci musí obrátit přímo na daného poskytovatele služby.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka