Inzicht in het screenings- en verificatieproces

Bedrijven moeten het gratis screenings- en verificatieproces van Google doorlopen om deel te nemen aan Lokale diensten-advertenties. Het proces verschilt per bedrijfscategorie en locatie en kan bestaan uit antecedentenonderzoeken en controle van bedrijfsvergunningen en verzekeringen.

Over antecedentenonderzoeken

Opmerking: Antecedentenonderzoeken zijn verplicht in de Verenigde Staten en Canada.

Het antecedentenonderzoek bestaat onder andere uit identiteits- en strafbladcontroles aan de hand van bijvoorbeeld nationale lijsten van seksuele delinquenten, terroristen en sancties in de Verenigde Staten. Op bedrijfsniveau beslaat het proces de geschiedenis van civiele procedures, zoals vonnissen en pandrechten van federale en staatsrechtbanken in de VS.

Bedrijven betalen niets voor het antecedentenonderzoek.

Wie voert het antecedentenonderzoek uit?

Alle antecedentenonderzoeken worden uitgevoerd door hierin gespecialiseerde lokale partners. De resultaten van het antecedentenonderzoek blijven strikt vertrouwelijk tussen het bedrijf en de partner die het onderzoek uitvoert. Voor vragen over bijvoorbeeld de gegevens die worden gecontroleerd, de periode die wordt bestreken of bezwaarprocedures kunnen bedrijven contact opnemen met de lokale onderzoekspartner.

Partners voor antecedentenonderzoek kunnen Google geanonimiseerde of verzamelde gegevens sturen voor kwaliteitscontroledoeleinden.

Hoe antecedentenonderzoeken verlopen

Voordat onderzoekspartners aan een antecedentenonderzoek beginnen, bieden ze elke persoon de mogelijkheid de noodzakelijke kennisgevingen in te zien op grond van toepasselijke wetgeving op de verschillende bestuursniveaus. De onderzoekspartner zorgt er ook voor dat elke persoon instemt met de voorwaarden voordat de controles worden uitgevoerd. Dankzij de kennisgevingen en voorwaarden kunnen onderzoekspartners controles voor het Google-programma en eventuele vervolgcontroles uitvoeren. Onze onderzoekspartners zijn vertrouwde leveranciers die strenge controles op het gebied van gegevensbeveiliging hebben ondergaan. Ze zorgen ervoor dat de privacy van elk individu wordt beschermd.

Naar wie wordt onderzoek gedaan?

Een gemachtigde vertegenwoordiger (eigenaar of beheerder) moet namens het bedrijf het antecedentenonderzoek van de zakelijke entiteit doorlopen. Als een vertegenwoordiger meer dan 1 bedrijf met dezelfde bedrijfsnaam bezit en beheert, moet de vertegenwoordiger voor elke locatie een antecedentenonderzoek van de zakelijke entiteit doorlopen, in combinatie met het antecedentenonderzoek van eigenaar per locatie. In relevante categorieën verstrekt de vertegenwoordiger de antecedentenonderzoekspartner van Google een lijst met serviceprofessionals die het antecedentenonderzoek ook moeten doorlopen.

Er wordt ook onderzoek gedaan naar de volgende personen:

 • Alle eigenaren van het bedrijf moeten een antecedentenonderzoek naar criminele activiteiten doorlopen. Dit antecedentenonderzoek omvat identiteits- en strafbladcontroles.
 • Als uw bedrijf onderdeel uitmaakt van een van toepassing zijnde categorie, moet elke medewerker, onafhankelijke contractant, uitzendkracht, oproepkracht, leverancier of andere medewerker (serviceprofessionals) die kernservices voor de klant uitvoert een antecedentenonderzoek doorlopen. Officemanagers, administratief personeel, klantenservicemedewerkers en anderen die niet rechtstreeks diensten aan klanten leveren, hoeven geen antecedentenonderzoek te doorlopen. Dit antecedentenonderzoek omvat identiteits- en strafbladcontroles.

Wat gebeurt er als een bedrijf niet wordt goedgekeurd naar aanleiding van een antecedentenonderzoek?

Bedrijven die het antecedentenonderzoek niet met succes doorlopen, komen niet in aanmerking voor deelname aan het Google-programma waarvoor ze zich hebben aangemeld. Opmerking: Bedrijven en hun medewerkers kunnen altijd contact opnemen met onderzoekspartners om op eventuele fouten en onnauwkeurigheden te wijzen of anderszins te reageren op resultaten van antecedentenonderzoeken. Na afhandeling van eventuele fouten of onnauwkeurigheden en ontvangst van een definitieve beslissing van diskwalificatie, moeten bedrijven nog eens dertig (30) dagen wachten om opnieuw toegang aan te vragen tot het Google-programma. Als een tweede aanvraag ook wordt geweigerd, moet u één (1) jaar wachten voordat u zich opnieuw voor het programma kunt aanmelden.

Over bedrijfsregistratiecontroles

Afhankelijk van het land verifieert Google of bedrijven zijn geregistreerd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving van een bepaald land. Bedrijven moeten Google bewijs van hun bedrijfsregistratie verstrekken door relevante documenten te uploaden, door registratienummers te verstrekken, middels een attest of op een andere manier. Google doet zijn best om de geldigheid van de registratie(s) van elk bedrijf te verifiëren.

Land Mogelijke documentatie voor bedrijfsregistratie (in lokale taal) Taal
Oostenrijk

Umsatzsteuer-ID-Nr.

de

België

Btw-nummer of Ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen

nl

Numéro de TVA or Numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises fr
Frankrijk SIRENE-/SIRET-code fr
Numéro de TVA fr
Attestation de régularité fiscale (formulaire n°3666-SD) fr
Extrait Kbis fr
Duitsland Bescheid über die Erteilung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer de
Handelsregister-Nr. de
Gewerbeanmeldung-Nr. de
Ierland Btw-nummer en
Bedrijfsregistratie bij het Companies Registration Office (CRO) en
Energierekening en
Italië Visura Camerale it
Partita IVA it
Spanje CIF / NIF Intracomunitario es
Número de IVA es
Zwitserland Unternehmens-Identifikationsnummer (bijv. CHE-123.456.789 MWST) de
Numéro IDE (bijv. CHE-123.456.789 TVA) fr
Numero d'identificazione delle imprese (bijv. CHE-123.456.789 IVA) it
Verenigd Koninkrijk Btw-nummer en
CRN van het Companies House Registry en
Energierekening en

Over verzekeringscontroles

Voor bedrijfscategorieën waarvoor een algemene aansprakelijkheidsverzekering vereist is, moeten bedrijven een verzekeringsbewijs indienen. De vereiste minimum verzekering is afhankelijk van de categorie en locatie.

Uploadrichtlijnen voor verzekeringen (Noord-Amerika):

 • Het document moet ten minste 14 dagen na indienen actief en geldig zijn.
 • De naam op de documentatie moet overeenkomen met de naam waarmee u wilt adverteren. Voeg, indien anders, aanvullende documentatie bij, zoals een Handelend onder de naam-document (h.o.d.n.-document), waarin het partnerschap wordt aangetoond.
 • Het vermelde bedrijfsadres moet betrekking hebben op het servicegebied waarvoor u wilt adverteren.
 • Het dekkingsbedrag van de algemene aansprakelijkheidsverzekering moet gelijk zijn aan of groter zijn dan het vereiste bedrag, afhankelijk van uw bedrijfscategorie en locatie. Het vereiste bedrag wordt weergegeven op het scherm waarop uw verzekering kunt uploaden en op het dashboard voor bedrijfsverificatie.
 • In de Verenigde Staten en Canada is het beste document dat u kunt verstrekken een geldig certificaat van verzekering met een handtekening. Zorg dat de naam op uw verzekering overeenkomt met de naam die u heeft gebruikt om u aan te melden voor Lokale diensten-advertenties. Als uw verzekering is afgesloten onder een andere naam, stuurt u een Handelend onder de naam-document.
 • Het document moet worden ondertekend.
 • Er moet een polisnummer worden weergegeven.
 • Het document moet legitiem en mag niet-bewerkbaar zijn.

Uploadrichtlijnen voor verzekeringen (Europa):

Verstrek een document voor een openbare of algemene aansprakelijkheidsverzekering met daarop het dekkingsbedrag, de naam van het bedrijf/de eigenaar en het adres. Opmerking: Aansprakelijkheidsverzekeringen voor werknemers worden niet geaccepteerd. Als uw verzekering actief is en niet verloopt, moet u een betalingsbewijs van het afgelopen jaar verstrekken om te bevestigen dat de verzekering nog geldig is.
 

Over vergunningscontroles

Afhankelijk van het land verifieert Google dat bedrijven toepasselijke nationale en/of provinciale vergunningen hebben voor bedrijven en eigenaren/beheerders, voor zover dat mogelijk is. De vergunningen die Google voor elk bedrijf heeft geverifieerd, staan vermeld in het dienstverlenersprofiel van het bedrijf. Google valideert deze licenties op basis van de staat- of landdatabases.

Bedrijven moeten ook bevestigen dat ze beschikken over de toepasselijke vergunningen op lagere bestuursniveaus (county, provincie en gemeente) en dat alle serviceprofessionals de juiste vergunningen hebben.

Over geavanceerde verificatie

Voor sommige bedrijfscategorieën moeten adverteerders de geavanceerde verificatie voltooien om te voorkomen dat frauduleuze bedrijven op Google adverteren met een valse identiteit. Geavanceerde verificatiescreening is een combinatie van een beoordeling van het Google Ads-account van het bedrijf (indien van toepassing), de openbaar beschikbare gegevens en video-interviews uitgevoerd door Google. Tot de controle behoren onderzoeken naar de geldigheid van de bedrijfsregistratie en naar eventueel bewijs van frauduleus of misleidend bedrijfsbeleid.

Vereisten per categorie voor bedrijven in de Verenigde Staten

Reparaties van huishoudapparatuur

Een reparatiebedrijf van huishoudapparatuur is een dienstverlener die onder meer werkt aan het onderhoud, de reparatie en installatie van huishoudelijke apparatuur.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Faillissementsadvocaat

Faillissementsrechtprofessionals geven advies en begeleiding bij kwesties zoals faillissement, executie, schuldvereffening, persoonlijk, landbouwkundig en zakelijk faillissement, en gedwongen verkoop.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Verzekering tegen professionele nalatigheid indien wettelijk vereist
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke faillissementsadvocaat in het bedrijf

Bedrijfsadvocaat

Bedrijfsrechtprofessionals geven advies en begeleiding bij kwesties zoals handelsgeschillen, zakelijke transacties, bedrijfsoprichting, handelscontracten, partnerovereenkomsten en aandeelhoudersgeschillen.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Verzekering tegen professionele nalatigheid indien wettelijk vereist
 • Vergunningsvereisten:
  • Controle van de vergunning van de staatsbalie voor elke advocaat in het bedrijf die gespecialiseerd is in bedrijfsrecht

Timmerlieden

Een timmerman is een dienstverlener die onder andere kasten, terrassen, gipsplaten wanden en planken maakt, en verbouwingen uitvoert.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Schoonmaakservices voor tapijten en stoffering

Een tapijt- en stofferingsreinigingsprofessional is een dienstverlener die is gespecialiseerd in onder andere de reiniging en het onderhoud van tapijt, vloeren en meubelstoffering.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Advocaat gespecialiseerd in contractrecht

Contractrechtprofessionals geven advies en begeleiding bij kwesties zoals contractgeschillen, contractonderhandelingen, contractevaluatie, partnerovereenkomsten, geheimhoudingsverklaringen en handelscontracten.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Verzekering tegen professionele nalatigheid indien wettelijk vereist
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke contractadvocaat in het bedrijf

Aanrechtdiensten

Een aanrechtprofessional is een dienstverlener die onder andere werkt aan aanrechten in keukens en wastafelbladen in badkamers.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Advocaat gespecialiseerd in strafrecht

Strafrechtprofessionals geven advies en begeleiding bij kwesties zoals huiselijk geweld, drugsbezit, ernstige misdrijven, federale misdrijven, kleine criminaliteit en straat- en contactverboden.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Verzekering tegen professionele nalatigheid indien wettelijk vereist
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke strafrechtadvocaat in het bedrijf

Advocaat gespecialiseerd in recht inzake mensen met een beperking

Professionals op het gebied van rechten inzake mensen met een beperking bieden advies en begeleiding bij kwesties zoals kort- en langdurige arbeidsongeschiktheid, aanvragen, bezwaren en uitkeringen vanuit sociale zekerheid, inkomensaanvullende zekerheid, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor veteranen en ongevallenverzekering.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Verzekering tegen professionele nalatigheid indien wettelijk vereist
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke advocaat gespecialiseerd in recht inzake mensen met een beperking in het bedrijf

Advocaat gespecialiseerd in verkeersrecht (specialisatie: rijden onder invloed)

Verkeersstrafrechtadvocaten geven advies en begeleiding bij kwesties zoals rijden onder invloed en roekeloos rijden.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Verzekering tegen professionele nalatigheid indien wettelijk vereist
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke verkeersstrafrechtadvocaat in het bedrijf

Elektriciens

Een elektricien is een dienstverlener die onder andere elektrische systemen installeert, onderhoudt en repareert.

Opmerking: De categorie 'Elektriciens' wordt beschouwd als een urgente categorie omdat consumenten een elektricien vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (losse elektriciteitsdraden, kritieke elektronische storingen, enzovoort).

Elektriciens doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Onderzoek van serviceprofessionals
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Erfrechtadvocaten

Erfrechtprofessionals helpen klanten juridische documenten op te stellen en te implementeren, waaronder testamenten, trusts en akten, en geven advies en begeleiding bij kwesties als successie, voogdij en volmacht.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Verzekering tegen professionele nalatigheid indien wettelijk vereist
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke erfrechtadvocaat in het bedrijf

Advocaat gespecialiseerd in familierecht

Familierechtprofessionals geven advies en begeleiding bij kwesties zoals adoptie, kinderalimentatie, scheiding, voogdij, huwelijkse voorwaarden of huwelijkscontracten, partneralimentatie en verdeling van bezittingen.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Verzekering tegen professionele nalatigheid indien wettelijk vereist
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke familierechtadvocaat in het bedrijf

Hekwerkbedrijven

Een hekwerkprofessional is een dienstverlener die onder andere hekken ontwerpt, installeert, repareert en onderhoudt.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Financieel planners

Een financieel planner helpt bij de organisatie en optimalisatie van financiën, de voorbereiding op pensioen en de planning van andere financiële doelen.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Professionele controle
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Vergunningcontroles voor elke financiële planner in het bedrijf

Services voor vloeren leggen

Een vloerprofessional is een dienstverlener die zich onder andere bezighoudt met vloeren leggen, repareren, en schuren en afwerken.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Funderingsbedrijven

Een funderingsprofessional is een dienstverlener die zich onder andere bezighoudt met de installatie, verhoging, reparatie, het onderhoud en de afdichting van kelders, kruipruimten en andere funderingen.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Garagedeurbedrijven

Een professioneel garagedeurbedrijf is een dienstverlener die onder andere werkt met overhead- en garagedeursystemen.

Opmerking: De categorie 'Garagedeurbedrijven' wordt beschouwd als een urgente categorie of noodcategorie omdat consumenten een garagedeurbedrijf vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (garagedeur kan niet worden geopend of gesloten).

Garagedeurbedrijven doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals en de geavanceerde verificatie van Google.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Onderzoek van serviceprofessionals
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Schoonmaakdiensten

Schoonmaakprofessionals voeren onder andere standaard of grondige schoonmaakwerkzaamheden uit in kantoren of huizen.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Koeling en ventilatie

Een koelings- en ventilatieprofessional installeert, onderhoudt en repareert onder andere ketels en centrale airconditioningsystemen.

Opmerking: De categorie 'Koeling en ventilatie' wordt beschouwd als een urgente categorie omdat consumenten dergelijke bedrijven vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (verwarmingsketel is kapot tijdens zeer koud weer).

Koelings- en ventilatieprofessionals doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Onderzoek van serviceprofessionals
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Immigratierecht

Immigratierechtprofessionals geven advies en begeleiding bij kwesties zoals asiel, visumaanvragen, green cards, burgerschap, naturalisatie, deportatie en werkgelegenheid voor niet-staatsburgers.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Verzekering tegen professionele nalatigheid indien wettelijk vereist
 • Vergunningsvereisten:
  • Controle van de vergunning van de staatsbalie voor elke advocaat in het bedrijf die gespecialiseerd is in immigratierecht

Advocaat gespecialiseerd in intellectueel eigendom

Professionals op het gebied van intellectueel-eigendomsrecht geven advies en begeleiding bij kwesties zoals auteursrecht, franchises, intellectueel-eigendomsstrategie, licentieverlening, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen en overdracht van technologie.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Verzekering tegen professionele nalatigheid indien wettelijk vereist
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke intellectueel-eigendomsadvocaat in het bedrijf

Afvalverwijdering

Afvalverwerkingsprofessionals verwijderen en verwerken apparaten, afval, meubels of andere voorwerpen, en doneren weggegooide goederen.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht

Arbeidsrechtprofessionals geven advies en begeleiding bij kwesties zoals arbeidscontracten, seksuele intimidatie, onbetaald overwerken, klokkenluiden en onrechtmatige beëindiging.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Verzekering tegen professionele nalatigheid indien wettelijk vereist
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke arbeidsrechtadvocaat in het bedrijf

Tuinarchitecten

Een tuinarchitect is een dienstverlener die onder andere tuinen en omgevingen ontwerpt, installeert en onderhoudt.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Tuinverzorging

Professionals op het gebied van tuinonderhoud verrichten onder andere aanleg van tuinen en het onderhoud, zoals onkruidbestrijding, maaien en zaaien.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Advocaat gespecialiseerd in procesvoering

Procesrechtprofessionals geven advies en begeleiding bij kwesties zoals inschatting van proceskansen, civiele procedures, zakelijke geschillen en strafrechtzaken, bemiddeling en schikking.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Verzekering tegen professionele nalatigheid indien wettelijk vereist
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke procesadvocaat in het bedrijf

Slotenmakers

Een slotenmaker is een dienstverlener die onder andere werkt met sloten, sleutels en beveiligingssystemen.

Opmerking: De categorie 'Slotenmakers' wordt beschouwd als een urgente categorie of noodcategorie omdat consumenten een slotenmaker vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (mensen hebben zichzelf buitengesloten uit hun huis, auto of kantoor).

Slotenmakers doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals en de geavanceerde verificatie van Google.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Onderzoek van serviceprofessionals
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Advocaat gespecialiseerd in professionele nalatigheid

Professionals op het gebied van professionele nalatigheid geven advies en begeleiding bij kwesties zoals medische fouten, foute diagnosen, behandelingsfouten en medische nalatigheid.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Verzekering tegen professionele nalatigheid indien wettelijk vereist
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke advocaat gespecialiseerd in professionele nalatigheid in het bedrijf

Verhuisbedrijven

Verhuisprofessionals verpakken en verhuizen bezittingen, pakken ze weer uit en slaan ze op, en verrichten diverse andere diensten.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Advocaat gespecialiseerd in letselschade

Letselschadeprofessionals geven advies en begeleiding bij kwesties zoals mishandeling, auto-, fiets- en motorongelukken, hondenbeten, letsel door rijden onder invloed, productaansprakelijkheid en onrechtmatige dood.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Verzekering tegen professionele nalatigheid indien wettelijk vereist
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke letselschadeadvocaat in het bedrijf

Ongediertebestrijding

Professionals op het gebied van ongediertebestrijding inspecteren en verwijderen onder andere verschillende soorten ongedierte, waaronder insecten, knaagdieren en wilde dieren.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Loodgieters

Loodgieters zijn serviceprofessionals die zich bezighouden met leidingen, afvoeren, riolen en de apparaten in uw huis die op deze systemen zijn aangesloten. Soms verrichten ze ook werkzaamheden aan gasinstallaties en dergelijke.

Opmerking: De categorie 'Loodgieters' wordt beschouwd als een urgente categorie of noodcategorie omdat consumenten een loodgieter vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (bijvoorbeeld als de warmwatervoorziening defect is).

Loodgieters doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Onderzoek van serviceprofessionals
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Makelaars

Makelaars helpen onroerend goed te kopen, verkopen of huren.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Professionele controle
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Vergunningcontroles voor elke makelaar in het bedrijf

Vastgoedadvocaat

Vastgoedrechtprofessionals geven advies en begeleiding bij kwesties als particulier en zakelijk onroerend goed, inbreuk, executieverkoop, geschillen met buren en VVE's, materiële schade, koopovereenkomsten, huisvredebreuk en diensten voor eigendomsakten.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Verzekering tegen professionele nalatigheid indien wettelijk vereist
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke vastgoedadvocaat in het bedrijf

Dakbedekking

Dakbedekkingsprofessionals installeren, repareren en onderhouden dakpannen, dakgoten en ontluchting op het dak, en leveren diverse andere services.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Gevelbeplatingsbedrijven

Een gevelbeplatingsprofessional is een dienstverlener die onder andere gevelbeplating installeert, repareert, onderhoudt, verbouwt en verwijdert.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Belastingspecialist

Belastingspecialisten zijn professionals die onder andere belastingplanning, belastingadvies, belastingaangifte en vertegenwoordiging bij belastingaudits aanbieden.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Professionele controle
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Vergunningcontroles voor elke belastingspecialist in het bedrijf

Verkeerstrafrechtadvocaat

Verkeersstrafrechtprofessionals geven advies en begeleiding bij kwesties zoals parkeerboetes, roekeloos rijgedrag, snelheidsboetes, verkeersboetes en ingetrokken rijbewijzen.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Verzekering tegen professionele nalatigheid indien wettelijk vereist
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke verkeersstrafrechtadvocaat in het bedrijf

Boomverzorging

Boomverzorgingsprofessionals planten, verwijderen en onderhouden bomen en leveren diverse andere diensten.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Waterschadediensten

Waterschadeprofessionals reinigen en inspecteren waterschadeproblemen zoals schimmel, riolering en schade aan verflagen, en leveren diverse andere diensten.

Professionals in bepaalde staten hebben mogelijk extra vergunningen nodig om diensten voor schimmelsanering of controlediensten uit te voeren. Bekijk het profiel van elke dienstverlener voor meer informatie over de vergunningen die Google heeft geverifieerd.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
  • IICRC-certificering**

**Professionals met deze certificering hebben mogelijk extra vergunningen nodig om problemen met waterschade te herstellen.

Glazenwassers

Glazenwassers reinigen ramen, spiegels, dakramen en dakgoten, en leveren diverse andere diensten.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Ruitreparatie

Glaszetters installeren en repareren ramen, maar verrichten ook werkzaamheden aan dakramen, deuren en andere soorten glas.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

* = Als er staatswetgeving van toepassing is. Google raadt u aan het profiel van elke dienstverlener te bekijken voor meer informatie over de door Google gecontroleerde vergunningen.

Opmerking: Als u adverteert via een aangesloten partner, is de bovenstaande informatie niet op u van toepassing. Meer informatie
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false