เนื้อหาที่ไม่อนุญาตและที่จำกัด

นโยบายต่อไปนี้มีผลกับรูปแบบทั้งหมด ซึ่งรวมถึงรีวิว รูปภาพ และวิดีโอ เนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เหล่านี้อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ใน Google Maps

การร่วมให้ข้อมูลแก่ Google Maps ควรแสดงถึงสถานที่นั้นๆ อย่างถูกต้องแม่นยำ หากการร่วมให้ข้อมูลของคุณบิดเบือนความจริง เราจะนำเนื้อหานั้นออก ซึ่งรวมถึงรีวิว รูปภาพ หรือวิดีโอที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่หรือธุรกิจที่ติดแท็ก หากมีการวางเนื้อหาไว้ในแผนที่ผิดตำแหน่ง หรือเชื่อมโยงกับรายการที่ไม่ถูกต้อง การร่วมให้ข้อมูลอาจถูกปฏิเสธได้

ระบบจะประมวลผลรีวิวโดยอัตโนมัติเพื่อหาเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เช่น รีวิวปลอมและสแปม เราอาจลบรีวิวที่มีการแจ้งว่าไม่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ Google หรือภาระหน้าที่ตามกฎหมาย

เนื้อหาปลอมและที่เป็นสแปม

เนื้อหาควรแสดงประสบการณ์จริงที่คุณได้รับจากสถานที่นั้นๆ และไม่ควรโพสต์เพียงเพื่อปั่นคะแนนให้กับสถานที่ ห้ามโพสต์เนื้อหาปลอม ห้ามโพสต์เนื้อหาเดียวกันหลายครั้ง และห้ามโพสต์เนื้อหาสำหรับสถานที่เดียวกันจากหลายๆ บัญชี

ผิดประเด็น

โพสต์เฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์ที่คุณได้รับ หรือถามคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้อื่นที่สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น Maps ไม่ใช่ฟอรัมสำหรับแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังคม หรือสำหรับระบายความรู้สึกส่วนตัว โดยระบบจะนำเนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ออก

เนื้อหาที่จำกัด

สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการบางรายการที่อยู่ภายใต้การควบคุมและข้อบังคับในท้องถิ่น คุณจะต้องทำตามหลักเกณฑ์บางอย่างเมื่อโพสต์เนื้อหา เนื้อหาที่อัปโหลดต้องไม่มีคำกระตุ้นการตัดสินใจหรือข้อเสนอสำหรับการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับทางกฎหมายของท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแอลกอฮอล์ การพนัน ยาสูบ ปืน สุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาที่มีการควบคุม บริการสำหรับผู้ใหญ่ และบริการทางการเงิน

เนื้อหาไม่ควรแสดงสิ่งต่อไปนี้

 ลิงก์ไปยังหน้า Landing Page ที่ผู้ใช้มีโอกาสซื้อสินค้าหรือบริการที่ถูกจำกัด

 ที่อยู่อีเมลและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อซื้อสินค้าที่ถูกจำกัด

 ข้อเสนอโปรโมชันสำหรับสินค้าหรือบริการที่ถูกจำกัด ตัวอย่างเช่น คุณไม่ควรอัปโหลดเนื้อหาที่แสดงดีล คูปอง ข้อมูลราคา หรือโปรโมชันอื่นๆ สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ถูกจำกัด

โปรดทราบว่าการแทรกภาพผลิตภัณฑ์เหล่านี้โดยไม่ตั้งใจไม่รวมอยู่ในนโยบายนี้ ตัวอย่างเช่น

รูปภาพเมนู

รูปภาพที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ไม่ได้เป็นจุดสนใจหลัก

เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย

เราไม่ยอมรับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือแสดงถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งได้แก่

 รูปภาพหรือเนื้อหาอื่นใดที่ละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายของผู้อื่น รวมถึงลิขสิทธิ์ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการยื่นคำขอ DMCA โปรดดูกระบวนการด้านลิขสิทธิ์ของเรา

 ภาพการล่วงละเมิดทางเพศทุกประเภท และเนื้อหาทั้งหมดที่นำเสนอเด็กในลักษณะล่อแหลมเพศ

 เนื้อหาเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย เช่น การข่มขืน การค้าอวัยวะ การค้ามนุษย์

 ผลิตภัณฑ์และบริการที่ผิดกฎหมาย เช่น ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ ยาผิดกฎหมาย ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ที่เข้าสู่ตลาดผิดกฎหมาย

 รูปภาพที่อุจาดหรือมีความรุนแรงโดยไม่มีเหตุอันควร หรือรูปภาพที่ส่งเสริมความรุนแรง

 เนื้อหาที่ทำขึ้นโดยหรือทำขึ้นในนามของกลุ่มก่อการร้าย

สำหรับปัญหาทางกฎหมายอื่นๆ โปรดเลือกแท็บ "ปัญหาด้านลิขสิทธิ์หรือปัญหาอื่นทางกฎหมาย" ในฟีเจอร์รายงานปัญหา

เนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้าย

เราไม่อนุญาตให้องค์กรก่อการร้ายใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงการรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก และมีข้อข้ามอันเคร่งครัดเกี่ยวกับการเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย เช่น เนื้อหาที่ส่งเสริมการดำเนินการของผู้ก่อการร้าย ยุยงให้เกิดความรุนแรง หรือเฉลิมฉลองการโจมตีของผู้ก่อการร้าย หากโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายด้วยวัตถุประสงค์ในด้านการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ โปรดอย่าลืมให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจบริบทที่ต้องการนำเสนอ 

เนื้อหาทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีเรื่องทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง นอกจากนี้ยังไม่อนุญาตเนื้อหาที่หาประโยชน์จากเด็กในทางเพศหรือนำเสนอภาพเด็กที่มีความล่อแหลมเพศเป็นอันขาด เราจะนำเนื้อหาประเภทนี้ออก ปิดบัญชี และส่งรายงานไปยัง National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

เราจะนำเนื้อหาที่มีภาษาหรือท่าทางลามก หยาบคาย หรือไม่เหมาะสมออก 

เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือที่มีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย

Google Maps เป็นสถานที่ผู้ใช้สื่อสารกันได้อย่างปลอดภัย ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่อนุญาตให้ผู้ขายหรือผู้บริโภคโพสต์เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือมีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงเนื้อหาต่อไปนี้

 ข่มขู่หรือสนับสนุนให้ทำอันตรายตนเองหรือบุคคลอื่น

 คุกคาม ข่มขู่ หรือกลั่นแกล้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

 ยั่วยุให้เกิดความเกลียดชัง ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติ หรือดูถูกดูหมิ่นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตามรากฐานจากเชื้อชาติหรือต้นกำเนิดชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ สัญชาติ สถานภาพทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติในระบบหรือการสร้างคนชายขอบ

การแอบอ้างบุคคลอื่น

เราไม่อนุญาตให้บุคคลใดก็ตามใช้ Google Maps เพื่อทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ซึ่งรวมถึงการใช้เนื้อหาปลอมและการให้ข้อมูลเท็จ

อย่าอ้างอิงเนื้อหาของคุณกับบุคคล บริษัท หรือองค์กรอื่น หากไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้น

Google ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเนื้อหาออก ระงับบัญชี หรือใช้มาตรการทางกฎหมายอื่นๆ กับผู้ร่วมให้ข้อมูลที่แอบอ้างว่าเป็นตัวแทนหรือเป็นพนักงานของ Google

ผลประโยชน์ทับซ้อน

เนื้อหาที่ผู้ใช้ Maps เป็นผู้ให้จะมีประโยชน์ที่สุดเมื่อถ่ายทอดอย่างจริงใจและไม่ลำเอียงหรือมีอคติ ตัวอย่างการปฏิบัติที่ไม่อนุญาตรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งเหล่านี้

 รีวิวธุรกิจของคุณเอง

 โพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้จากนายจ้างในปัจจุบันหรือในอดีต

 โพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับคู่แข่งเพื่อให้ส่งผลเสียต่อคะแนน

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false