Beleid voor het Lokale diensten-platform

Google biedt vertaalde versies van het Helpcenter. Het is echter niet de bedoeling dat deze de content van ons beleid veranderen. De Engelse versie is de officiële taal waarmee we ons beleid handhaven. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

All service providers and businesses acting on behalf of providers—such as agencies, lead generation, aggregators, and lead management companies—must abide by the following policies when using any Local Services platform. For all providers, these policies apply to your employees, contractors (including subcontractors), or other workers who provide services in customers’ homes, workplaces, or any other properties on your behalf. You are responsible for ensuring your workers comply with these policies. For businesses acting on behalf of providers, you are responsible for sharing these policies with your providers and for instructing them to comply.

Lokale wet- en regelgeving

U moet voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving in de jurisdicties waarin u diensten levert of aanbiedt via het Lokale diensten-platform. U moet voldoen aan alle relevante licentie-, verzekerings- en privacyvereisten en andere wettelijke vereisten, en u bent als enige verantwoordelijk voor alle vergoedingen, licenties, wettelijke kosten, verzekeringen en andere bijbehorende kosten en wettelijke verplichtingen die van u als dienstverlener worden vereist.

Leeftijdsbeperkingen

U, uw medewerkers en al uw klanten moeten 18 jaar of ouder zijn.

Werkgelegenheid

Werknemers van Google en de aangesloten entiteiten mogen geen diensten leveren (of u helpen diensten te leveren) als onderdeel van het Lokale diensten-platform. U mag niet zeggen of impliceren dat u werknemer van Google of de aangesloten entiteiten bent of dat u anderszins werkzaam bent voor Google of de aangesloten entiteiten. U moet er te allen tijde voor zorgen dat elk lid van uw team correct is geregistreerd en wordt betaald volgens de toepasselijke arbeidswetgeving in uw jurisdictie.

Vereiste kennisgevingen en andere verantwoordelijkheden

Vereiste kennisgevingen

Uw Lokale diensten-advertenties en de informatie die u aan Google verstrekt met betrekking tot Lokale diensten, moeten correct en volledig zijn en mogen gebruikers niet misleiden. Zelfs als u geen advertenties als adverteerder weergeeft, moet u zich altijd aan het Google Ads-beleid houden.

Voorbeeld: Zoals uitgelegd in het beleid over verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot personen, producten of diensten, moeten prijzen die u op het Lokale diensten-platform toont aan klanten, inclusief alle toepasselijke kosten, toeslagen en belastingen zijn.

Op verzoek moet u Google en leveranciers van Google (waaronder de partner voor antecedentenonderzoeken (alleen in de VS en Canada), als de hieronder beschreven Minimumvereisten voor dienstverleners op u van toepassing zijn) voorzien van bewijs van licenties, verzekeringen, garanties van verzekeringsmaatschappijen en bijbehorende vereisten. Google kan deze documenten openbaar posten op het Lokale diensten-platform. Als u vragen van Google of leveranciers van Google beantwoordt over kwesties met betrekking tot licenties of verzekeringen, moet u eerlijk, correct en volledig antwoord geven.

Google of leveranciers van Google kunnen af en toe aanvullende vragen over uw documenten en privacybeleid hebben. Beantwoord deze vragen snel en correct om een goede reputatie voor Lokale diensten te behouden.

Other responsibilities

You must maintain all required and appropriate insurance coverage and licenses for the types of services you provide. You will fully cooperate with any follow-up questions Google and its vendors (including questions from the background check partner, if applicable) about these topics and related responsibilities.

You must protect the privacy and legal rights of your customers. You are solely responsible for the personal data you collect in relation with your services, and you must comply with all relevant data protection laws.

Klantrelaties

Als u diensten levert, zijn uw klanten geen klanten van Google. U mag niet beweren dat u voor Google werkt en u kunt Google niet betrekken bij eventuele problemen over diensten tussen u en uw klanten. In geval van een geschil kan de klant via het Lokale diensten-platform een andere dienstverlener zoeken of kan de klant een verzoek indienen via Google Kopersbescherming, maar we helpen niet om problemen tussen u en uw klant op te lossen.

Google beveelt geen prijzen of kosten voor diensten aan en onderhandelt niet met uw klanten over prijzen.

U bent er als enige verantwoordelijk voor te bepalen welke doorverwezen klanten van Lokale diensten-advertenties u accepteert of afwijst.

U bent er als enige voor verantwoordelijk om medewerkers die met klanten omgaan, te trainen, te instrueren, te controleren en te evalueren en zo nodig disciplinaire maatregelen tegen dergelijke medewerkers te nemen. Als u ernstige of herhaaldelijk negatieve feedback van klanten krijgt of herhaaldelijk niet snel op verzoeken van klanten reageert, kan dat ertoe leiden dat u een lagere plaatsing krijgt, dat de optie om berichtverzoeken te krijgen wordt verwijderd of dat uw advertentie of andere commerciële content helemaal niet meer wordt weergegeven. Google kan uw toegang tot het programma opschorten of beëindigen in geval van ernstig of herhaaldelijk ongepast gedrag jegens klanten, zoals ongeldige activiteit, criminele activiteiten, overmatige materiële schade, uitbesteding aan niet-gecertificeerde bedrijven of medewerkers, of gerelateerd wangedrag. Google kan uw advertenties of andere commerciële content op ons platform weergeven om klanten te helpen u te vinden. De rest is aan u.

Keep in mind

Google doesn't dictate how you choose your customers, so you can’t suggest to customers that Google told you which requests to accept or reject. Be careful not to imply that Google influences the pricing of your services or how those services are performed.

Klantenservice

Reageer tijdig

Vanaf het moment dat een lead u belt of iemand een dienst heeft geboekt, bent u ervoor verantwoordelijk om op tijd te reageren als klanten contact met u opnemen met een vraag, een klacht of als ze ergens een oplossing voor nodig hebben. Dat geldt voorafgaand aan, tijdens en nadat u diensten heeft verleend. Goede communicatie met klanten is essentieel om hoge beoordelingen en reviews te krijgen. Meer informatie

Wat dit beleid voor u betekent

Hier volgen enkele voorbeelden waaruit een gebrek aan reactie blijkt. Dergelijke situaties kunnen leiden tot diskwalificatie:

 • Weigeren om een geschil met een klant op te lossen
 • Beloven om een offerte voor een opdracht te verstrekken, maar dit niet doen
 • Aangeven dat iemand van uw bedrijf terugbelt, maar dit gebeurt niet
 • De meeste telefoontjes niet beantwoorden, zelfs als u de klant terugbelt
 • Weigeren verzekeringsgegevens te geven als er schade is veroorzaakt
Wat er gebeurt als dienstverleners dit beleid schenden

Als dit beleid wordt geschonden, kunnen dienstverleners hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld. Afhankelijk van de frequentie en ernst van de schending, kunnen dienstverleners een waarschuwing krijgen of tijdelijk worden opgeschort of kunnen we de vertoningen van hun advertenties beperken of hun advertenties permanent verwijderen.

Uw verplichtingen nakomen

Als u een verplichting aangaat om diensten te leveren aan een klant, moet u ervoor zorgen dat uw bedrijf alle afspraken nakomt. Ga alleen akkoord met diensten die binnen uw expertise- en licentievereisten vallen, zodat u deze naar tevredenheid kunt leveren. Zorg dat u op tijd bent. Als u akkoord gaat om de diensten te leveren, zorg er dan voor dat het uw bedrijf is die deze verplichtingen nakomt. Meer informatie

Wat dit beleid voor u betekent

Mocht er sprake zijn van een noodsituatie en u kunt de afspraak met de klant niet nakomen, informeer de klant dan zo snel mogelijk.

Hier zijn enkele voorbeelden van situaties waarin verplichtingen niet worden nagekomen. Deze kunnen leiden tot diskwalificatie voor het programma:

 • Zeggen dat u terugkomt om een opdracht af te maken, maar dat niet doen
 • Een afspraak maken met een klant en een uur te laat komen
 • Een opdracht meerdere keren annuleren
 • Zeggen dat uw monteur komt en daarna een andere persoon sturen om de service te leveren
Wat er gebeurt als dienstverleners dit beleid schenden

Als dit beleid wordt geschonden, krijgen dienstverleners een e-mail waarin ze hiervan op de hoogte worden gesteld. Afhankelijk van de frequentie en ernst van de schending, kunnen we dienstverleners een waarschuwing sturen, hun accounts tijdelijk opschorten of hun advertenties permanent verwijderen.

Prijzen en betalingen van klanten

De prijsinformatie die u aan klanten verstrekt, moet correct en volledig zijn en mag niet misleidend zijn. We staan geen lage prijsopgaven toe waardoor klanten worden verleid diensten te boeken en waarvoor vervolgens als de diensten worden geleverd, ongewoon hoge kosten in rekening worden gebracht. Meer informatie

Wat dit beleid voor u betekent

Prijsopgaven

Als u klanten een prijsbereik geeft, moet u de prijs niet verhogen wanneer u start met de opdracht, tenzij de werkzaamheden of de omstandigheden aanzienlijk afwijken van wat de klant beschreef op het moment van de prijsopgave. Informeer klanten over reiskosten en kosten voor diagnostiek en laat hen weten dat deze kosten in rekening worden gebracht, onafhankelijk van of er aanvullende diensten worden geleverd of niet. U bent verantwoordelijk voor de prijs van de lead die u via Lokale diensten krijgt en die kosten mag u niet rechtstreeks aan klanten doorberekenen.

Bonnen en betalingen

Er moeten betalingsopties worden aangeboden en u mag een consument nooit naar huis of naar een pinautomaat volgen als er contant wordt betaald.

Als een opdracht is afgerond, moet u een bon verstrekken aan uw klant met daarop de naam van uw bedrijf en een overzicht van de geleverde diensten.

Stuur de factuur altijd eerst naar een klant en pas als u alle mogelijke vormen van contact met de klant heeft uitgeput, stuurt u de factuur via een incassobureau.

Kortingen

Er mogen geen kortingen worden aangeboden in ruil voor een positieve klantenreview.

Voorbeelden:

Hier volgen enkele voorbeelden van prijzen en facturering die kunnen leiden tot diskwalificatie voor het programma:

 • Telefonisch een prijsopgave doen, maar een hogere prijs rekenen als u met de betreffende opdracht begint
 • Kosten bij een klant in rekening brengen voor werk dat niet afgerond is
 • Consumenten naar hun huisadres of een geldautomaat volgen
 • Een factuur via een incassobureau sturen voordat u deze rechtstreeks naar de klant heeft gestuurd
 • Kosten bij een klant in rekening brengen omdat deze u op uw zakelijke telefoonnummer heeft gebeld
 • Weigeren om een klant een bon te sturen
 • Een lagere prijs op de bon zetten dan daadwerkelijk in rekening is gebracht
 • Een klant een korting aanbieden in ruil voor een goede review
 • Een hogere prijs in rekening brengen omdat uw bedrijf Google Kopersbescherming heeft
 • Zeggen dat u de consument een bepaald bedrag terugbetaalt en dat vervolgens niet doen
 • Het proces voor verzekeringsclaims schenden
Wat er gebeurt als dienstverleners dit beleid schenden

Als dit beleid wordt geschonden, kunnen dienstverleners hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld. Afhankelijk van de frequentie en ernst van de schending, kunnen dienstverleners een waarschuwing krijgen of tijdelijk worden opgeschort of kunnen we de vertoningen van hun advertenties beperken of hun advertenties permanent verwijderen.

Onbekwaamheid of schade

Alle professionele dienstverleners moeten ervaren en gekwalificeerd zijn om het werk uit te voeren. Als u een fout maakt waarbij schade wordt toegebracht aan het eigendom van een klant, moet u deze schade onmiddellijk repareren of de klant uw verzekeringsgegevens geven, zodat de schade wordt vergoed. Gebruik uitsluitend niet-gebrekkige en juiste materialen om de opdracht uit te voeren. Meer informatie

Wat dit beleid voor u betekent

Hier volgen enkele voorbeelden van onbekwaamheid en schade die kunnen leiden tot diskwalificatie voor het programma:

 • Per ongeluk het eigendom van een klant beschadigen
 • Een routinetaak niet correct uitvoeren wegens gebrek aan kennis of expertise
 • Er komt maar één persoon opdagen voor een taak die twee personen moeten uitvoeren
 • Een opdracht niet kunnen afronden, maar wel kosten in rekening brengen bij de klant
 • Onderdelen vervangen, maar het object werkt nog steeds niet omdat de verkeerde onderdelen zijn vervangen
Wat er gebeurt als dienstverleners dit beleid schenden

Als dit beleid wordt geschonden, krijgen dienstverleners een e-mail waarin ze hiervan op de hoogte worden gesteld. Afhankelijk van de frequentie en ernst van de schending kunnen we dienstverleners een waarschuwing sturen, hun accounts tijdelijk opschorten of hun advertenties permanent verwijderen.

Klantgeschillen oplossen

U bent verantwoordelijk om geschillen met de klant op te lossen. Klanten die ontevreden zijn over de services van een dienstverlener, moeten eerst proberen het geschil op te lossen met de betreffende dienstverlener voordat ze een verzoek indienen via Google Kopersbescherming. Hierdoor krijgt u de mogelijkheid om met een oplossing te komen voor de klant. Meer informatie

Wat dit beleid voor u betekent

In geval van een geschil kan de klant via het Lokale diensten-platform een andere dienstverlener zoeken of kan de klant een verzoek indienen via Google Kopersbescherming, maar we helpen niet om problemen tussen u en uw klant op te lossen.

Voorbeelden:

Dit zijn enkele voorbeelden van klantgeschillen die niet worden opgelost:

 • Telefoontjes, e-mails of sms-berichten van klanten die over een ontoereikende dienst klagen, niet beantwoorden.
 • Aanbieden om de kosten van de dienst terug te terugbetalen, maar weigeren kosten voor schade te betalen of verzekeringsgegevens te geven waardoor de klant een schadevergoeding kan krijgen.
Wat er gebeurt als dienstverleners dit beleid schenden

Als dit beleid wordt geschonden, krijgen dienstverleners een e-mail waarin ze hiervan op de hoogte worden gesteld. Afhankelijk van de frequentie en ernst van de schending kunnen we dienstverleners een waarschuwing sturen, hun accounts tijdelijk opschorten of hun advertenties permanent verwijderen.

Veiligheid

Onbeleefdheid, bedreigingen, kwetsen en intimidatie

Behandel iedereen met respect en zorg dat u professioneel handelt bij elk contact. We tolereren geen onbeleefdheid, neerbuigende of kleinerende toon, of opdringerige verkooptactieken. Zorg ervoor dat u niemand bedreigt en gebruik geen denigrerende termen. U mag mensen niet op een seksuele manier benaderen, stalken, kleineren of vernederen, of fysiek intimideren. Ook mag u niet aanzetten tot geweld, persoonlijke informatie vrijgeven of mensen op een andere manier intimideren. We kunnen bedreigingen en andere gevaarlijke situaties doorgeven aan politie of justitie. Meer informatie

Wat dit beleid voor u betekent

Hier volgen enkele voorbeelden van onbeleefdheid, bedreigingen, kwetsen, pesten en intimidatie: 

 • Klanten herhaaldelijk vragen om een door hen geschreven review te wijzigen of te verwijderen
 • Klanten vragen een review te schrijven terwijl u op hun locatie bent
 • Seksuele intimidatie of seksistische opmerkingen
 • Dreigen met fysiek of seksueel geweld via sms
 • Op een ongepaste manier praten met een vertegenwoordiger van Google-support
Wat er gebeurt als dienstverleners dit beleid schenden

Als dit beleid wordt geschonden, krijgen dienstverleners een e-mail waarin ze hiervan op de hoogte worden gesteld. Bedreigingen, kwetsend gedrag en intimidatie worden op geen enkele manier getolereerd. Afhankelijk van de ernst van de schending kunnen we de advertenties van dienstverleners permanent verwijderen.

Lichamelijk letsel

U mag geen lichamelijk of seksueel geweld en seksueel misbruik gebruiken of dit mogelijk maken. U mag niemand tegen hun wil vasthouden of op een andere manier geweld gebruiken. Meer informatie

Wat dit beleid voor u betekent

Hier volgt een voorbeeld van lichamelijk letsel: 

 • Opzettelijk zichzelf verwonden in de aanwezigheid van klanten of letsel toebrengen aan andere mensen of huisdieren
Wat er gebeurt als dienstverleners dit beleid schenden

Als dit beleid wordt geschonden, krijgen dienstverleners een e-mail waarin ze op de hoogte worden gesteld dat hun profiel is opgeschort. Lichamelijk letsel wordt niet getolereerd. We kunnen de advertenties van dienstverleners permanent verwijderen.

Veilige omgevingen

U bent er verantwoordelijk voor een veilige omgeving te realiseren door ervoor te zorgen dat uw tools, producten en acties de gezondheid, het welzijn of de veiligheid van niemand schenden. Dienstverleners mogen niet werken onder de invloed van alcohol, illegale drugs, zware geneesmiddelen of andere middelen die tot beperkingen leiden. Meer informatie

Wat dit beleid voor u betekent

Hier volgen enkele voorbeelden van onveilige omgevingen die kunnen leiden tot diskwalificatie voor het programma:

 • Een opdracht onder invloed van alcohol of illegale drugs uitvoeren
 • Scherp of gevaarlijk gereedschap onbewaakt achterlaten waar kinderen zijn
 • Een koelingsspecialist of verwarmingsmonteur laat het huis van een klant respectievelijk gevaarlijk koud of warm achter
Wat er gebeurt als dienstverleners dit beleid schenden

Als dit beleid wordt geschonden, krijgen dienstverleners een e-mail waarin ze hiervan op de hoogte worden gesteld. Afhankelijk van de frequentie en ernst van de schending kunnen we dienstverleners een waarschuwing sturen, hun accounts tijdelijk opschorten of hun advertenties permanent verwijderen.

Diefstal of vandalisme

Neem geen items mee die niet van u zijn en verniel geen eigendommen. Meer informatie

Wat dit beleid voor u betekent

Hier volgen enkele voorbeelden van diefstal en vandalisme die kunnen leiden tot diskwalificatie voor het programma:

 • Geld vinden dat is blijven liggen en dit zelf houden
 • Opzettelijk en onnodig schade toebrengen aan eigendommen
 • Verhuizers bezorgen niet alle ingepakte dozen
Wat er gebeurt als dienstverleners dit beleid schenden

Als dit beleid wordt geschonden, krijgen dienstverleners een e-mail waarin ze hiervan op de hoogte worden gesteld. We tolereren geen enkele vorm van diefstal of vandalisme. We kunnen de advertenties van dienstverleners permanent verwijderen.

Spam, phishing en ongeldige activiteit

Dienstverleners mogen niet ongevraagd commerciële of promotiecontent sturen, verkeer naar andere websites leiden of mensen ertoe verleiden geld te betalen of persoonlijke informatie te delen. Het is niet toegestaan ongeldige creditcardactiviteiten of boekingsactiviteiten uit te voeren of geld wit te wassen. Het is niet toegestaan om valse claims tegen andere dienstverleners in te dienen. Meer informatie

Wat dit beleid voor u betekent

Hier vindt u een paar voorbeelden van spam, phishing en ongeldige activiteit die kunnen leiden tot diskwalificatie voor het programma:

 • Klantinformatie verkopen aan derden
 • Ongevraagde promotiemails sturen
 • Ten onrechte claimen dat een andere dienstverlener het beleid schendt
 • Een professionele of bedrijfslicentie van iemand anders gebruiken
Wat er gebeurt als dienstverleners dit beleid schenden

Als dit beleid wordt geschonden, krijgen dienstverleners een e-mail waarin ze hiervan op de hoogte worden gesteld. Afhankelijk van de frequentie en ernst van de schending kunnen we dienstverleners een waarschuwing sturen, hun accounts tijdelijk opschorten of hun advertenties permanent verwijderen.

Eerlijkheid

Discriminerend gedrag of aanzetten tot haat

Behandel iedereen gelijk en met respect. U mag geen discriminerend gedrag tonen, anderen beledigen of aanzetten tot haat jegens anderen op basis van huidskleur, ras etniciteit, kaste, nationaliteit, afkomst, staatsburgerschap, religie, leeftijd, seksuele geaardheid, gender, genderidentiteit, genderexpressie, zwangerschap, huwelijkse staat, lichamelijke of geestelijke beperking, medische aandoening of andere kenmerken die verwant zijn aan systematische discriminatie of marginalisering. Meer informatie

Wat dit beleid voor u betekent

Hier volgen enkele voorbeelden van discriminerend gedrag of aanzetten tot haat die kunnen leiden tot diskwalificatie voor het programma:

 • Weigeren diensten aan mensen te verlenen op basis van hun afkomst
 • Andere algemene voorwaarden aan iemand opleggen op basis van hun identiteit
 • Aangeven voorkeur te hebben om een dienst aan mensen te leveren of negatief praten over dienstverlening aan mensen op basis van hun identiteit
Wat er gebeurt als dienstverleners dit beleid schenden

Als dit beleid wordt geschonden, krijgen dienstverleners een e-mail waarin ze hiervan op de hoogte worden gesteld. We kunnen de advertenties van dienstverleners permanent verwijderen.

Authenticiteit

Verkeerde voorstelling en nabootsing van identiteit

U moet uzelf en uw bedrijf duidelijk vertegenwoordigen. Zorg dat u mensen niet bedriegt en misleidt en breng hen niet in verwarring. Dat geldt ook voor misleidende informatie over accounts of accounteigendom, kwalificaties, licenties, verzekeringen, werkervaring, servicegebieden, werkterreinen, prijzen of andere aspecten van uzelf of uw bedrijf. Meer informatie

Wat dit beleid voor u betekent

Beperkingen van licenties

Als uw bedrijfslicentie is beperkt tot een bepaald gebied, maak dan geen reclame voor uw bedrijf alsof u wel diensten levert buiten dat gebied. Accepteer alleen opdrachten waarvoor u een licentie heeft en waarvoor u verzekerd bent. Gebruik geen licentie van iemand die niet voor uw bedrijf werkt.

Servicegebieden

Lokale diensten proberen consumenten in contact te brengen met lokale dienstverleners. Als u uw advertenties target op gebieden die ver van uw bedrijfslocatie liggen en/of waar u niet redelijkerwijs uw diensten kunt verlenen, kan dat een negatieve en mogelijk verwarrende indruk achterlaten op consumenten. Daarnaast kunnen pogingen om onredelijk grote servicegebieden te targeten vanaf één of een paar bedrijfslocaties tot een beoordeling leiden omdat u mogelijk ons beleid over verkeerde voorstelling schendt.

Profielcontent

Alle content die u in uw account post, moet uw bedrijfslocatie, apparatuur, voertuigen en medewerkers duidelijk vertegenwoordigen.

Google Kopersbescherming

Hoewel u mogelijk de Google Kopersbescherming heeft verdiend, mag u niet claimen dat Google uw bedrijf aanbeveelt of dat u voor Google werkt. Als u diensten levert, zijn uw klanten geen klanten van Google. De status Google Kopersbescherming en/of Gescreend door Google is alleen van toepassing op Lokale diensten-advertenties. U mag op uw bedrijfswebsite, professionele profielen of ander promotiemateriaal geen reclame maken voor uw Google Kopersbescherming- of Gescreend door Google-status.

Google Mijn Bedrijf-reviews (GMB)

Uw GMB-reviews mogen slechts aan één van uw Lokale diensten-accounts worden gekoppeld. Het is verboden om GMB-reviews aan meerdere accounts te koppelen. Daarnaast moeten de GMB-reviews die u koppelt voor dezelfde bedrijfslocatie zijn als die u heeft opgegeven bij Lokale diensten.

Examples:

Here are some examples of misrepresentation and impersonation that may result in disqualification from the program:

 • Impersonating another individual or business
 • A service provider pretends to be a consumer and complains about another business
 • Using the professional or business license of another person
 • Serving outside of the business license area
 • Targeting areas that you can’t reasonably serve or that aren’t local to your business location
 • Stating that you work for a company where you are not employed
 • Denying an employee works for your company when a customer calls to complain 
 • Stating you can provide services you are not qualified or licensed to perform
 • Telling a customer to make check out to a company that is different than the one the customer called for service
Wat er gebeurt als dienstverleners dit beleid schenden

Als dit beleid wordt geschonden, krijgen dienstverleners een e-mail waarin ze hiervan op de hoogte worden gesteld. Afhankelijk van de frequentie en ernst van de schending kunnen we dienstverleners een waarschuwing sturen, hun accounts tijdelijk opschorten of hun advertenties permanent verwijderen.

Klantenreviews

Schrijf geen reviews voor uw eigen bedrijf of de bedrijven van concurrenten en vraag geen vrienden of familieleden om een review voor u te schrijven, tenzij ze u hebben ingehuurd om een dienst te leveren. U mag klanten geen vergoeding of korting geven in ruil voor een positieve review. Dienstverleners mogen klanten niet vragen hun reviews te wijzigen of te verwijderen, of klanten bedreigen omdat ze een negatieve review hebben achtergelaten. Elk gedrag met betrekking tot klantenreviews dat kan leiden tot misleidende informatie aan consumenten, is ten strengste verboden. Meer informatie

Wat dit beleid voor u betekent

Reviews van klanten zijn het waardevolst als ze eerlijk en onpartijdig zijn. U mag klantenreviews van uw diensten of de diensten van uw concurrenten niet wijzigen, verstoren of anderszins manipuleren. U kunt een gebruiker vragen een review in te dienen op Google, maar alleen als die de opdracht heeft geboekt via een Google-platform of de opdracht rechtstreeks via u heeft geboekt (bijvoorbeeld als die u via mond-tot-mondreclame of een algemene zoekopdracht op internet heeft gevonden). U mag een gebruiker niet vragen een review in te dienen op Google als die de opdracht heeft geboekt via een niet-Google-platform. Daarnaast mag u van een klant slechts één review per opdracht vragen. U mag klanten niet verzoeken om een review te schrijven voor zowel Lokale diensten als Google Mijn Bedrijf, omdat uw Lokale diensten-account Google Mijn Bedrijf-reviews bevat.

Dienstverleners kunnen een review betwisten door het Supportformulier voor foto's en reviews van Lokale diensten in te vullen. 

Hier volgen enkele voorbeelden van manipulatie van klantreviews die kunnen leiden tot diskwalificatie voor het programma:

 • Een review voor uw eigen bedrijf schrijven
 • Een review over een collega of concurrent plaatsen met de bedoeling hun beoordelingen te beïnvloeden
 • Een klant vragen een review voor u te schrijven terwijl u de opdracht in hun aanwezigheid uitvoert
 • Een klant vragen voor dezelfde opdracht een review te schrijven op zowel Lokale diensten als Google Mijn Bedrijf
 • Een klant een korting of een financiële bonus aanbieden om een negatieve review te verwijderen of een positieve review te schrijven
Wat er gebeurt als dienstverleners dit beleid schenden

Als dit beleid wordt geschonden, krijgen dienstverleners een e-mail waarin ze hiervan op de hoogte worden gesteld. Afhankelijk van de frequentie en ernst van de schending, kunnen we dienstverleners een waarschuwing sturen, hun accounts tijdelijk opschorten of hun advertenties permanent verwijderen.

Accountbeleid

Uitbesteding en verkoop van leads

Consumenten verwachten in contact te komen met dienstverleners die door de kwaliteitsnormen van Lokale diensten zijn gecontroleerd. Bedrijven die deelnemen aan ons platform, moeten daarom de kwalificaties en identiteit van de technici in het veld op een eerlijke manier vertegenwoordigen bij hun bedrijf. Daarnaast moeten alle bedrijven aantonen dat hun veldwerkers en personeel over de juiste licenties beschikken. Daarom mag u de leads die u via uw Lokale diensten-advertenties krijgt niet verkopen. Deze leads mogen alleen worden afgehandeld door de technici van het bedrijf die grondig zijn gecontroleerd en/of succesvol een antecedentenonderzoek hebben doorlopen. Als u de opdracht uitbesteedt aan een andere dienstverlener, kan uw advertentie definitief worden verwijderd. Meer informatie

Wat dit beleid voor u betekent

Hier volgen enkele voorbeelden van uitbesteding en verkoop van leads die kunnen leiden tot diskwalificatie voor het programma:

 • Een lead doorgeven of verkopen aan een ander bedrijf of aan iemand anders dan aan een van de door uw bedrijf gecontroleerde medewerkers of voor wie uw bedrijf een antecedentenonderzoek heeft uitgevoerd
Wat er gebeurt als dienstverleners dit beleid schenden

Als dit beleid wordt geschonden, krijgen dienstverleners een e-mail waarin ze hiervan op de hoogte worden gesteld. Afhankelijk van de frequentie en ernst van de schending kunnen we dienstverleners een waarschuwing sturen, hun accounts tijdelijk opschorten of hun advertenties permanent verwijderen.

Servicegebieden

Als u meerdere accounts heeft, kan slechts één account en taaktype een specifieke postcode gebruiken om eerlijke concurrentie onder bedrijven te waarborgen. Geef bovendien alleen de servicegebieden op waar u momenteel mag werken. Als u een professionele licentie heeft die u beperkt tot een bepaalde geografische regio, moet u in dat gebied blijven. Meer informatie

Servicegebieden

Lokale diensten proberen consumenten in contact te brengen met lokale dienstverleners. Als u uw advertenties target op gebieden die ver van uw bedrijfslocatie liggen en/of waar u niet redelijkerwijs uw diensten kunt verlenen, kan dat een negatieve en mogelijk verwarrende indruk achterlaten op consumenten. Daarnaast kunnen pogingen om onredelijk grote servicegebieden te targeten vanaf één of een paar bedrijfslocaties tot een beoordeling leiden omdat u mogelijk ons beleid over verkeerde voorstelling schendt.

Wat dit beleid voor u betekent

Hier volgen enkele voorbeelden van uitbesteding en verkoop van leads die kunnen leiden tot diskwalificatie voor het programma:

 • Een lead doorgeven of verkopen aan een ander bedrijf of aan iemand anders dan aan een van de door uw bedrijf gecontroleerde medewerkers of voor wie uw bedrijf een antecedentenonderzoek heeft uitgevoerd
Wat er gebeurt als dienstverleners dit beleid schenden

Als dit beleid wordt geschonden, krijgen dienstverleners een e-mail waarin ze hiervan op de hoogte worden gesteld. Afhankelijk van de frequentie en ernst van de schending kunnen we dienstverleners een waarschuwing sturen, hun accounts tijdelijk opschorten of hun advertenties permanent verwijderen.

Dubbele accounts

Met dubbele accounts kunnen dienstverleners ons systeem voor advertentieweergave op een oneerlijke manier ondermijnen. Accounts die langer dan zes maanden inactief zijn of die bijna identieke taaktypen en servicegebieden hebben, kunnen worden gemarkeerd voor follow-up en/of verwijdering. Meer informatie

Wat dit beleid voor u betekent

Hier volgen enkele voorbeelden van dubbele accounts die kunnen worden gedeactiveerd:

 • Twee accounts hebben dezelfde taaktypen en servicegebieden
 • Er is meer dan één account geregistreerd voor dezelfde bedrijfslocatie
Wat er gebeurt als dienstverleners dit beleid schenden

Als een account is uitgezet, krijgen dienstverleners een e-mail waarin ze hiervan op de hoogte worden gesteld. Als u het account in de toekomst weer wilt aanzetten, kunt u contact met ons opnemen om uw account opnieuw te activeren.

Omzeiling en verstoring van het systeem

Neem niet deel aan activiteiten die erop zijn gericht om ons beleid te omzeilen of beperkingen op te heffen die voor uw account gelden. Dat geldt ook als u meerdere accounts of andere methoden maakt of gebruikt die bedoeld zijn om acties te kunnen uitvoeren die verboden zijn.

Probeer geen verkeer naar andere websites te leiden of potentiële klanten om te leiden naar een ander telefoonnummer om te voorkomen dat u voor een lead moet betalen. Uw bedrijf mag geen '.com' gebruiken als onderdeel van de weergavenaam. Meer informatie

Wat dit beleid voor u betekent

Hier volgen enkele voorbeelden van omzeiling die kunnen leiden tot diskwalificatie voor het programma:

 • Een websitenaam vermelden als uw bedrijfsnaam
 • Foto's posten waarop uw telefoonnummer of websiteadres wordt vermeld
 • Proberen een nieuw account te maken nadat het account is opgeschort of permanent is verwijderd
Wat er gebeurt als dienstverleners dit beleid schenden

Als dit beleid wordt geschonden, kunnen dienstverleners een e-mail krijgen waarin ze hiervan op de hoogte worden gesteld. Afhankelijk van de frequentie en ernst van de schending, kunnen dienstverleners een waarschuwing krijgen of tijdelijk worden opgeschort of kunnen we de vertoningen van hun advertenties beperken of hun advertenties permanent verwijderen.

Advertentiecontent

Het is een goed idee om afbeeldingen toe te voegen van het werk dat u doet om uw diensten te kunnen verkopen. Foto's moeten van hoge kwaliteit zijn, relevant voor uw werk, origineel en niet gekopieerd of gestolen. Respecteer de auteursrechtwetgeving en upload alleen content die u mag gebruiken. Seksuele content is verboden. Er kunnen aanvullende beleidsregels voor ingediende foto's van toepassing zijn op Professionele dienstverleners. Aanvullende informatie vindt u hierMeer informatie

Wat dit beleid voor u betekent

Sommige content die u indient, kan als 'in behandeling' worden weergegeven totdat ons team de content heeft beoordeeld en goedgekeurd. U kunt de statussen bekijken in uw accountprofiel.

Hier volgen voorbeelden van profielcontent die kan leiden tot diskwalificatie voor het programma:

 • Een websitenaam vermelden als uw bedrijfsnaam
 • Uw telefoonnummer vermelden in een bedrijfsfoto
Wat er gebeurt als dienstverleners dit beleid schenden

Als dit beleid wordt geschonden, krijgen dienstverleners een e-mail waarin ze hiervan op de hoogte worden gesteld. Afhankelijk van de frequentie en ernst van de schending kunnen we dienstverleners een waarschuwing sturen, hun accounts tijdelijk opschorten of hun advertenties permanent verwijderen.

Verboden praktijken

Het volgende is niet toegestaan door u of anderen die namens u handelen:

Ongeoorloofd gebruik van branding en handelsmerken van Google

U mag het Google-logo, de badge Google Kopersbescherming of andere merkelementen niet zonder toestemming gebruiken. Wilt u de merkkenmerken van Google op uw website of in ander openbaar materiaal gebruiken? Lees dan de richtlijnen voor merkgebruik van Google.

Aanvullende beleidsregels die van toepassing zijn op basis van contractuele voorwaarden met Google

Als u of uw bedrijf contractuele voorwaarden heeft afgesproken met Google (bijvoorbeeld als u akkoord bent gegaan met de Algemene Voorwaarden van Google Ads, de Aanvullende Voorwaarden voor Lokale diensten voor dienstverleners of de Voorwaarden voor Lokale diensten via de Google Assistent voor dienstverleners; zie de onderstaande tabel), moet u ook voldoen aan de volgende Minimumvereisten voor dienstverleners:

Minimumvereisten voor aanbieders en antecedentenonderzoeken

Rechtsvormcontroles, licentieverificatie en verzekeringsverificatie

Als u wilt adverteren op het Lokale diensten-platform, moet u voldoen aan de Minimumvereisten voor rechtsvormverificatie, licentieverificatie en verificatie van bedrijfsfoto's voor aanbieders:

 1. Uw zakelijke entiteit moet het regionale proces voor rechtsvormverificatie van Google (Europa en geselecteerde Amerikaanse branches) waar vereist met goed gevolg doorlopen voordat u gemachtigd bent om Lokale diensten-advertenties weer te geven.
 2. Google verifieert en/of vraagt u om bewijs te leveren dat u beschikt over de vereiste professionele licenties of vergunningen. U moet ook aantonen dat al uw medewerkers over de nodige licenties beschikken. U kunt pas Lokale diensten-advertenties weergeven als deze verificatie is voltooid.
 3. Voor professionele branches moet u bedrijfsfoto's indienen.
 4. Als uw zakelijke entiteit informatie heeft die overeenkomt met een bedrijf op Google Maps, moet u misschien ook de zakelijke partnercheck afronden.

Ga naar het artikel over hoe dienstverleners in aanmerking komen voor Lokale diensten-advertenties. Hierin vindt u meer informatie over de Minimumvereisten waaraan aanbieders moeten voldoen om Lokale diensten-advertenties te mogen tonen.

Als u wilt adverteren met een badge voor Google Kopersbescherming, Gescreend door Google of Vergunning geverifieerd door Google, moet u voldoen aan aanvullende verificatievereisten. Kom meer te weten over hoe u aan de slag gaat met Lokale diensten-advertenties.

Background Checks - U.S. and Canada Only

In the U.S. and Canada, you must satisfy Google’s Minimum Provider Requirements related to background checks:

 1. You and any employees, contractors (including subcontractors), or other workers who provide services in customers' homes, workplaces, or any other properties must pass third-party background checks before you may participate in the Local Services platform.
 2. Your company must meet the criteria for passing a background check as described below at all times.

Cooperating with the background check process

When Google’s designated third-party background check partner, see table below, conducts a background check, you and your workers must provide honest, complete, updated, and accurate information. If circumstances change after a background check has been completed, you and your workers must immediately provide updated information to the background check partner to ensure you remain eligible for the Local Services platform. You can reach the partner via the contact information listed in the table below for your country.

You must keep your background check partner informed of the number and identity of members of your team who provide services in customers’ homes, workplaces, or any other properties. Be sure to provide updated numbers and identifying information to your background check partner if you hire or use new workers - these workers must not attend Local Services call outs until they have completed the background check. Again, you can reach the partner via the contact information listed in the table below for your country.

When your background check provider requests information about the number and identity of members of your team, including any new workers hired recently, you must promptly respond within the time requested.

What's included in a background check

USA

For each worker, the background check includes inquiries about Social Security number validity and criminal history (including cross-checks against national sex offender and terrorist/sanctions registries). For some services (for example, electricians in many states), worker-level checks may also include licensing requirements. At the company level, the process also includes civil litigation history (including judgments and liens from federal and state courts).

Canada

For each worker, the background check includes inquiries about national and/or provincial criminal history (Canadian Police Information Centre, Provincial/Territorial Court of Justice). At the company level, the process also includes civil litigation history (including judgments and liens).

Who conducts the background checks

Google has engaged background check partners in your country to conduct local and/or national background checks and to help determine, based on the General Criteria described below, which businesses are eligible to use the Local Services platform. Google doesn’t see the specific background check information of any individual worker or company, and you are prohibited from sharing such information with Google.

Background check partners

Country Background Check Partner Contact information
USA, Canada Pinkerton Consulting & Investigations, Inc. pes.disputes@pinkerton.com or (800) 635-1649, Monday through Friday, from 8:00 am to 8:00 pm Eastern.
USA EvidentID You may contact Evident support at the following link: Evident Support.

Criteria for passing a background check

Adjudication decisions are based on the following general criteria (“General Criteria”):

 1. Full, complete, and accurate answers to all background check and related questions.
 2. Honest and up-to-date disclosures, including disclosures related to government documents (Examples: Passport, driver’s license, Social Security numbers, federal or state identification numbers, professional licenses, registrations, or insurance certifications).
 3. No criminal history that demonstrates a risk to the safety or security of persons or property.
 4. No civil litigation history that demonstrates negligent or substandard performance of services.

Your company also may be disqualified for any other reason consistent with the General Criteria or Minimum Provider Requirements, provided that is allowed by applicable laws and regulations.

Eligibility decisions are made at the company level, not at the individual employee, contractor, subcontractor, or worker level.

Example: You own a business with 10 workers who clean customers’ homes. You work solely in the office, not in the field. Eligibility will be based on the results of your background check, the background checks of all 10 workers who clean customers’ homes, and the company-level check of your business (for valid licensure, insurance, and civil litigation history).

If you have questions about the adjudication process, please direct inquiries to the background check provider’s compliance department listed in the table above.

Eligibility to provide services

Only your workers who have been properly background checked and who hold appropriate qualifications may provide services in your customers’ homes, workplaces, or any other properties that were referred through the Local Services platform.

Example: You employ one dispatcher (who doesn’t provide services in customers’ homes or workplaces) and 10 workers in the field who serve customers. Your 10 workers properly completed background checks and your company was approved to use the Local Services platform. You may not send the dispatcher to serve customers referred through Google’s Local Services platform because the dispatcher didn’t complete a background check.

If you hire additional workers (beyond the 10 who already completed a background check), you may not send those additional workers into customers’ homes until they complete background checks (and your company continues to satisfy the Minimum Provider Requirements).

Verplichting om geüpdatete informatie op te geven

Nadat uw bedrijf is goedgekeurd om Lokale diensten-advertenties te gebruiken, moet u uw leverancier van antecedentenonderzoeken onmiddellijk op de hoogte stellen van omstandigheden (van uw bedrijf of uw medewerkers) die de uitkomst van de eerdere goedkeuring van het antecedentenonderzoek kunnen veranderen. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn:

 • U neemt een nieuwe werknemer in dienst (of huurt een nieuwe aannemer in) om diensten te leveren in huizen, op werkplekken of andere locaties van klanten die zijn doorverwezen via het Lokale diensten-advertentieplatform.
 • Een van uw bestaande werknemers of aannemers (die diensten op locatie levert) is veroordeeld voor een misdrijf.
 • Een van uw door de overheid uitgegeven licenties verloopt, is opgeschort of is op een andere manier niet actueel en actief.
 • Uw verzekeringsdekking verloopt, is opgeschort, is niet meer actueel en actief of verandert anderszins met vijf procent of meer.
 • Uw bedrijf wordt genoemd als gedaagde partij in een civiele rechtszaak vanwege vermeende nalatige of tekortschietende dienstverlening.

Als u gewijzigde omstandigheden wilt melden, neemt u via de gegevens in de bovenstaande tabel contact op met de leverancier van antecedentenonderzoeken. Bovendien moet u binnen de gevraagde tijd reageren als uw aanbieder van antecedentenonderzoeken om geüpdatete informatie vraagt.

Recertification

After your company has been approved to use the Local Services platform, your company will be subject to periodic recertification checks. Where permitted by local law, these checks will be conducted by your background check provider without requesting any further information from you. If you are requested to provide updated information during the recertification process, you must promptly respond within the time requested.

Privacy

Background check providers are prohibited from sharing individual or company background check information with anyone other than the individual or company whose background was checked. Google receives notification from background check providers that a company is (or isn’t) eligible for the Local Services platform based on the General Criteria described above, but Google doesn’t see the specific background check information of any individual worker or company. You can’t share the results of any individual worker’s background check with Google.

If you are an employer or business owner, also note that the background check partner is prohibited from sharing your workers’ background check results with you. If you wish to see your workers’ background check results, you’ll need their permission or you must perform your own check (the background check provider will never provide an employee’s background check performed in relation to Local Services directly to you).

Controles

Google en zijn leveranciers (inclusief alle aangewezen externe partners voor antecedentenonderzoeken) kunnen controles uitvoeren om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de Minimumvereisten voor dienstverleners. Als u een goede reputatie als adverteerder van Lokale diensten-advertenties wilt behouden, moet u helemaal meewerken aan alle controles en snel informatie geven binnen de gevraagde periode.

More information

For more information about background checks, contact the background check provider for your country, listed in the table above.

Wat er gebeurt als u ons beleid schendt

Als u ons beleid schendt, kunnen we een of meer van de volgende acties ondernemen:

 • Advertenties afkeuren: Advertenties voor Lokale diensten of andere commerciële content die niet voldoen aan ons beleid, kunnen worden afgekeurd. Afgekeurde advertenties, foto's of andere commerciële content kunnen pas worden getoond nadat de beleidsschending is verholpen en de advertentie voor weergave in aanmerking komt.
 • Domein uitzetten: We kunnen websites opschorten die ons beleid schenden. Dit betekent dat er pas weer kan worden geadverteerd voor de website als het probleem is opgelost.
 • Account opschorten: In geval van meerdere schendingen of een ernstige schending kan een account worden opgeschort. Als dit gebeurt, wordt de weergave van alle advertenties en andere commerciële content in het opgeschorte account stopgezet en accepteren we geen advertenties of commerciële content meer van u. Eventuele bijbehorende accounts kunnen ook permanent worden opgeschort en nieuwe accounts die u maakt, kunnen automatisch worden opgeschort. Meer informatie over opgeschorte accounts

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u ons dat laten weten: neem contact op met Google Ads-support

Links to Additional Terms and Policies

If you or your business accepted terms as part of your participation in the Local Services platform, you can find links to those terms below. The following links are provided for reference so you can see which terms apply to your participation in Local Services.

Products/Platforms Terms & Policies
If you or your business accepted terms with Google AND your Local Services listings appear on Google Search:
If you and your business accepted terms with Google AND your Local Services listing appear only on the Google Assistant.

Geef ons uw mening

Beoordeel hoe nuttig deze pagina is en deel hieronder uw feedback met ons:

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen:

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu