Andere typen foto's

Google Foto's

Foto's die naar Google Foto's zijn geüpload, tellen niet mee voor uw niveau voor Local Guides en worden gescheiden gehouden van uw Google Maps-foto's. U kunt uw foto's uit Google Foto's wel delen met Maps. Als u op uw mobiele apparaat de functie voor automatische back-ups heeft ingeschakeld, kan er in Google Foto's bovendien een back-up worden gemaakt van foto's die u aan Google Maps heeft toegevoegd.

Panoramafoto's

Als u punten voor Local Guides wilt verdienen met panoramafoto's of met foto's die via de Street View-app zijn geüpload, moeten deze foto's worden gelinkt aan een interessante plaats of een bedrijf op Google Maps.