สร้างรายการสถานที่

คุณสร้างรายการสถานที่ได้ เช่น สถานที่ที่คุณชื่นชอบหรือสถานที่ที่ต้องการไปเยี่ยมชมได้ใน Google Maps

สร้างรายการใหม่

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่
 3. แตะรายการใหม่ เครื่องหมายบวก ที่ด้านขวาล่าง
 4. ใส่ชื่อและคำอธิบาย
 5. เลือกประเภทรายการ
  • ส่วนตัว: มีเพียงคุณเท่านั้นที่ดูและแก้ไขได้
  • แชร์: แชร์ลิงก์เพื่อดูหรือแก้ไข
  • สาธารณะ: แสดงแบบสาธารณะในบริการของ Google ในเว็บพร้อมโปรไฟล์และรูปภาพของคุณ
 6. แตะบันทึก

บันทึกสถานที่ลงในรายการ

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ค้นหาสถานที่หรือแตะสถานที่ในแผนที่
 3. ที่ด้านล่าง แตะชื่อหรือที่อยู่ของสถานที่
 4. แตะบันทึก
 5. เลือกรายการ แตะรายการใหม่ เครื่องหมายบวก เพื่อสร้างรายการใหม่
 6. ไม่บังคับ: คุณจะเพิ่มหมายเหตุของสถานที่ได้หลังจากบันทึกลงในรายการแล้ว

ค้นหารายการ

วิธีค้นหารายการของคุณ

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในอุปกรณ์ Android 
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่

แก้ไขหรือลบรายการ

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่
 3. แตะรายการที่ต้องการแก้ไขหรือลบ
 4. หากต้องการลบรายการ ที่ด้านบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบรายการ
  หมายเหตุ: คุณลบรายการเริ่มต้นที่สร้างไว้ใน Maps ไม่ได้ เช่น รายการโปรด ต้องการไป และสถานที่ติดดาว
 5. แตะแก้ไข แก้ไข ที่ด้านบนเพื่อเปลี่ยนแปลงรายการ แล้วคุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้
  • แก้ไขรายการ: ให้แตะชื่อหรือคำอธิบายที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงที่ด้านบน
  • เพิ่มหมายเหตุ: แตะช่องด้านล่างสถานที่ที่คุณต้องการอธิบาย แล้วเพิ่มอักขระไม่เกิน 4,000 ตัว
  • ลบสถานที่ที่บันทึกไว้: แตะนำออก ลบ
 6. แตะบันทึกเมื่อเสร็จแล้ว

ซ่อนหรือแชร์รายการ

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่
 3. ที่ข้างรายการที่ต้องการแชร์ ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เลือกตัวเลือก ดังนี้
  • ซ่อน/แสดงในแผนที่: แสดงหรือซ่อนสถานที่ที่บันทึกไว้ขณะดูแผนที่
  • แก้ไขรายการ: เพิ่มหรือนำสถานที่ออกจากรายการ
  • แชร์รายการ: อนุญาตให้ผู้อื่นดูหรือทำงานร่วมกันในรายการที่บันทึกไว้
  • ตัวเลือกการแชร์: คุณทำรายการให้เป็นสาธารณะ ส่วนตัว หรือแชร์ได้ หากต้องการให้ทุกคนที่มีลิงก์ดูรายการของคุณได้ ให้แตะแชร์ หากต้องการให้ทุกคนค้นหาและติดตามรายการของคุณได้ ให้แตะสาธารณะ 

ทุกคนที่ดูรายการของคุณได้จะดูชื่อและรูปโปรไฟล์ของผู้ที่เข้าร่วมรายการได้ด้วย นอกจากนี้ ยังดูว่าใครเป็นคนเพิ่มหรือแก้ไขสถานที่และหมายเหตุในรายการได้

จัดการว่าใครจะแก้ไขรายการที่แชร์ได้

เชิญบุคคลอื่นให้แก้ไขรายการของคุณ

คุณเชิญบุคคลอื่นให้เข้าร่วมเพื่อแก้ไขรายการที่แชร์และรายการสาธารณะของคุณได้ โดยทำตามวิธีต่อไปนี้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่
 3. ที่ข้างรายการ ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แชร์รายการ
 4. เปิด "ลิงก์เพื่อยินยอมให้แก้ไข"
 5. เลือกบุคคลที่คุณจะแชร์ลิงก์ให้แก้ไขด้วย

เปลี่ยนบุคคลที่มีสิทธิ์แก้ไขรายการของคุณ

วิธีแชร์ลิงก์แก้ไขรายการอีกครั้งหรือเพิ่มผู้แก้ไข

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ตัวเลือกการแชร์
 4. ใต้ "ผู้แก้ไข" ให้แตะเชิญผู้อื่น
 5. เลือกบุคคลที่จะแชร์ลิงก์ด้วย

หากต้องการนำผู้แก้ไขปัจจุบันออกทั้งหมด ให้ปิดการแก้ไขโดยวิธีต่อไปนี้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่
 3. ที่ข้างรายการ ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ตัวเลือกการแชร์
 4. ในส่วน "ตัวเลือกการแก้ไข" ให้ปิดอนุญาตให้ผู้อื่นแก้ไขรายการนี้ได้
  1. เปิดอนุญาตให้ผู้อื่นแก้ไขรายการนี้ได้เพื่อรับลิงก์ใหม่สำหรับแชร์กับผู้อื่น

จัดการรายการให้เสร็จสมบูรณ์

รายการที่มีแอตทริบิวต์ด้านล่างนี้มีสิทธิ์แสดงได้ (รายการแนะนำจะปรากฏในแท็บสำรวจของ Google Maps และสถานที่อื่นๆ ใน Maps และ Search) วิธีจัดการรายการให้เสร็จสมบูรณ์

 1. สร้างรายการใหม่ที่ตั้งชื่อเอง
 2. เพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับรายการ
 3. เพิ่มสถานที่อย่างน้อย 4 แห่ง
 4. เพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับสถานที่แต่ละแห่งในรายการ
 5. เลือกรูปภาพสำหรับสถานที่แต่ละแห่งในรายการ
 6. แตะเผยแพร่

คุณทำให้รายการเป็นส่วนตัวได้โดยสลับเป็นแบบ "ส่วนตัว" เพื่อให้คุณเท่านั้นที่เห็น หากต้องการสลับรายการเป็นแบบส่วนตัว ถัดจากรายการ ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น ตัวเลือกการแชร์ จากนั้น ส่วนตัว

ปรับแต่งลำดับรายการ

คุณปรับแต่งลำดับสถานที่ซึ่งบันทึกไว้ในรายการ Google Maps ได้
 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่
 3. ในส่วน "รายการของคุณ" ให้แตะ "ติดป้ายกํากับ"
 4. แตะแก้ไข แก้ไข
 5. เปิดใช้งานปรับแต่งลำดับรายการ
 6. แตะเส้นสีน้ำเงิน 4 เส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายของชื่อสถานที่ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนลำดับ
 7. เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะบันทึก

ติดตามรายการ

หากคุณติดตามรายการที่ผู้อื่นสร้างขึ้น สถานที่ที่คนเหล่านั้นบันทึกไว้จะแสดงใน "สถานที่ของคุณ" และจะแสดงเป็นสถานที่แนะนำใน Google Maps ด้วย

ติดตามรายการโดยใช้ลิงก์

 1. แตะลิงก์ที่คุณได้รับเพื่อเปิดลิงก์
 2. แตะติดตาม แล้วระบบจะเพิ่มรายการในกลุ่มรายการที่คุณติดตาม
 3. ไม่บังคับ: หากต้องการเลิกติดตามรายการที่ผู้อื่นแชร์กับคุณ ให้แตะรายการ จากนั้น ติดตามอยู่

ดูรายการที่ผู้อื่นสร้าง

หากผู้ใช้มีรายการบน Google Maps ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ คุณก็ติดตามได้ 

 1. แตะชื่อของผู้ใช้ที่มีรายการที่คุณต้องการติดตาม
 2. แตะรายการ
 3. แตะรายการที่ต้องการติดตาม จากนั้น เพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ติดตาม 
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false