การแจ้งเตือน

ข้อมูลอัปเดตสำคัญ: เราจะย้ายข้อมูลบทความช่วยเหลือในส่วนความช่วยเหลือของ Local Guides ไปยังศูนย์ช่วยเหลือของ Google Maps ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

สร้างรายการสถานที่

ใน Google Maps คุณสร้างรายการสถานที่ เช่น สถานที่ที่ชื่นชอบหรือสถานที่ที่ต้องการไปเยี่ยมชมได้

สร้างรายการใหม่

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่ เลื่อนลงไปที่ "รายการของคุณ"
 3. แตะรายการใหม่
 4. ใส่ชื่อและคำอธิบาย
 5. แตะบันทึก

บันทึกสถานที่ลงในรายการ

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. ค้นหาสถานที่หรือแตะสถานที่ในแผนที่
 3. ที่ด้านล่าง แตะชื่อหรือที่อยู่ของสถานที่
 4. แตะบันทึก
 5. เลือกรายการ แตะรายการใหม่ Plus เพื่อสร้างรายการใหม่

เพิ่มหมายเหตุไว้กับสถานที่ในรายการ

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่ เลื่อนลงไปที่ "รายการของคุณ"
 3. แตะรายการ
 4. ค้นหาสถานที่ จากนั้น แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 5. แตะเพิ่มหมายเหตุ
 6. เพิ่มหมายเหตุ จากนั้น บันทึก หมายเหตุมีความยาวได้ไม่เกิน 4,000 อักขระ

ค้นหารายการ

วิธีค้นหารายการของคุณ
 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad 
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่ เลื่อนลงไปที่ "รายการของคุณ"

แก้ไขหรือลบรายการ

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่ เลื่อนลงไปที่ "รายการของคุณ"
 3. ข้างรายการที่ต้องการแก้ไขหรือลบ ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เลือกตัวเลือก ซึ่งได้แก่
  • แก้ไขรายการ: เปลี่ยนชื่อ คำอธิบาย หรือสถานที่ในรายการ
  • ลบรายการ: นำรายการออก 
 4. แตะแก้ไข แก้ไข ที่ด้านบนเพื่อเปลี่ยนแปลงรายการ แล้วคุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้
  • แก้ไขรายการ: ให้แตะชื่อหรือคำอธิบายที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงที่ด้านบน
  • เพิ่มหมายเหตุ: แตะช่องใต้สถานที่ที่คุณต้องการอธิบาย แล้วเพิ่มอักขระไม่เกิน 400 ตัว
  • ลบสถานที่ที่บันทึกไว้: แตะนำออก ลบ
 5. แตะบันทึกเมื่อเสร็จแล้ว

ซ่อนหรือแชร์รายการ

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่ เลื่อนลงไปที่ "รายการของคุณ"
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ถัดจากรายการที่ต้องการแชร์แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • ซ่อน/แสดงในแผนที่: แสดงหรือซ่อนสถานที่ที่บันทึกไว้ขณะดูแผนที่
  • แก้ไขรายการ: เพิ่มหรือนำสถานที่ออกจากรายการ
  • แชร์รายการ: อนุญาตให้ผู้อื่นดูหรือทำงานร่วมกันในรายการที่บันทึกไว้
  • ตัวเลือกการแชร์: ตั้งรายการให้เป็นส่วนตัวหรือแชร์ได้ หากต้องการให้ทุกคนที่มีลิงก์ดูรายการของคุณได้ ให้แตะแชร์

ทุกคนที่ดูรายการของคุณได้จะดูชื่อและรูปโปรไฟล์ของผู้ที่เข้าร่วมรายการได้ด้วย นอกจากนี้ ยังดูว่าใครเป็นคนเพิ่มหรือแก้ไขสถานที่และหมายเหตุในรายการได้

จัดการว่าใครจะแก้ไขรายการที่แชร์ได้

เชิญบุคคลอื่นให้แก้ไขรายการของคุณ

คุณสามารถเชิญบุคคลอื่นให้เข้ามาอยู่ในรายการที่แชร์เพื่อแก้ไขข้อมูลได้ ดังนี้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่ เลื่อนลงไปที่ "รายการของคุณ"
 3. ถัดรายการ ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แชร์รายการ
 4. เปิด "ลิงก์เพื่อยินยอมให้แก้ไข"
 5. เลือกบุคคลที่คุณจะแชร์ลิงก์ให้แก้ไขด้วย

เปลี่ยนบุคคลที่มีสิทธิ์แก้ไขรายการของคุณ

วิธีแชร์ลิงก์แก้ไขรายการอีกครั้งหรือเพิ่มผู้แก้ไข

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่ เลื่อนลงไปที่ "รายการของคุณ"
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ตัวเลือกการแชร์
 4. ใต้ "ผู้แก้ไข" ให้แตะเชิญผู้อื่น
 5. เลือกบุคคลที่จะแชร์ลิงก์ด้วย

หากต้องการนำผู้แก้ไขปัจจุบันออกทั้งหมด ให้ปิดการแก้ไขโดยวิธีต่อไปนี้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่ เลื่อนลงไปที่ "รายการของคุณ"
 3. ถัดจากรายการ ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ตัวเลือกการแชร์
 4. ในส่วน "ตัวเลือกการแก้ไข" ให้ปิดอนุญาตให้ผู้อื่นแก้ไขรายการนี้ได้
  1. เปิดอนุญาตให้ผู้อื่นแก้ไขรายการนี้ได้เพื่อรับลิงก์ใหม่สำหรับแชร์กับผู้อื่น

ติดตามรายการ

หากคุณติดตามรายการที่ผู้อื่นสร้างขึ้น สถานที่ที่คนเหล่านั้นบันทึกไว้จะแสดงใน "สถานที่ของคุณ" และจะแสดงเป็นสถานที่แนะนำใน Google Maps ด้วย

ติดตามรายการโดยใช้ลิงก์

 1. แตะลิงก์ที่คุณได้รับเพื่อเปิดลิงก์
 2. แตะติดตาม แล้วระบบจะเพิ่มรายการลงในกลุ่มรายการที่คุณติดตาม
 3. ไม่บังคับ: หากต้องการเลิกติดตามรายการที่มีคนแชร์กับคุณ ให้เลือกรายการ จากนั้น กำลังติดตาม
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก