Powiadomienie

Ważna informacja: w najbliższych miesiącach artykuły pomocy dotyczące Lokalnych przewodników będą przenoszone do Centrum pomocy Map Google.

Tworzenie listy miejsc

W Mapach Google możesz utworzyć listę miejsc, na której znajdą się np. Twoje ulubione miejsca lub miejsca, które chcesz odwiedzić.

Tworzenie nowej listy

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij Zapisane Zapisz miejsce.
 3. W prawym dolnym rogu kliknij Nowa lista Plus.
 4. Wpisz jej nazwę i opis.
 5. Wybierz typ listy.
  • Prywatna: tylko Ty możesz wyświetlać i edytować tę listę.
  • Udostępniona: udostępnij innym użytkownikom link do wyświetlania i edytowania listy.
 6. Kliknij Zapisz.

Zapisywanie miejsc na liście

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Wyszukaj miejsce lub kliknij je na mapie.
 3. Na dole kliknij nazwę lub adres miejsca.
 4. Kliknij Zapisz.
 5. Wybierz listę. Aby utworzyć nową listę, kliknij Nowa lista Plus.
 6. Opcjonalnie: po zapisaniu miejsca na liście można dodać do niego notatkę.

Znajdowanie własnych list

Aby znaleźć własne listy:

 1. Na urządzeniu z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij Zapisane Zapisz miejsce.

Edytowanie i usuwanie listy

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij Zapisane Zapisz miejsce.
 3. Wybierz listę, którą chcesz edytować lub usunąć.
 4. Aby usunąć listę, u góry kliknij Więcej  Więcej a potem Usuń listę.
  Uwaga: nie można usuwać domyślnych list utworzonych na stałe w Mapach Google, takich jak „Ulubione”, „Chcę tam pojechać” i „Miejsca oznaczone gwiazdką”.
 5. Aby edytować listę, u góry kliknij Więcej Więcej a potem Edytuj listę.
  • Edytuj listę: kliknij u góry nazwę lub opis, które chcesz zmienić.
  • Dodaj notatki: kliknij pole poniżej miejsca, które chcesz opisać. Możesz użyć maksymalnie 4000 znaków.
  • Usuń zapisane miejsce: kliknij Usuń Usuń.
 6. Na koniec w prawym górnym rogu wybierz Zapisz.

Ukrywanie i udostępnianie listy

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij Zapisane Zapisz miejsce.
 3. Obok listy, którą chcesz udostępnić, kliknij Więcej Więcej a potem i wybierz opcję:
  • Ukryj/Pokaż na swojej mapie: wyświetlaj lub ukrywaj zapisane miejsca, gdy oglądasz mapę.
  • Edytuj listę: dodawaj i usuwaj miejsca na liście.
  • Udostępnij listę: pozwól innym zobaczyć zapisaną listę lub współpracować przy jej tworzeniu.
  • Opcje udostępniania: możesz ustawić swoją listę jako prywatną lub udostępnioną. Aby każda osoba mająca link mogła zobaczyć Twoją listę, wybierz Udostępniona.

Każdy, kto może wyświetlać Twoje listy, może też wyświetlić nazwy oraz zdjęcia profilowe osób, które dołączyły do listy. Może też sprawdzić, kto dodał lub edytował miejsca i notatki na liście.

Zarządzanie osobami, które mogą edytować udostępnione listy

Zapraszanie innych osób do edytowania listy

Możesz zapraszać inne osoby, aby dołączyły do Twoich udostępnianych list oraz je edytowały:

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij Zapisane Zapisz miejsce.
 3. Obok listy kliknij Więcej Więcej a potem Udostępnij listę.
 4. Włącz opcję „Link umożliwiający edytowanie”.
 5. Wybierz, komu chcesz udostępnić link do edycji.

Zmiana osób, które mogą edytować listę

Aby ponownie udostępnić link do edycji listy lub dodać więcej osób edytujących:

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij Zapisane Zapisz miejsce.
 3. Kliknij Więcej Więcej a potem Opcje udostępniania.
 4. W sekcji „Osoby edytujące” kliknij Zaproś osoby do edytowania listy.
 5. Wybierz, komu chcesz udostępnić link.

Aby usunąć wszystkie osoby obecnie edytujące listę, wyłącz możliwość edycji:

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij Zapisane Zapisz miejsce.
 3. Obok listy kliknij Więcej Więcej a potem Opcje udostępniania.
 4. W sekcji „Opcje edytowania” wyłącz opcję Pozwól innym edytować tę listę.
  1. Włącz opcję Pozwól innym edytować tę listę, by uzyskać nowy link do udostępniania innym.

Zmienianie kolejności miejsc na liście

Możesz zmieniać kolejność miejsc zapisanych na listach w Mapach Google.
 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij Zapisane Zapisz miejsce.
 3. W sekcji „Twoje listy” kliknij listę, na której chcesz zmienić kolejność miejsc.
 4. Kliknij Edytuj Edytuj.
 5. Włącz Dostosuj kolejność elementów listy.
 6. Naciśnij i przytrzymaj cztery niebieskie linie z lewej strony nazwy danego miejsca, by zmienić jego pozycję.
 7. Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

Obserwowanie listy

Jeśli obserwujesz listę utworzoną przez inną osobę, jej zapisane miejsca pokażą się w sekcji Twoje miejsca. Miejsca te pojawią się także jako sugerowane lokalizacje w Mapach Google.

Obserwowanie listy za pomocą linku

 1. Kliknij otrzymany link, aby go otworzyć.
 2. Kliknij Zapisz. Lista zostanie dodana do grupy list, które obserwujesz.
 3. Opcjonalnie: aby przestać obserwować listę, którą ktoś Ci udostępnił, wybierz tę listę a potem Obserwujesz.

Wyświetlanie list utworzonych przez innych użytkowników

Jeśli inny użytkownik ma jakiekolwiek listy Map Google, możesz je obserwować.

 1. Kliknij nazwę użytkownika, którego listę chcesz obserwować.
 2. Kliknij Listy.
 3. Kliknij listę, którą chcesz obserwować a potem Więcej Więcej a potem Obserwuj.
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne