จัดการโอกาสในการขายและงาน

เมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเห็นโฆษณาบริการในพื้นที่บน Google เขาอาจติดต่อคุณโดยโทรไปยังหมายเลขโอนสายของ Google ที่แสดงในโฆษณาหรือขอส่งข้อความหาคุณ (เฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้แอปโฆษณาบริการในพื้นที่หรือกล่องจดหมายของโอกาสในการขายบนเดสก์ท็อปได้เพื่อดูบันทึกโอกาสในการขาย ติดต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า จองการนัดหมาย รวมถึงรับการช่วยเตือนการนัดหมาย เมื่อใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือกล่องจดหมายของโอกาสในการขาย คุณจะทําสิ่งต่อไปนี้ได้

 • รับอีเมลและการแจ้งเตือนของแอปเกี่ยวกับโอกาสในการขายใหม่จากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
 • รับสายโทรเข้าที่สร้างจากโฆษณาของคุณ (สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น)
 • รับอีเมลและการแจ้งเตือนของแอปเกี่ยวกับโอกาสในการขายใหม่จากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า (สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น)
 • ตอบกลับโอกาสในการขายและจัดการงานที่จองไว้ (สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น)
 • จองงานในแอปเพื่อรับการช่วยเตือนและรวบรวมรีวิวที่ยืนยันแล้ว (สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น)

หากคุณยังไม่มีโฆษณาบริการในพื้นที่ ให้ลงชื่อสมัครใช้เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

การรับและการตอบสนองต่อโอกาสในการขาย

คุณจะได้รับโอกาสในการขายเป็นสายโทรเข้าหรือข้อความจากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ในทั้งสองกรณี คุณจะได้รับการแจ้งเตือนโอกาสในการขายใหม่ผ่านการแจ้งเตือนของแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในโทรศัพท์ (หากติดตั้งแอปไว้) แตะการแจ้งเตือนเพื่อดูรายละเอียดโอกาสในการขายในแอป นอกจากนี้คุณยังจะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์ที่คลิกได้เพื่อดูรายละเอียดโอกาสในการขายซึ่งอยู่ในกล่องจดหมายของโอกาสในการขายบนเดสก์ท็อป

นอกจากจะได้รับอีเมลและการแจ้งเตือนแล้ว คุณยังลงชื่อเข้าใช้บัญชีโฆษณาบริการในพื้นที่และดูโอกาสในการขายใหม่ในแอปและกล่องจดหมายในเว็บได้ทุกเมื่อ

โทรศัพท์

หมายเลขที่แสดงในโฆษณาคือหมายเลขโอนสายของ Google เมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโทรไปยังหมายเลขนี้ ระบบจะโอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์จริงของธุรกิจ เมื่อได้รับสายโทรเข้าจากโฆษณา คุณจะได้ยินข้อความ "โทรจาก Google" ซึ่งช่วยให้ทราบว่าโฆษณาส่งผลให้ลูกค้ารายใดโทรมาบ้าง

โปรดทราบว่าในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา Google จะบันทึกสายโทรเข้าทั้งหมดจากลูกค้าที่ผ่านหมายเลขโอนสายของ Google เพื่อปรับปรุงคุณภาพและสนับสนุนนโยบาย รวมทั้งการวิจัยต่างๆ (และลูกค้าจะได้รับแจ้งเรื่องนี้โดยทันทีผ่านข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้าก่อนที่คุณจะได้ยินการแจ้งเตือนว่า "โทรจาก Google") ดูข้อมูลในบริบทโฆษณาของบริการในพื้นที่เพิ่มเติม

ข้อความโอกาสในการขาย

หมายเหตุ: ขณะนี้ข้อความมีให้บริการแก่ธุรกิจบางประเภทในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น เมื่อคุณส่งข้อความ ระบบจะแชร์ชื่อ รหัสไปรษณีย์ รายละเอียดงาน และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไปยังผู้ให้บริการ Google จะเชื่อมการสื่อสารทางข้อความระหว่างคุณกับผู้ให้บริการผ่านนามแฝงที่ไม่ระบุตัวตนแทน

เมื่อผู้บริโภคส่งข้อความโอกาสในการขายเข้ามาใหม่ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนของแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในโทรศัพท์และจะได้รับอีเมล คุณสามารถตอบกลับโอกาสในการขายใหม่ได้ด้วย 3 วิธีดังนี้

 • ตอบกลับลูกค้าโดยกรอกข้อความในช่องบทสนทนา แล้วแตะส่ง ซึ่งข้อความของคุณจะส่งเป็นอีเมลหรือ SMS ถึงลูกค้า
 • โทรหาลูกค้าโดยแตะไอคอนโทรศัพท์ในแอป หรือโทรหาหมายเลขที่ระบุไว้ในหน้าโอกาสในการขาย
 • ปฏิเสธคําขอโดยแตะปุ่มปฏิเสธ หากคุณปฏิเสธคําขอ ระบบจะนําคําขอออกและลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือน คุณจะส่งคำตอบพร้อมเหตุผลที่ปฏิเสธคําขอได้ คำขอที่ถูกปฏิเสธจะกู้คืนได้หากมีการเปลี่ยนแปลง

คุณเลือกได้ว่าจะอนุญาตให้ผู้บริโภคติดต่อคุณได้หรือไม่ผ่านข้อความโอกาสในการขาย ซึ่งอยู่ในกล่องจดหมายของโอกาสในการขายบนเดสก์ท็อป

 1. ลงชื่อเข้าใช้กล่องจดหมายของโอกาสในการขายสำหรับโฆษณาบริการในพื้นที่
 2. แตะเมนู Nav icon ด้านซ้ายบน
 3. เลือกโปรไฟล์และงบประมาณจากเมนู
 4. แตะปุ่มสลับข้อความโอกาสในการขายเพื่อเปิดหรือปิดฟีเจอร์

ระบบอาจใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงกว่าการเปลี่ยนแปลงจะแสดงใน Google Search

เมื่อคุณตอบกลับโอกาสในการขายใหม่ โอกาสในการขายจะมีสถานะเป็น "ใช้งานอยู่" คุณสามารถดูโอกาสในการขายทั้งหมดที่มีสถานะเป็นใช้งานอยู่ได้ในส่วน "ใช้งานอยู่" ในกล่องจดหมาย คุณยังจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลและทางแอปหากมีข้อความจากลูกค้าใหม่หรือสายโทรเข้าจากโอกาสในการขายที่ใช้งานอยู่

เมื่อคุณส่งข้อความ Google จะไม่แชร์อีเมลของคุณให้กับผู้บริโภค Google จะเชื่อมการสื่อสารทางข้อความระหว่างคุณกับผู้ให้บริการผ่านนามแฝงที่ไม่ระบุตัวตนแทน

ระบบอาจตรวจสอบหรือบันทึกโทรศัพท์ อีเมล และการสื่อสารในแบบข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่าน Google เพื่อปรับปรุงคุณภาพและสนับสนุนนโยบายและการวิจัยต่างๆ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

โอกาสในการขายที่ทำการจอง

หมายเหตุ: ขณะนี้ฟีเจอร์ดังกล่าวมีให้บริการเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

หากได้รับการรับประกันโดย Google คุณอาจเลือกใช้ฟีเจอร์การจองที่เปิดใช้งานโดยพาร์ทเนอร์การจองของเรา ได้แก่ Housecall Pro, Scorpion และ ServiceTitan

ฟีเจอร์การจองช่วยให้ลูกค้าทําสิ่งต่อไปนี้ได้

 • กําหนดเวลาการจองโดยตรงผ่านทางโปรไฟล์ของคุณ ซึ่งช่วยให้ลูกค้ามีอีกช่องทางในการติดต่อหากคุณรับโทรศัพท์ไม่ได้
 • ดูความพร้อมจําหน่ายสินค้าและราคาได้ทันที ซึ่งช่วยให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอสำหรับการตัดสินใจก่อนจะติดต่อคุณ

คุณจะต้องลงชื่อสมัครใช้กับพาร์ทเนอร์การจองของเราด้านล่างเพื่อเลือกใช้ฟีเจอร์การจอง

ลงชื่อสมัครใช้กับ Houseout Pro

ลงชื่อสมัครใช้ด้วย Scorpion

ลงชื่อสมัครใช้กับ ServiceTitan

เมื่อเลือกใช้แล้ว คุณจะจัดการรายละเอียดบางอย่างได้โดยตรงจากบัญชีพาร์ทเนอร์การจอง ซึ่งรวมถึง

 • การดูโอกาสในการขายที่ทำการจอง
 • การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา

ขณะนี้ระบบยังไม่รองรับการรับส่งข้อความ คุณจึงจะต้องโทรหาลูกค้าโดยตรงเพื่อพูดคุยรายละเอียดของงาน

คุณจะยังคงดูรายงานและโต้แย้งการเรียกเก็บเงินได้จากโปรไฟล์โฆษณาบริการในพื้นที่

หมายเหตุ: ระบบอาจตรวจสอบหรือบันทึกโทรศัพท์ อีเมล และการสื่อสารในแบบข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่าน Google เพื่อปรับปรุงคุณภาพและสนับสนุนนโยบายและการวิจัยต่างๆ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

การจัดการเวลาในการตอบกลับ

โอกาสในการขายใหม่จะคงอยู่ "ใหม่" เป็นเวลา 15 วันเท่านั้น หลังจากนั้นจะถือว่าเป็น "ยังไม่ได้ตอบ" และจะย้ายไปที่กล่องจดหมายที่ไม่ใช้งาน คุณยังตอบกลับโอกาสในการขายที่ไม่ใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม เราแนะนําเป็นอย่างยิ่งให้คุณตอบกลับโอกาสในการขายทันทีที่ได้รับ การมีเวลาในการตอบกลับที่รวดเร็วและสม่ำเสมอช่วยเพิ่มการจัดอันดับโฆษณาในการค้นหาและเพิ่มความสามารถในการได้รับโอกาสในการขาย หากคุณไม่ตอบกลับข้อความหรือตอบล่าช้าบ่อยครั้งเป็นประจำ ระบบอาจลบตัวเลือกในการให้ลูกค้าขอส่งข้อความมายังธุรกิจของคุณ

เมื่อคุณตอบกลับโอกาสในการขายใหม่ โอกาสในการขายจะอยู่ในสถานะ "ใช้งานอยู่" และจะย้ายไปที่กล่องจดหมายที่ใช้งานอยู่ กล่องจดหมายที่ใช้งานอยู่มีโอกาสในการขายทั้งหมดที่คุณโต้ตอบล่าสุดกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการโทรหรือข้อความในช่วง 15 วันที่ผ่านมา โอกาสในการขายที่ไม่มีการโต้ตอบล่าสุดจะถือว่ามีสถานะ "ไม่ใช้งาน" และย้ายไปยังกล่องจดหมายที่ไม่ใช้งาน วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่ากล่องจดหมายจะไม่เต็มไปด้วยโอกาสในการขายเก่า

คุณยังคงตอบกลับโอกาสในการขายที่ไม่ใช้งานได้ทุกเมื่อ ซึ่งจะยังคงอยู่ในกล่องจดหมายที่ไม่ใช้งาน

หากลาพักร้อนหรือไม่ว่างที่จะรับคําขอที่เข้ามาใหม่ คุณสามารถหยุดโฆษณาชั่วคราวได้ทุกเมื่อโดยใช้ปุ่มสลับสถานะโฆษณาในส่วน "โปรไฟล์และงบประมาณ" นอกจากนี้ยังตั้งเวลาโฆษณาให้แสดงเฉพาะช่วงเวลาที่คุณสะดวกได้ด้วย หากโฆษณาหยุดชั่วคราวหรืออยู่นอกช่วงเวลาที่ตั้งไว้ ระบบอาจแสดงข้อมูลเวอร์ชันฟรี

หมายเหตุ: หากคุณกำลังลงโฆษณาผ่านแอฟฟิลิเอตของพาร์ทเนอร์ ข้อมูลด้านบนจะไม่มีผลกับคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว