Jak fungují zájemci

Při používání Local Services Ads platíte jen za zájemce, kteří mají zájem o vaši firmu nebo vámi nabízené služby. Princip:

 • Nastavíte si průměrný týdenní rozpočet vycházející z průměrného počtu zájemců, které chcete týdně získat.
  • Poznámka: Za určitý týden můžete za zájemce utratit více než průměrný týdenní rozpočet. Nikdy však nepřekročíte měsíční maximum, což je průměrný týdenní rozpočet vynásobený průměrným počtem týdnů v měsíci. Přečtěte si, jak upravit rozpočet.
 • Režim nabídek nastavíte podle maximální částky, kterou jste ochotni za zájemce zaplatit. Další informace o fungování nabídek v Local Services Ads.
 • Proti zájemcům, kteří podle vás nejsou platní, můžete okamžitě po dokončení nastavení podat námitku. Pokud uspějete, budou vám poplatky za příslušné zájemce vráceny (pouze v USA a Kanadě). Přečtěte si, jak podat námitku proti zájemcům.

Způsob účtování poplatků

Platíte za každého platného zájemce, kterého prostřednictvím své reklamy místní služby získáte. Ceny za zájemce se mohou lišit podle lokality, typu zakázky, typu zájemce a režimu nabídek. Vždy se však budou počítat do čerpání vašeho rozpočtu.

Po dosažení měsíčního maxima se reklama po zbytek měsíce nebude zobrazovat (pokud rozpočet neupravíte).

Jestliže chcete zjistit, kolik vám bylo za zájemce účtováno, přejděte v doručené poště od zájemců do nabídky Fakturace. Další informace o platbách za Local Services Ads.

Fakturace za službu Local Services Ads je spravována službou Google Ads. Každé pozastavení v účtu Google Ads znamená také pozastavení ve službě Local Services Ads.

Poznámka: Cena zájemce ze zprávy je 50 % ceny podobného zájemce z volání. Za zájemce o rezervaci nyní zaplatíte stejně jako za zájemce z volání. Zájemce ze zprávy a o rezervaci můžete v současnosti získávat pouze v USA a Kanadě.

Platní zájemci

Poznámka: Podávat námitky proti poplatkům za zájemce je možné pouze v USA a Kanadě.

Za platné mohou být považováni takoví zájemci, kteří mají zájem o vaši firmu nebo o služby, které nabízíte, a kterým se na Googlu zobrazila vaše reklama místní služby. Platný zájemce může být započítán, když:

 • dostanete od zákazníka textovou zprávu nebo e‑mail (pouze v USA a Kanadě),
 • zákazník vám zanechá hlasovou zprávu,
 • přijmete telefonní hovor a se zákazníkem si promluvíte,
 • máte zmeškaný hovor (bez hlasové zprávy) a ozvete se zákazníkovi textovou zprávou, e‑mailem nebo mu zavoláte (a buď si s ním promluvíte, nebo mu zanecháte hlasovou zprávu),
 • obdržíte od zákazníka žádost o rezervaci (pouze v USA a Kanadě).

Zaregistrovat se

Jestliže vám zájemce nebude účtován, objeví se v účtu tato poznámka:

Podání námitky proti neplatným zájemcům (pouze USA a Kanada)

Podávat námitky proti poplatkům za zájemce je v současné době možné jen v USA a v Kanadě. Rozhodnutí ve věci námitky je na výhradním uvážení společnosti Google. Pokud vám vznikl (podle vašeho názoru) neoprávněný poplatek, můžete proti němu v účtu do 30 dnů podat námitku. Na žádosti o kredity za neplatné zájemce vznesené po více než 30 dnech nebude brán zřetel. Všechna rozhodnutí ve věci námitky jsou konečná. Můžeme vám pomoci určit, zda je u zájemce šance na uznání námitky a připsání kreditu.

Před případným připsáním kreditu za neplatného zájemce si Google poslechne záznamy hovorů, abychom ověřili, zda se jedná o některý ze schválených důvodů popsaných níže. Další informace o datech ve službě Local Services

Kategorie námitky Příklady
Požadavek
 • Bylo voláno z nesprávného čísla.
 • Volající vám chtěl prodat produkt nebo službu.
 • Volal zájemce o zaměstnání ve vaší firmě.
Spam
 • Hovor byl předem nahraný.
 • Jednalo se o jiný druh hovoru, při kterém volající nebyl člověk.
Lokalita mimo oblast působnosti
 • Zákazník uvedl lokalitu, která ve vašem profilu není, a vy jste zakázku odmítli.
Neposkytovaná služba
 • Zákazník požadoval typ služby, který ve vašem profilu není, a vy jste zakázku odmítli.
 • Volající hledal kamenný obchod nebo chtěl koupit něco jiného než službu (například náhradní díly).
Duplicitní zájemce
 • Zákazník vám během 15 dnů zavolal v návaznosti na hovor stávajícího zájemce ohledně stejné zakázky a za oba případy vám byl naúčtován poplatek.

Společnost Google údaje o zájemcích pravidelně kontroluje a za neplatné, které se podaří identifikovat, připisuje kredit. Jestliže sporného zájemce nemůžete najít, je možné, že vám byl už kredit připsán nebo vám ani nebylo nic účtováno.

Poznámka:
 • Pro odvětví zdravotní péče nejsou námitky týkající se zájemců k dispozici.
 • V odvětví zdravotní péče nejsou záznamy hovorů k dispozici.

Příklady platných zájemců, za které nebudou připsány kredity

V některých případech může být platnost zájemců ovlivněna způsobem, jakým vás zákazník kontaktuje nebo jakým jste služby uvedli ve svém profilu. Námitka proti zájemci nebude uznána například v těchto případech:

 • Zájemce jste získali mimo otevírací dobu.
 • Zákazník se chtěl poradit o realizaci nějakého projektu, který souvisí s vámi nabízenou službou.
 • Zákazník zrušil rezervaci.
 • Zákazník si dělal v souvislosti s vámi nabízenými službami průzkum potenciálních projektů nebo cen.
 • Zákazník nereagoval, když jste mu zkoušeli zavolat zpátky nebo poslali zprávu.
 • V profilu jste uvedli obecně formulovanou službu, určitý její podtyp ale neposkytujete.
  • Například můžete v profilu bez bližšího upřesnění uvádět, že opravujete ohřívače vody, ačkoli ve skutečnosti se vaše služby netýkají ohřívačů průtokových.
 • Obvykle působíte v určité oblasti nebo poskytujete nějakou službu, ale dočasně nemůžete nebo nechcete tyto služby poskytovat (a v profilu je stále máte uvedeny).
 • Pokud nabízíte právnické služby a zapnuli jste obecné zájemce o právnické služby, nelze v rámci námitky „neposkytovaná služba“ připsat kredit za zájemce o jakoukoli právnickou službu. Pokud se rozhodnete pro zájemce o obecnou právní pomoc, dáte tím najevo, že vaše firma chce získat zájemce, kteří nespecifikovali konkrétní typ služby. V takovém případě tedy nebude možné rozporovat zájemce o obecné právnické služby na základě konkrétní právní služby nebo typu zakázky.
Poznámka: Pokud inzerujete prostřednictvím affiliate partnera, výše uvedené informace se vás netýkají. Další informace o poskytovatelích inzerujících v sítích affiliate partnerů

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka