การแจ้งเตือน

ข้อมูลอัปเดตสำคัญ: เราจะย้ายข้อมูลบทความช่วยเหลือในส่วนความช่วยเหลือของ Local Guides ไปยังศูนย์ช่วยเหลือของ Google Maps ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ธุรกิจของฉัน

โปรแกรม Local Guides เป็นโปรแกรมสำหรับบุคคล การมีส่วนร่วมจากองค์กร แบรนด์ หรือธุรกิจจะไม่นับรวมในโปรแกรม Local Guides และเราอาจนำผู้ฝ่าฝืนออกจากโปรแกรม

เราไม่อนุญาตการขอรวบรวม Local Guides โดยเด็ดขาด

Google Business Profile

Google Business Profile เป็นเครื่องมือฟรีที่ใช้ง่ายซึ่งธุรกิจและองค์กรสามารถใช้ในการจัดการตัวตนบนโลกออนไลน์ใน Google ซึ่งรวมถึง Search และ Maps หากต้องการดูวิธีจัดการลักษณะการแสดงข้อมูลทางธุรกิจของคุณใน Google โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google Business Profile

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
9609334991978206928