ธุรกิจของฉัน

โปรแกรม Local Guides เป็นโปรแกรมสำหรับบุคคล การมีส่วนร่วมจากองค์กร แบรนด์ หรือธุรกิจจะไม่นับรวมในโปรแกรม Local Guides และเราอาจนำผู้ฝ่าฝืนออกจากโปรแกรม

เราไม่อนุญาตการขอรวบรวม Local Guides โดยเด็ดขาด

Google My Business

Google My Business เป็นเครื่องมือฟรีที่ใช้ง่ายซึ่งธุรกิจและองค์กรสามารถใช้ในการจัดการตัวตนทางออนไลน์ของตนใน Google ซึ่งรวมถึง Search และ Maps หากต้องการเรียนรู้วิธีจัดการลักษณะการแสดงข้อมูลทางธุรกิจของคุณใน Google โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google My Business