Powiadomienie

Ważna informacja: w najbliższych miesiącach artykuły pomocy dotyczące Lokalnych przewodników będą przenoszone do Centrum pomocy Map Google.

Treści zabronione i podlegające ograniczeniom

Treści i zachowania wprowadzające w błąd

Fałszywe zaangażowanie

Treści publikowane w Mapach Google powinny odzwierciedlać autentyczne wrażenia dotyczące miejsc lub firm. Treści przedstawiające fałszywe zaangażowanie są niedozwolone i będą usuwane.

Obejmuje to m.in.:

 • treści, które nie opierają się na rzeczywistych wrażeniach i nie przedstawiają wiernie danej lokalizacji lub danego produktu;
 • treści opublikowane w związku z korzyściami oferowanymi przez firmę, takimi jak pieniądze, rabaty albo bezpłatne produkty bądź usługi;
  • treści opublikowane po otrzymaniu prośby o zmianę lub usunięcie negatywnej opinii w zamian za korzyści;
 • treści publikowane z różnych kont w celu manipulowania oceną miejsca;
 • treści publikowane za pomocą emulatora lub innej usługi modyfikującej działanie urządzeń, zmodyfikowanego systemu operacyjnego lub innej metody umożliwiającej naśladowanie prawdziwego zaangażowania, manipulowanie danymi lub wynikami z czujników albo zakłócanie w inny sposób normalnego działania systemów.

Nie zezwalamy sprzedawcom na:

 • zachęcanie innych użytkowników do publikowania treści, które nie przedstawiają autentycznych wrażeń;
 • oferowanie korzyści, takich jak pieniądze, rabaty albo bezpłatne produkty bądź usługi, w zamian za opublikowanie opinii albo zmianę lub usunięcie negatywnej opinii;
 • zniechęcanie użytkowników do zamieszczania negatywnych opinii lub zabranianie ich publikacji oraz zachęcanie do publikowania pozytywnych opinii;
 • publikowanie treści na stronie konkurencji w celu podważenia reputacji tej firmy lub jej produktów.

Zezwalamy sprzedawcom na:

 • zachęcanie użytkowników do publikowania treści, które przedstawiają autentyczne wrażenia, bez oferowania w zamian żadnych korzyści.
Podszywanie się pod inne osoby

Korzystanie z Map Google w celu wprowadzania innych w błąd jest sprzeczne z założeniem platformy służącej przekazywaniu przydatnych informacji, które pomagają użytkownikom odkrywać świat. Nie używaj Map Google do podszywania się pod inne osoby, grupy lub organizacje.

Obejmuje to m.in.:

 • treści publikowane lub udostępniane w celu podszywania się pod inną osobę, grupę lub organizację;
 • treści, które wyglądają, jakby pochodziły ze zweryfikowanego wiarygodnego źródła.

Dopuszczamy treści zawierające alternatywne nazwy osób lub organizacji, które nie służą do wprowadzania innych użytkowników w błąd.

Nieprawdziwe informacje

Fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd informacje mogą stanowić poważne zagrożenie dla osób, firm i społeczeństwa. Dlatego nie zezwalamy na publikowanie nieprawdziwych informacji.

Obejmuje to m.in.:

 • szkodliwe treści, które zawierają wprowadzające w błąd informacje zdrowotne lub medyczne;
 • szkodliwe treści zawierające nieuczciwe lub wprowadzające w błąd informacje o procesach obywatelskich;
 • szkodliwe treści przedstawiające ważne wydarzenia lub procesy obywatelskie, zmanipulowane w celu oszukania użytkowników lub wprowadzenia ich w błąd.

Dopuszczamy treści pochodzące z wiarygodnych źródeł.

Wprowadzanie użytkowników w błąd

Informacje wprowadzające w błąd mogą wpływać na jakość danych w Mapach Google. Dlatego nie zezwalamy na wykorzystywanie Map Google do oszukiwania innych użytkowników i wprowadzania ich w błąd.

Obejmuje to m.in.:

 • fałszywe lub wprowadzające w błąd opisy lub oceny jakości towarów bądź usług;
 • zniekształcanie lub pomijanie informacji w celu oszukania innych użytkowników;
 • zniekształcanie lub pomijanie informacji, które mogą mieć duży wpływ na decyzje użytkowników;
 • treści bazujące na konflikcie interesów;
 • publikowanie treści, które podstępem nakłaniają użytkowników do ujawnienia poufnych informacji, pobrania niechcianego lub złośliwego oprogramowania albo narażają ich na wyłudzanie informacji lub oszustwa.

Nieodpowiednie treści i zachowania

Nękanie

Nie zezwalamy na publikowanie treści mających na celu nękanie innych osób lub firm oraz treści zachęcających innych użytkowników do nękania.

Obejmuje to m.in.:

 • treści, które zawierają konkretną groźbę wyrządzenia krzywdy określonym osobom lub grupom, mogące wywołać uzasadnione obawy o psychiczne lub fizyczne bezpieczeństwo i samopoczucie;
 • doxing;
 • treści, które powodują niechcianą seksualizację lub uprzedmiotowienie danej osoby, w tym stwierdzenia dotyczące jej czynności o charakterze seksualnym, orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.
Szerzenie nienawiści

Mapy Google mają pomagać użytkownikom w poruszaniu się po świecie i odkrywaniu go. W Google wierzymy, że każdy użytkownik, niezależnie od rasy, przynależności etnicznej, religii, stopnia niepełnosprawności, wieku, narodowości, statusu weterana, orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej, przynależności do kasty lub innego statusu chronionego, ma prawo dostępu do informacji i uczestniczenia w wymianie informacji bez narażania się na nienawiść.

Nie wolno publikować ani udostępniać treści zawierających jakąkolwiek formę szerzenia nienawiści.

Obejmuje to m.in.:

 • bezpośrednie wezwania do działania zachęcające do przemocy wobec osób lub grup objętych ochroną;
 • treści, które mają charakter dehumanizujący, lekceważący lub oszczerczy wobec konkretnych osób bądź grup ze względu na ich cechy objęte ochroną.

Dopuszczamy treści zawierające pozytywne odniesienia do osoby lub grupy objętej ochroną.

Obraźliwe treści

Mapy Google powinny być miejscem pełnym wzajemnego szacunku nawet wtedy, gdy użytkownicy się ze sobą nie zgadzają. Dlatego nie zezwalamy na publikowanie obraźliwych treści.

Obejmuje to m.in.:

 • wykorzystywanie usług Google do atakowania innych osób lub grup;
 • treści, które są wyraźnie i celowo prowokacyjne;
 • bezpodstawne zarzuty dotyczące nieuczciwego zachowania lub przestępstwa.

Dopuszczamy treści opisujące negatywne wrażenia z zachowaniem poszanowania innych osób.

Dane osobowe

Nie wolno rozpowszechniać ani publikować danych osobowych bez zgody osoby zainteresowanej. Dane osobowe to informacje dotyczące prawdziwej, możliwej do zidentyfikowania osoby, których ujawnienie mogłoby spowodować szkody w przypadku ich przejęcia lub niewłaściwego użycia. Obejmuje to m.in.:

 • treści zawierające dane innej osoby opublikowane bez jej zgody, takie jak imię i nazwisko, twarz na zdjęciu lub filmie albo inne informacje, które zostały zgłoszone jako opublikowane bez zgody;
 • informacje umożliwiające identyfikację i inne dane osobowe dotyczące Ciebie lub innych osób, w tym informacje finansowe, medyczne i inne dane identyfikacyjne.

Zezwalamy sprzedawcom na publikowanie informacji kontaktowych związanych z ich firmą, takich jak numer telefonu, adres e-mail i nazwa profilu w mediach społecznościowych.

Zezwalamy także na publikowanie imienia i nazwiska osoby fizycznej, jeśli jest ono powiązane z powszechnie znanym lub reklamowanym podmiotem gospodarczym albo jest to osoba kontaktująca się zawodowo z klientami i prowadząca działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem.

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe zostały opublikowane bez Twojej zgody, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby zgłosić opinię.

Treści nieprzyzwoite i wulgarne

Usuwamy z Map Google treści nieprzyzwoite i wulgarne.

Obejmuje to m.in.:

 • treści zawierające wulgaryzmy lub przekleństwa, które są obraźliwe lub krytyczne wobec innych użytkowników.

Zezwalamy na nieobraźliwe używanie słów, które w innych kontekstach można uznać za wulgarne.

Treści o charakterze jednoznacznie seksualnym

Mapy Google to bezpieczne miejsce, w którym każdy może odkrywać otaczający go świat. Dlatego nie zezwalamy na publikowanie treści o charakterze jednoznacznie seksualnym.

Obejmuje to m.in.:

 • treści pornograficzne lub wizualne przedstawienie aktów seksualnych, genitaliów bądź fetyszów w celu wywołania podniecenia seksualnego;
 • treści przedstawiające nagie genitalia;
 • treści wychwalające lub promujące zoofilię;
 • materiały wychwalające lub promujące treści i zachowania o charakterze jednoznacznie seksualnym.

Możemy zezwolić na publikację treści, które mają charakter jednoznacznie seksualny, w celach edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych, jeśli są związane z danym miejscem i dostarczają użytkownikom wystarczających informacji do zrozumienia kontekstu.

Treści dla dorosłych

Mapy Google to miejsce, w którym użytkownicy mogą znaleźć przydatne i odpowiednie informacje. Dlatego nie zezwalamy na publikowanie treści dla dorosłych.

Obejmuje to m.in.:

 • treści niejednoznacznie pornograficzne lub treści mające na celu wywołanie podniecenia seksualnego;
 • wszelkie treści, które seksualizują obiekty nieożywione;
 • przedstawianie nagich lub skąpo odzianych osób w seksualnie sugestywnych pozach, również jeśli ich wizerunek jest rozmyty;
 • treści niekomercyjne związane z akcesoriami erotycznymi.

Możemy zezwolić na publikację treści dla dorosłych w celach edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych, jeśli są związane z danym miejscem i dostarczają użytkownikom wystarczających informacji do zrozumienia kontekstu.

Dozwolone są też treści przedstawiające skąpo ubrane osoby bez podtekstu seksualnego.

Możemy zezwolić na autentyczną witrynę firmową, która zawiera treści dla dorosłych, jeśli dana firma świadczy odpowiednie usługi dla dorosłych.

Przemoc i okrucieństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje w Mapach Google były jak najbardziej przydatne dla użytkowników korzystających z naszej usługi. Dlatego nie zezwalamy na publikowanie treści przedstawiających nieuzasadnioną przemoc lub okrucieństwo z udziałem ludzi bądź zwierząt.

Obejmuje to m.in.:

 • treści przedstawiające okrucieństwo z udziałem ludzi lub zwierząt, które mają na celu szokowanie lub wywołanie sensacji;
 • drastyczną przemoc, w tym duże ilości krwi, poważne obrażenia albo śmierć zwierząt lub ludzi;
 • treści, które przedstawiają znęcanie się nad zwierzętami.
Treści podlegające ograniczeniom

W przypadku niektórych produktów lub usług podlegających kontroli i przepisom lokalnym podczas publikowania treści musisz przestrzegać określonych wytycznych. Przesyłane treści nie mogą zawierać wezwań do działania ani ofert sprzedaży produktów lub usług podlegających lokalnym przepisom prawnym. Dotyczy to między innymi alkoholu, hazardu, tytoniu, broni palnej, sprzętu medycznego i leków na receptę, usług dla dorosłych oraz usług finansowych.

Treści nie powinny zawierać:

 • linków do strony docelowej, na której można kupić produkty lub usługi podlegające ograniczeniom;
 • adresów e-mail lub numerów telefonów, które umożliwiają zakup produktów podlegających ograniczeniom;
 • ofert promocyjnych dotyczących produktów lub usług podlegających ograniczeniom. Na przykład nie należy przesyłać treści zawierających oferty, kupony, informacje o cenach lub inne promocje dotyczące produktów lub usług podlegających ograniczeniom.

Niektóre obrazy tych produktów są wyłączone z tych zasad. Przykłady:

 • zdjęcia menu;
 • zdjęcia, na których napoje alkoholowe są widoczne, ale nie stanowią głównej treści zdjęcia.
Treści niebezpieczne

Mapy Google umożliwiają bezpieczną komunikację między użytkownikami. Dlatego nie zezwalamy na publikowanie treści niebezpiecznych.

Obejmuje to m.in.:

 • treści zachęcające do wyrządzenia poważnej krzywdy fizycznej, grożące uszczerbkiem na zdrowiu oraz zagrażające bezpieczeństwu osób, zwierząt, mienia lub środowiska;
 • treści zachęcające do niebezpiecznych działań, które mogą spowodować poważne obrażenia u osoby je wykonującej, osób z jej otoczenia lub zwierząt;
 • treści zachęcające nieletnich do podejmowania niebezpiecznych działań lub korzystania z niebezpiecznych przedmiotów;
 • treści, które ułatwiają niewłaściwe używanie niebezpiecznych przedmiotów;
 • treści instruktażowe dotyczące tworzenia lub przygotowywania niebezpiecznych przedmiotów.

Zezwalamy na ogólną dyskusję o towarach, usługach i działaniach, które mogą być szkodliwe lub niebezpieczne, o ile publikowane treści nie promują niebezpiecznego wykorzystywania tych przedmiotów i nie zawierają instrukcji takiego użytkowania.

Treści niezgodne z prawem

Nie akceptujemy treści, które są nielegalne lub przedstawiają nielegalną działalność.

Obejmuje to m.in.:

 • zdjęcia lub inne treści, które naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie (aby uzyskać więcej informacji lub złożyć wniosek na podstawie ustawy DMCA, zapoznaj się z naszymi procedurami dotyczącymi praw autorskich);
 • wszystkie zdjęcia związane z seksualnym wykorzystywaniem dzieci oraz wszelkie treści przedstawiające dzieci w kontekście seksualnym;
 • treści przedstawiające działania niebezpieczne lub niezgodne z prawem, takie jak gwałt, sprzedaż organów lub handel ludźmi;
 • nielegalne produkty i usługi: wyroby wykonane z zagrożonych gatunków zwierząt, narkotyki, leki na receptę pochodzące z nielegalnego obrotu;
 • zdjęcia przedstawiające drastyczne lub nieuzasadnione sceny przemocy albo promujące przemoc;
 • treści tworzone przez grupy terrorystyczne lub w ich imieniu.

Aby zgłosić wszelkie inne treści z przyczyn prawnych, kliknij Zgłoś problem i wybierz „Naruszenie praw autorskich lub inne kwestie prawne”.

Bezpieczeństwo dzieci

W Mapach Google nie zezwalamy na publikowanie treści stwarzających zagrożenie dla dzieci. Nie wolno tworzyć, publikować ani rozpowszechniać treści przedstawiających wykorzystywanie dzieci lub znęcanie się nad dziećmi ani też używać produktów i usług Google w sposób stwarzający zagrożenie dla dzieci.

Obejmuje to m.in.:

 • treści związane z seksualnym wykorzystywaniem dzieci lub przedstawiające dzieci w kontekście seksualnym;
 • treści, które przedstawiają zachowania mające na celu wykorzystanie dzieci, sugerują akceptację takich zachowań, wychwalają je lub przedstawiają takie zachowania w pozytywnym świetle;
 • treści, które przedstawiają znęcanie się nad nieletnimi, sugerują akceptację takiego zachowania, wychwalają je lub przedstawiają takie zachowanie w pozytywnym świetle;
 • treści przedstawiające nagie osoby wyglądające na nieletnie, nawet jeśli nie należą do żadnej z powyższych kategorii.

Usuwamy treści naruszające zasady i podejmujemy stosowne działania, które mogą obejmować powiadomienie odpowiednich władz lub organów ścigania, ograniczenie dostępu do funkcji usługi i usunięcie kont.

Jak użytkownicy mogą zgłaszać naruszenia?

 • Aby poinformować o treściach w usłudze Google, które mogą przedstawiać wykorzystywanie dziecka, kliknij Zgłoś nadużycie. Jeśli znajdziesz tego typu treści w innym miejscu w internecie, skontaktuj się bezpośrednio z odpowiednią organizacją w swoim kraju.
 • Jeśli uważasz, że dziecku grozi niebezpieczeństwo lub może paść ofiarą przemocy fizycznej, wykorzystania seksualnego lub handlu ludźmi, albo sądzisz, że doszło już do wymienionych czynów, bezzwłocznie skontaktuj się z policją. Jeśli policja została już przez Ciebie powiadomiona, ale nadal potrzebujesz pomocy lub masz podejrzenia, że dziecko było lub jest narażone na niebezpieczeństwo w naszych produktach bądź usługach, możesz zgłosić to do Google.
Treści związane z terroryzmem

Zabraniamy publikowania w Mapach Google treści związanych z terroryzmem oraz korzystania z tej usługi przez organizacje terrorystyczne w dowolnych celach, w tym również w celu rekrutacji.

Obejmuje to m.in.:

 • treści nawołujące do przemocy, promujące akty terroru lub pochwalające ataki terrorystyczne;
 • treści tworzone przez grupy terrorystyczne lub w ich imieniu.

Możemy zezwolić na publikację treści związanych z terroryzmem, jeśli są zamieszczane w celach edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych. W takim przypadku należy podać odpowiednie informacje, które pomogą odbiorcom zrozumieć kontekst.

Treści nie na temat

Publikuj jedynie pytania o wrażenia innych osób dotyczące określonej lokalizacji lub treści oparte na własnych doświadczeniach.

Nie zezwalamy na publikowanie treści, które zawierają ogólne komentarze na tematy społeczne, polityczne lub osobiste.

Reklamy i niechciane materiały promocyjne

Nie wolno publikować treści reklamowych ani niechcianych materiałów promocyjnych.

Obejmuje to m.in.:

 • treści promocyjne lub komercyjne;
 • zamieszczanie w opiniach adresów e-mail, numerów telefonów, linków do mediów społecznościowych lub linków do innych witryn.
Niezrozumiałe i powtarzalne treści
Niezrozumiałe treści

Nie zezwalamy na publikowanie w Mapach Google niezrozumiałych treści, ponieważ utrudniają one użytkownikom Map Google znajdowanie przydatnych informacji.

Obejmuje to m.in.:

 • publikowanie treści pozbawionych znaczenia w dowolnym języku, na przykład będących losowym ciągiem znaków.
Powtarzalne treści
Nie zezwalamy na publikowanie w Mapach Google powtarzalnych treści, ponieważ utrudniają one użytkownikom Map Google znajdowanie przydatnych informacji.
Obejmuje to m.in.:
 • wielokrotne publikowanie tej samej treści z tego samego konta lub z wielu kont.
Niszczenie i wyrządzanie szkód
Nie zezwalamy na publikowanie treści, które mają na celu zniszczenie lub pogorszenie wizerunku internetowego danego obiektu. Obejmuje to edytowanie informacji o danym miejscu w taki sposób, aby stały się nieodpowiednie lub straciły na jakości, z chęci zrobienia żartu lub wyrażenia poglądów społecznych bądź politycznych.
Traktuj te zasady poważnie. Jeśli zachowanie użytkownika Map Google na tej platformie i poza nią szkodzi naszym użytkownikom, członkom społeczności, pracownikom lub ekosystemowi, możemy podjąć różne działania, od zawieszenia uprawnień po zamknięcie konta. Podczas sprawdzania treści i kont bierzemy pod uwagę różne typy informacji, w tym samą treść, informacje o koncie, działania użytkownika, obecność wzorca szkodliwych zachowań, a także inne informacje uzyskane za pomocą mechanizmów zgłaszania treści (w odpowiednich przypadkach) oraz na podstawie własnych analiz.
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne