Inzicht in het screenings- en verificatieproces

Alle bedrijven moeten het screenings- en verificatieproces van Google doorlopen om deel te nemen aan Lokale diensten-advertenties. Het proces verschilt per bedrijfscategorie en locatie en kan antecedentenonderzoeken, bedrijfsregistratiecontrole, controle van bedrijfsvergunningen en verzekeringen en minimale beoordelingsvereisten omvatten.

Over antecedentenonderzoeken

Opmerking: Antecedentenonderzoeken zijn vereist in de Verenigde Staten (verschilt per bedrijfscategorie en locatie, zie Vereisten per categorie) en Canada.

Voor Lokale diensten-advertenties zijn er bij specifieke bedrijfscategorieën en locaties antecedentenonderzoeken vereist voor het bedrijf, de eigenaar en de veldwerkers (werknemers, aannemers, inclusief onderaannemers of andere medewerkers die diensten leveren in huizen, op werkplekken of andere gebouwen van klanten).

Het antecedentenonderzoek voor eigenaren en hun veldwerkers omvat identiteits- en strafbladcontroles, aan de hand van bijvoorbeeld nationale lijsten van zedendelinquenten, terroristen en sancties in de Verenigde Staten. Op bedrijfsniveau beslaat het proces de geschiedenis van civiele procedures, waaronder vonnissen en pandrechten van federale en staatsrechtbanken in de VS. Bij het antecedentenonderzoek wordt geen enkele vorm van kredietcontrole uitgevoerd.

Bedrijven betalen niets voor het antecedentenonderzoek.

Wie voert het antecedentenonderzoek uit?

Alle antecedentenonderzoeken worden uitgevoerd door hierin gespecialiseerde lokale partners. De resultaten van het antecedentenonderzoek blijven strikt vertrouwelijk tussen het bedrijf en de partner die het onderzoek uitvoert. Voor vragen over bijvoorbeeld de gegevens die worden gecheckt, de periode die wordt bestreken of bezwaarprocedures kunnen bedrijven contact opnemen met de lokale onderzoekspartner.

Bedrijven die een eigen partner of proces voor antecedentenonderzoeken hebben, kunnen equivalentieverificatie voor antecedentenonderzoeken aanvragen. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in dit verzoek, kunnen contact opnemen met hun contactpersoon voor Lokale diensten. Google beoordeelt het verzoek en bepaalt of de partner en het proces voor antecedentenonderzoeken voldoen aan de Google-norm.

Partners voor antecedentenonderzoek kunnen door Google geanonimiseerde of verzamelde gegevens sturen voor kwaliteitscontroledoeleinden.

Hoe antecedentenonderzoeken verlopen

Voordat onderzoekspartners aan een antecedentenonderzoek beginnen, bieden ze elke persoon de mogelijkheid de noodzakelijke kennisgevingen in te zien op grond van toepasselijke wetgeving op de verschillende bestuursniveaus. De onderzoekspartner zorgt er ook voor dat elke persoon instemt met de voorwaarden voordat de controles worden uitgevoerd. Dankzij de kennisgevingen en voorwaarden kunnen onderzoekspartners controles voor het Google-programma en eventuele vervolgcontroles uitvoeren. Onze onderzoekspartners zijn vertrouwde leveranciers die strenge controles op het gebied van gegevensbeveiliging hebben ondergaan. Ze zorgen ervoor dat de privacy van elk individu wordt beschermd.

Naar wie wordt onderzoek gedaan?

Een gemachtigde vertegenwoordiger (eigenaar of beheerder) moet namens het bedrijf het antecedentenonderzoek van de zakelijke entiteit doorlopen. Als een vertegenwoordiger meer dan 1 bedrijf met dezelfde bedrijfsnaam bezit en beheert, moet de vertegenwoordiger voor elke locatie een antecedentenonderzoek van de zakelijke entiteit doorlopen, in combinatie met het antecedentenonderzoek van eigenaar per locatie. In relevante categorieën verstrekt de vertegenwoordiger de antecedentenonderzoekspartner van Google een lijst met serviceprofessionals die het antecedentenonderzoek ook moeten doorlopen. Bij het antecedentenonderzoek wordt geen enkele vorm van kredietcontrole uitgevoerd.

Er wordt ook onderzoek gedaan naar de volgende personen:

 • Alle eigenaren van het bedrijf moeten een antecedentenonderzoek naar criminele activiteiten doorlopen. Dit antecedentenonderzoek omvat identiteits- en strafbladcontroles.
 • Als uw bedrijf onderdeel uitmaakt van een van toepassing zijnde categorie, moet elke medewerker, onafhankelijke contractant, uitzendkracht, oproepkracht, leverancier of andere medewerker (serviceprofessionals) die kernservices voor de klant uitvoert, een antecedentenonderzoek doorlopen. Officemanagers, administratief personeel, klantenservicemedewerkers en anderen die niet rechtstreeks diensten aan klanten leveren, hoeven geen antecedentenonderzoek te doorlopen. Dit antecedentenonderzoek omvat identiteits- en strafbladcontroles.

Wat gebeurt er als een bedrijf niet wordt goedgekeurd naar aanleiding van een antecedentenonderzoek?

Bedrijven die het antecedentenonderzoek niet met succes doorlopen, komen niet in aanmerking voor deelname aan het Google-programma waarvoor ze zich hebben aangemeld. Opmerking: Bedrijven en hun medewerkers kunnen altijd contact opnemen met onderzoekspartners om hen op eventuele fouten en onnauwkeurigheden te wijzen of anderszins te reageren op resultaten van antecedentenonderzoeken. Na afhandeling van eventuele fouten of onnauwkeurigheden en ontvangst van een definitieve beslissing van diskwalificatie, moeten bedrijven nog eens 30 dagen wachten om opnieuw toegang aan te vragen tot het Google-programma. Als een tweede aanvraag ook wordt geweigerd, moet u één jaar wachten voordat u zich opnieuw voor het programma kunt aanmelden.

Over bedrijfsregistratiecontroles

Afhankelijk van het land verifieert Google of bedrijven zijn geregistreerd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving van dat land. Bedrijven moeten Google bewijs van hun bedrijfsregistratie verstrekken door relevante documenten te uploaden, door registratienummers te verstrekken, middels een attest of op een andere manier. Google doet zijn best om de geldigheid van de registraties van elk bedrijf te verifiëren.

Mogelijke documentatie voor bedrijfsregistratie per land

Land Mogelijke documentatie voor bedrijfsregistratie (in lokale taal) Taal
Oostenrijk

Umsatzsteuer-ID-Nr.

de

België

Btw-nummer of Ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen

nl

Numéro de TVA of Numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises fr
Frankrijk SIRENE-/SIRET-code fr
Numéro de TVA fr
Attestation de régularité fiscale (formulaire n°3666-SD) fr
Extrait Kbis fr
Duitsland Bescheid über die Erteilung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer de
Handelsregister-Nr. de
Gewerbeanmeldung-Nr. de
Ierland Btw-nummer en
Bedrijfsregistratie bij het Companies Registration Office (CRO) en
Energierekening en
Italië Visura Camerale it
Partita IVA it
Spanje CIF / NIF Intracomunitario es
Número de IVA es
Zwitserland Unternehmens-Identifikationsnummer (bijvoorbeeld CHE-123.456.789 MWST) de
Numéro IDE (bijvoorbeeld CHE-123.456.789 TVA) fr
Numero d'identificazione delle imprese (bijvoorbeeld CHE-123.456.789 IVA) it
Verenigd Koninkrijk Btw-nummer en
CRN van het Companies House Registry en
Energierekening en

Over verzekeringscontroles

Voor bedrijfscategorieën waarvoor een algemene aansprakelijkheidsverzekering vereist is, moeten bedrijven een verzekeringsbewijs indienen. De vereiste minimum verzekering is afhankelijk van de categorie en locatie.

Uploadrichtlijnen voor verzekeringen (Noord-Amerika):

 • Het document moet ten minste 14 dagen na indienen actief en geldig zijn.
 • De naam op de documentatie moet overeenkomen met de naam waarmee u wilt adverteren. Als dat niet het geval is, voegt u aanvullende documentatie bij, zoals een Handelend onder de naam-document (h.o.d.n.-document), waarin het partnerschap wordt aangetoond.
 • Het vermelde bedrijfsadres moet betrekking hebben op het servicegebied waarvoor u wilt adverteren.
 • Het dekkingsbedrag van de algemene aansprakelijkheidsverzekering moet gelijk zijn aan of groter zijn dan het vereiste bedrag, afhankelijk van uw bedrijfscategorie en locatie. Het vereiste bedrag wordt weergegeven op het scherm voor het uploaden van verzekeringen op het dashboard voor bedrijfsverificatie.
 • In de Verenigde Staten en Canada is het beste document dat u kunt verstrekken een geldig certificaat van verzekering met een handtekening. Zorg dat de naam op uw verzekering overeenkomt met de naam die u heeft gebruikt om u aan te melden voor Lokale diensten-advertenties. Als uw verzekering is afgesloten onder een andere naam, stuurt u een Handelend onder de naam-document.
 • Het document moet worden ondertekend.
 • Er moet een polisnummer worden weergegeven.
 • Het document moet legitiem en niet-bewerkbaar zijn.

Uploadrichtlijnen voor verzekeringen (Europa):

Verstrek een document voor een openbare of algemene aansprakelijkheidsverzekering met daarop het dekkingsbedrag, de naam van het bedrijf/de eigenaar en het adres. Opmerking: Aansprakelijkheidsverzekeringen voor werknemers worden niet geaccepteerd. Als uw verzekering actief is en niet verloopt, moet u een betalingsbewijs van het afgelopen jaar verstrekken om te bevestigen dat de verzekering nog geldig is.

Over vergunningscontroles

Afhankelijk van het land verifieert Google dat bedrijven toepasselijke nationale en/of provinciale vergunningen hebben voor bedrijven en eigenaren/beheerders, voor zover dat mogelijk is. De vergunningen die Google voor elk bedrijf heeft geverifieerd, staan vermeld in het aanbiedersprofiel van het bedrijf. Google valideert deze vergunningen op basis van de databases van de staat of het land.

Bedrijven moeten ook bevestigen dat ze beschikken over de toepasselijke vergunningen op lagere bestuursniveaus (county, provincie en gemeente) en dat alle serviceprofessionals de juiste vergunningen hebben.

Over geavanceerde verificatie

Voor sommige bedrijfscategorieën moeten adverteerders de geavanceerde verificatie doorlopen om te voorkomen dat frauduleuze bedrijven op Google adverteren met een valse identiteit. Geavanceerde verificatiescreening is een combinatie van een beoordeling van het Google Ads-account van het bedrijf (indien van toepassing), de openbaar beschikbare gegevens en video-interviews die zijn uitgevoerd door Google. Tot de controle behoren onderzoeken naar de geldigheid van de bedrijfsregistratie en naar eventueel bewijs van bedrieglijk of misleidend bedrijfsbeleid.

Over beoordelingsvereisten

De meeste bedrijven moeten beoordelingen aan hun advertenties hebben gekoppeld voordat ze live gaan. De minimale beoordelingsvereisten zijn afhankelijk van de categorie waarvoor uw bedrijf zich aanmeldt.

Vereisten per categorie voor bedrijven in de Verenigde Staten

Acupuncturist

Acupuncturisten beoordelen en behandelen patiënten met behulp van acupunctuurtheorie en -technieken.
 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Veldwerker
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Dierenambulance

Dierenambulancediensten zorgen ervoor dat dieren in nood worden gered en op de juiste manier worden opgevangen.
 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • N.v.t.
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Reparaties van huishoudapparatuur

Een reparatiebedrijf van huishoudapparatuur is een dienstverlener die onder meer werkt aan het onderhoud, de reparatie en installatie van huishoudelijke apparatuur.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Autoruiten

Een autoruitenprofessional is een dienstverlener die onder andere kapotte autoruiten repareert.
 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Faillissementsadvocaat

Professionals op het gebied van faillissementsrecht bieden advies en begeleiding bij kwesties zoals hoofdstuk 7, 11 en 13 van de faillissementswet van de Verenigde Staten, faillissement, executieverkoop, schuldvereffening, persoonlijk, landbouwkundig en zakelijk faillissement, en gedwongen verkoop.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • N.v.t. (advocaten moeten een antecedentenonderzoek doorlopen voordat ze een vergunning krijgen om hun beroep uit te oefenen)
 • Verzekeringsvereisten:
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering*
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke faillissementsadvocaat in het bedrijf
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Opleiding tot schoonheidsspecialiste

Beautyscholen geven leerlingen les over de uitvoering van cosmetische services voor klanten.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Individuele vergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Bedrijfsadvocaat

Bedrijfsrechtprofessionals geven advies en begeleiding bij kwesties zoals handelsgeschillen, zakelijke transacties, bedrijfsoprichting, handelscontracten, partnerovereenkomsten en aandeelhoudersgeschillen.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • N.v.t. (advocaten moeten een antecedentenonderzoek doorlopen voordat ze een vergunning krijgen om hun beroep uit te oefenen)
 • Verzekeringsvereisten:
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering*
 • Vergunningsvereisten:
  • Controle van de vergunning van de staatsbalie voor elke advocaat in het bedrijf die is gespecialiseerd in bedrijfsrecht
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Timmerlieden

Een timmerman is een dienstverlener die onder andere kasten, terrassen, gipsplaten wanden en planken maakt, en verbouwingen uitvoert.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Schoonmaakservices voor tapijten en stoffering

Een tapijt- en stofferingsreinigingsprofessional is een dienstverlener die is gespecialiseerd in onder andere de reiniging en het onderhoud van tapijt, vloeren en meubelstoffering.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Kinderopvang

Kinderopvangprofessionals bieden zorg voor kleuters op de basisschool en houden toezicht op hun ontwikkeling.
 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • N.v.t. (Amerikaanse kinderopvangprofessionals moeten de juiste vergunningen en antecedentenonderzoeken vernieuwen in overeenstemming met de Amerikaanse staatsvereisten)
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Vergunning/kwalificaties op staatsniveau voor elke professional in de kinderopvang
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Advocaat gespecialiseerd in contractrecht

Contractrechtprofessionals geven advies en begeleiding bij kwesties zoals contractgeschillen, contractonderhandelingen, contractevaluatie, partnerovereenkomsten, geheimhoudingsverklaringen en handelscontracten.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • N.v.t. (advocaten moeten een antecedentenonderzoek doorlopen voordat ze een vergunning krijgen om hun beroep uit te oefenen)
 • Verzekeringsvereisten:
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering*
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke contractadvocaat in het bedrijf
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Aanrechtbedrijven

Een aanrechtprofessional is een dienstverlener die onder andere werkt aan aanrechten in keukens en wastafelbladen in badkamers.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Advocaat gespecialiseerd in strafrecht

Strafrechtprofessionals geven advies en begeleiding bij kwesties zoals huiselijk geweld, drugsbezit, ernstige misdrijven, federale misdrijven, kleine criminaliteit en straat- en contactverboden.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • N.v.t. (advocaten moeten een antecedentenonderzoek doorlopen voordat ze een vergunning krijgen om hun beroep uit te oefenen)
 • Verzekeringsvereisten:
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering*
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke strafrechtadvocaat in het bedrijf
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Dansleraar

Dansleraren geven danslessen en formele instructie aan leerlingen die willen leren dansen.
 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • N.v.t.
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Advocaat gespecialiseerd in recht inzake mensen met een beperking

Professionals op het gebied van rechten inzake mensen met een beperking bieden advies en begeleiding bij kwesties zoals kort- en langdurige arbeidsongeschiktheid, aanvragen, bezwaren en uitkeringen vanuit sociale zekerheid, inkomensaanvullende zekerheid, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor veteranen en ongevallenverzekering.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • N.v.t. (advocaten moeten een antecedentenonderzoek doorlopen voordat ze een vergunning krijgen om hun beroep uit te oefenen)
 • Verzekeringsvereisten:
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering*
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke advocaat gespecialiseerd in recht inzake mensen met een beperking in het bedrijf
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Rijinstructeur

Rijinstructeurs bieden groepslessen of 1-op-1-instructie voor leerlingen die willen leren hoe ze een auto of bedrijfsvoertuig gebruiken.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Onderzoek van instructeur
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Individuele vergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Advocaat gespecialiseerd in verkeersrecht (specialisatie: rijden onder invloed)

Verkeersstrafrechtadvocaten geven advies en begeleiding bij kwesties zoals rijden onder invloed en roekeloos rijden.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • N.v.t. (advocaten moeten een antecedentenonderzoek doorlopen voordat ze een vergunning krijgen om hun beroep uit te oefenen)
 • Verzekeringsvereisten:
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering*
 • Vergunningsvereisten:
  • Controle van de vergunning van de staatsbalie voor elke advocaat in het bedrijf die gespecialiseerd is in het verkeersrecht (specialisatie: rijden onder invloed)
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Elektriciens

Een elektricien is een dienstverlener die onder meer elektrische systemen installeert, onderhoudt en repareert.

Opmerking: De categorie Elektriciens wordt beschouwd als een urgente categorie omdat consumenten een elektricien vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij haast geboden is (losse elektriciteitsdraden, kritieke elektronische storingen, etc.).

Elektriciens doorlopen daarom een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Onderzoek van serviceprofessionals
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Erfrechtadvocaten

Erfrechtprofessionals helpen klanten juridische documenten op te stellen en te implementeren, waaronder testamenten, trusts en akten, en geven advies en begeleiding bij kwesties als successie, voogdij en volmacht.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • N.v.t. (advocaten moeten een antecedentenonderzoek doorlopen voordat ze een vergunning krijgen om hun beroep uit te oefenen)
 • Verzekeringsvereisten:
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering*
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke erfrechtadvocaat in het bedrijf
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Advocaat gespecialiseerd in familierecht

Familierechtprofessionals geven advies en begeleiding bij kwesties zoals adoptie, kinderalimentatie, scheiding, voogdij, huwelijkse voorwaarden of huwelijkscontracten, partneralimentatie en verdeling van bezittingen.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • N.v.t. (advocaten moeten een antecedentenonderzoek doorlopen voordat ze een vergunning krijgen om hun beroep uit te oefenen)
 • Verzekeringsvereisten:
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering*
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke familierechtadvocaat in het bedrijf
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Hekwerkbedrijven

Een hekwerkprofessional is een dienstverlener die onder andere hekken ontwerpt, installeert, repareert en onderhoudt.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Financiële planners

Een financieel planner helpt bij de organisatie en optimalisatie van financiën, de voorbereiding op pensioen en de planning van andere financiële doelen.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Professionele controle
 • Verzekeringsvereisten:
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Vergunningcontroles voor elke financiële planner in het bedrijf
 • Geen minimale beoordelingsvereiste

EHBO-cursus

EHBO-trainers geven les aan mensen die EHBO-vaardigheden en -technieken willen leren.
 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • N.v.t.
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Vloerleggers

Een vloerprofessional is een dienstverlener die zich onder andere bezighoudt met vloeren leggen, repareren, en schuren en afwerken.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Funderingsbedrijven

Een funderingsprofessional is een dienstverlener die zich onder andere bezighoudt met de installatie, verhoging, reparatie, het onderhoud en de afdichting van kelders, kruipruimten en andere funderingen.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Uitvaartcentrum

Uitvaartcentrums verzorgen begrafenissen en andere typen uitvaarten voor de familie van overledenen.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Individuele vergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Garagedeuren

Een professioneel garagedeurbedrijf is een dienstverlener die onder meer werkt met overhead- en garagedeursystemen.

Opmerking: De categorie Garagedeurbedrijf wordt beschouwd als een urgente- of noodcategorie omdat consumenten een garagedeurbedrijf vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij haast geboden is (garagedeur kan niet worden geopend of gesloten).

Garagedeurbedrijven doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals en de geavanceerde verificatie van Google.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Onderzoek van serviceprofessionals
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Aannemer

Een aannemer is een aanbieder van materiaal en werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de bouw.
 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Klusbedrijf

Een klusbedrijf is een dienstverlener die veel ervaring heeft met reparaties gericht op renovatie, herstel en verbetering van woningen.
 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Woninginspecteur

Een woninginspecteur beoordeelt de veiligheid en staat van een accommodatie, meestal in de woningsector.
 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Huisbeveiliging

Een huisbeveiligingsprofessional stelt alle hardware in van een huisbeveiligingsyteem (sloten, alarmen, camera's, bewegingsdetectoren, etc.) en inspecteert deze.
 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Onderzoek van veldwerkers
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Thuisbioscoop

Een aanbieder van thuisbioscopen levert en installeert thuisbioscopen en onderdelen daarvan in woningen van klanten.
 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Schoonmaakdiensten

Schoonmaakprofessionals voeren onder andere standaard of grondige schoonmaakwerkzaamheden uit in kantoren of huizen.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • 5 reviews

Verwarming, koeling en airconditioning

Een HVAC-professional installeert, onderhoudt en repareert onder meer ketels en centrale airconditioningsystemen.

Opmerking: De categorie HVAC wordt beschouwd als een urgente categorie omdat consumenten dergelijke bedrijven vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij haast geboden is (verwarmingsketel is kapot tijdens zeer koud weer).

HVAC-professionals doorlopen daarom een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Onderzoek van serviceprofessionals
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • 5 reviews

Immigratierecht

Immigratierechtprofessionals geven advies en begeleiding bij kwesties zoals asiel, visumaanvragen, green cards, burgerschap, naturalisatie, deportatie en werkgelegenheid voor niet-staatsburgers.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • N.v.t. (advocaten moeten een antecedentenonderzoek doorlopen voordat ze een vergunning krijgen om hun beroep uit te oefenen)
 • Verzekeringsvereisten:
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering*
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke immigratieadvocaat in het bedrijf
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Advocaat gespecialiseerd in intellectueel eigendom

Professionals op het gebied van intellectueel-eigendomsrecht geven advies en begeleiding bij kwesties zoals auteursrecht, franchises, intellectueel-eigendomsstrategie, licentieverlening, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen en overdracht van technologie.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • N.v.t. (advocaten moeten een antecedentenonderzoek doorlopen voordat ze een vergunning krijgen om hun beroep uit te oefenen)
 • Verzekeringsvereisten:
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering*
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke intellectueel-eigendomsadvocaat in het bedrijf
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Afvalverwijdering

Afvalverwerkingsprofessionals verwijderen en verwerken apparaten, afval, meubels of andere voorwerpen, en doneren weggegooide goederen.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht

Arbeidsrechtprofessionals geven advies en begeleiding bij kwesties zoals arbeidscontracten, seksuele intimidatie, onbetaald overwerken, klokkenluiden en onrechtmatige beëindiging.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • N.v.t. (advocaten moeten een antecedentenonderzoek doorlopen voordat ze een vergunning krijgen om hun beroep uit te oefenen)
 • Verzekeringsvereisten:
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering*
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke arbeidsrechtadvocaat in het bedrijf
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Tuinarchitecten

Een tuinarchitect is een dienstverlener die onder andere tuinen en omgevingen ontwerpt, installeert en onderhoudt.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Taaldocent

Taaldocenten geven taalonderwijs en bijles.
 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Onderzoek van serviceprofessionals
 • Verzekeringsvereisten:
  • N.v.t.
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Gazonverzorging

Professionals op het gebied van gazonverzorging leggen onder meer tuinen aan en houden zich bezig met het onderhoud ervan, zoals onkruidbestrijding, maaien en zaaien.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Advocaat gespecialiseerd in procesvoering

Procesrechtprofessionals geven advies en begeleiding bij kwesties zoals inschatting van proceskansen, civiele procedures, zakelijke geschillen en strafrechtzaken, bemiddeling en schikking.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • N.v.t. (advocaten moeten een antecedentenonderzoek doorlopen voordat ze een vergunning krijgen om hun beroep uit te oefenen)
 • Verzekeringsvereisten:
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering*
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke procesadvocaat in het bedrijf
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Slotenmakers

Een slotenmaker is een dienstverlener die onder meer werkt met sloten, sleutels en beveiligingssystemen.

Opmerking: De categorie Slotenmaker wordt beschouwd als een urgente of noodcategorie, omdat consumenten een slotenmaker vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij haast geboden is (mensen hebben zichzelf buitengesloten uit hun huis, auto of kantoor).

Slotenmakers doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals en de geavanceerde verificatie van Google.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Onderzoek van serviceprofessionals
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Advocaat gespecialiseerd in professionele nalatigheid

Professionals op het gebied van professionele nalatigheid geven advies en begeleiding bij kwesties zoals medische fouten, foute diagnosen, behandelingsfouten en medische nalatigheid.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • N.v.t. (advocaten moeten een antecedentenonderzoek doorlopen voordat ze een vergunning krijgen om hun beroep uit te oefenen)
 • Verzekeringsvereisten:
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering*
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke advocaat gespecialiseerd in professionele nalatigheid in het bedrijf
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Massageschool

Massagescholen bieden lessen of 1-op-1-instructie aan leerlingen die willen leren te masseren.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Individuele vergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Onderweg

Verhuisprofessionals houden zich onder meer bezig met het verpakken, verhuizen, uitpakken en opslaan van bezittingen.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Advocaat gespecialiseerd in letselschade

Letselschadeprofessionals geven advies en begeleiding bij kwesties zoals mishandeling, auto-, fiets- en motorongelukken, hondenbeten, letsel door rijden onder invloed, productaansprakelijkheid en onrechtmatige dood.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • N.v.t. (advocaten moeten een antecedentenonderzoek doorlopen voordat ze een vergunning krijgen om hun beroep uit te oefenen)
 • Verzekeringsvereisten:
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke letselschadeadvocaat in het bedrijf
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • 5 reviews

Personal trainer

Personal trainers bieden fitnessplanning, -trainingen en -routines aan mensen die op zoek zijn naar specifieke fitnesstrainingen of -lessen.
 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • N.v.t.
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Ongediertebestrijding

Professionals op het gebied van ongediertebestrijding inspecteren en verwijderen onder andere verschillende soorten ongedierte, waaronder insecten, knaagdieren en wilde dieren.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Dierenadoptie

Centrums en dienstverleners op het gebied van dierenadoptie zorgen voor de opvang en plaatsing van zwerfdieren en verloren, verlaten of in beslag genomen dieren.
 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • N.v.t.
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Dierenpensions

Dierenpensions leveren (ook 's nachts) oppasdiensten voor huisdieren. Sommige dierenpensions voorzien in aanvullende services, zoals vachtverzorging.
 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • N.v.t.
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Dierensalons

Dierensalons houden zich onder meer bezig met het wassen en verzorgen van huisdieren.
 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Dieren trainen

Professionals op het gebied van dierentraining begeleiden eigenaren die hun huisdieren willen trainen of die hun huisdieren beter willen leren begrijpen.
 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • N.v.t.
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Loodgieters

Loodgieters zijn serviceprofessionals die zich bezighouden met leidingen, afvoeren, riolen en de apparaten in uw huis die op deze systemen zijn aangesloten. Soms verrichten ze ook werkzaamheden aan gasinstallaties en dergelijke.

Opmerking: De categorie Loodgieters wordt beschouwd als een urgente of noodcategorie, omdat consumenten een loodgieter vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij haast geboden is (bijvoorbeeld: de warmwatervoorziening is defect).

Loodgieters doorlopen daarom een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Onderzoek van serviceprofessionals
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Zwembadreiniger

Zwembadreinigers voorzien in services op het gebied van zwembadreiniging, -onderhoud en -hygiëne.
 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Aannemer voor zwembaden

Aannemers voor zwembaden voorzien in renovatie-, reparatie- en installatieservices voor zwembaden.
 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Peuterspeelzalen

Peuterspeelzaalprofessionals voorzien in ontwikkelingsprogramma's voor jonge kinderen waarin leren en spelen wordt gecombineerd.
 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • N.v.t. (Amerikaanse peuterspeelzaalprofessionals moeten de juiste vergunningen en antecedentenonderzoeken vernieuwen in overeenstemming met de Amerikaanse staatsvereisten)
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Staatsvergunning/-kwalificatie voor elke docent of professional
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Vastgoedmakelaars

Vastgoedmakelaars bieden services aan op het gebied van koop, verkoop, huur en verhuur van onroerend goed.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Professionele controle
 • Verzekeringsvereisten:
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering*
 • Vergunningsvereisten:
  • Vergunningcontroles voor elke makelaar in het bedrijf
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • 5 reviews

In sommige staten moeten vastgoedmakelaars een antecedentenonderzoek doorlopen om een professionele vergunning te krijgen. Lokale diensten voert in die staten geen apart antecedentenonderzoek uit. Als een makelaarskantoor is gevestigd in een staat waar afzonderlijke antecedentenonderzoeken van het bedrijf en van de bedrijfseigenaar zijn vereist, wordt in hun profiel vermeld dat ze beide hebben doorlopen. Hieronder vindt u de staatsspecifieke gegevens.

Gescreende vastgoedmakelaars waarvan het profiel niet specifiek vermeldt dat ze de antecedentenonderzoeken voor bedrijfseigenaren of bedrijven hebben doorlopen, hebben de Gescreend door Google-badge gekregen op basis van het antecedentenonderzoek dat is vereist voor de professionele vergunning van hun staat.

Amerikaanse staten die geen antecedentenonderzoek vereisen voor vastgoedmakelaars:

 • Alabama
 • Arizona
 • Californië
 • Colorado
 • Florida
 • Georgië
 • Illinois
 • Iowa
 • Kansas
 • Louisiana
 • Minnesota
 • Mississippi
 • Missouri
 • Nebraska
 • Nevada
 • New Jersey
 • Oklahoma
 • Oregon
 • Rhode Island
 • South Carolina
 • South Dakota
 • Tennessee
 • Texas
 • Utah
 • Virginia
 • Washington
 • West Virginia
 • Wisconsin
 • Wyoming
 

Vastgoedadvocaten

Vastgoedrechtprofessionals geven advies en begeleiding bij kwesties als particulier en zakelijk onroerend goed, inbreuk, executieverkoop, geschillen met buren en VVE's, materiële schade, koopovereenkomsten, huisvredebreuk en diensten voor eigendomsakten.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • N.v.t. (advocaten moeten een antecedentenonderzoek doorlopen voordat ze een vergunning krijgen om hun beroep uit te oefenen)
 • Verzekeringsvereisten:
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke vastgoedadvocaat in het bedrijf
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Dakbedekking

Dakbedekkingsprofessionals houden zich onder meer bezig met installeren, repareren en onderhouden van dakpannen, dakgoten en ontluchting op het dak.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • 5 reviews

Rioleringsspecialisten

Rioleringsprofessionals voeren onderhoudswerkzaamheden en reparaties uit aan rioleringssystemen met het oog op sanitaire vereisten.
 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Gevelbeplatingsbedrijven

Een gevelbeplatingsprofessional is een dienstverlener die onder andere gevelbeplating installeert, repareert, onderhoudt, verbouwt en verwijdert.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Sneeuwverwijdering

Sneeuwruimprofessionals zorgen ervoor dat sneeuw van openbare of eigen wegen wordt verwijderd en dat deze wegen na sneeuwval weer veilig zijn.
 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • N.v.t.
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Advocaat gespecialiseerd in belastingrecht

Professionals op het gebied van belastingrecht bieden advies en begeleiding bij kwesties zoals belastingcontrole, internationale belastingen, bedrijfsbelastingen, erfbelasting en fiscale geschillen.
 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • N.v.t. (advocaten moeten een antecedentenonderzoek doorlopen voordat ze een vergunning krijgen om hun beroep uit te oefenen)
 • Verzekeringsvereisten:
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering*
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke verkeersstrafrechtadvocaat in het bedrijf
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Belastingspecialist

Belastingspecialisten zijn professionals die onder andere belastingplanning, belastingadvies, belastingaangifte en vertegenwoordiging bij belastingaudits aanbieden.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Professionele controle
 • Verzekeringsvereisten:
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering*
 • Vergunningsvereisten:
  • Vergunningcontroles voor elke belastingspecialist in het bedrijf
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Verkeerstrafrechtadvocaat

Verkeersstrafrechtprofessionals geven advies en begeleiding bij kwesties zoals parkeerboetes, roekeloos rijgedrag, snelheidsboetes, verkeersboetes en ingetrokken rijbewijzen.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • N.v.t. (advocaten moeten een antecedentenonderzoek doorlopen voordat ze een vergunning krijgen om hun beroep uit te oefenen)
 • Verzekeringsvereisten:
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering*
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke verkeersstrafrechtadvocaat in het bedrijf
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Boomverzorging

Boomverzorgingsprofessionals houden zich onder meer bezig met planten, verwijderen en onderhouden van bomen.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • 5 reviews

Mentor

Mentoren zijn vakexperts die groeps- of privélessen geven aan leerlingen.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Onderzoek van instructeur
 • Verzekeringsvereisten:
  • N.v.t.
 • Vergunningsvereisten:
  • N.v.t.
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Dierenarts

Dierenartsen bieden medische services en behandelingen voor huisdieren en andere dieren.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Beroepsaansprakelijkheid
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Dierenartsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Waterschadediensten

Waterschadeprofessionals reinigen en inspecteren onder meer waterschadeproblemen zoals schimmel, riolering en schade aan verflagen.

Professionals in bepaalde staten hebben mogelijk extra vergunningen nodig om diensten voor schimmelsanering of controlediensten uit te voeren. Bekijk het profiel van elke dienstverlener voor meer informatie over de vergunningen die Google heeft geverifieerd.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
  • IICRC-certificering**

**Professionals met deze certificering hebben mogelijk extra vergunningen nodig om problemen met waterschade te herstellen.

 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Centrum voor gewichtsbeheersing

Gewichtsbeheersingprofessionals bieden begeleiding en maaltijdplannen aan mensen die willen afvallen.
 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • N.v.t.
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Glazenwassers

Glazenwassers reinigen onder meer ramen, spiegels, dakramen en dakgoten.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Ruitreparatie

Glaszetters installeren en repareren ramen, maar verrichten ook werkzaamheden aan dakramen, deuren en andere soorten glas.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

Yogastudio

Yogastudio's voorzien in yogalessen en -workshops.
 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • N.v.t.
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
 • Minimale beoordelingsvereiste:
  • Eén beoordeling

* In sommige gebieden zijn advocaten niet verplicht om een verzekering tegen professionele nalatigheid af te sluiten.

* = Als er staatswetgeving van toepassing is. Google raadt u aan het profiel van elke dienstverlener te bekijken voor meer informatie over de door Google gecontroleerde vergunningen.

Opmerking: Als u adverteert via een aangesloten partner, is de bovenstaande informatie niet op u van toepassing. Meer informatie
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

true
Wilt u meer werk binnenhalen?

Versterk de reputatie van uw bedrijf met de Google-garantie en trek nieuwe klanten aan. Met Lokale diensten-advertenties kan uw bedrijf worden weergegeven bovenaan Google Zoeken en bereikt u klanten in uw regio. U betaalt alleen als een klant via uw advertentie contact met u opneemt.

Meld u vandaag nog aan

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false
false
false
false