Điểm, cấp và huy hiệu

Điểm Local Guides

Hãy tích điểm bằng cách đóng góp cho Google Maps. Cho điểm một địa điểm bằng điểm xếp hạng, mô tả trải nghiệm của bạn bằng bài đánh giá, chia sẻ ảnhvideo, cung cấp thông tin chi tiết bằng cách đưa ra câu trả lời, giải đáp các câu hỏi về địa điểm, cập nhật thông tin bằng cách chỉnh sửa địa điểm, thêm địa điểm còn thiếu hoặc xác minh thông tin bằng cách kiểm tra tính xác thực.

Đóng góp cho Maps Điểm tích được
Bài đánh giá 10 điểm cho mỗi bài đánh giá
Bài đánh giá dài hơn 200 ký tự Thêm 10 điểm thưởng cho mỗi bài đánh giá
Xếp hạng 1 điểm cho mỗi lần xếp hạng
Ảnh 5 điểm cho mỗi ảnh
Thẻ ảnh 3 điểm cho mỗi thẻ
Video 7 điểm cho mỗi video
Trả lời 1 điểm cho mỗi câu trả lời
Trả lời Hỏi và Đáp 3 điểm cho mỗi câu trả lời
Chỉnh sửa 5 điểm cho mỗi lần chỉnh sửa
Thêm địa điểm 15 điểm cho mỗi lần thêm một địa điểm
Thêm đường 15 điểm cho mỗi lần thêm một con đường
Xác thực thông tin 1 điểm cho mỗi lần xác minh tính xác thực
Đăng danh sách đủ điều kiện 10 điểm cho mỗi lần đăng danh sách
Thông tin mô tả (trong danh sách) 5 điểm cho mỗi lần thêm thông tin mô tả

Cấp Local Guides

Đạt cấp cao hơn khi bạn tích được điểm cho những nội dung đóng góp của mình.

Cấp Điểm Huy hiệu
Cấp 1 0 điểm Không có huy hiệu
Cấp 2 15 điểm Không có huy hiệu
Cấp 3 75 điểm Không có huy hiệu
Cấp 4 250 điểm
Cấp 5 500 điểm
Cấp 6 1.500 điểm
Cấp 7 5.000 điểm
Cấp 8 15.000 điểm
Cấp 9 50.000 điểm
Cấp 10 100.000 điểm

Lưu ý rằng có thể mất tối đa 24 giờ để cập nhật điểm và cấp của bạn. Điểm không hết hạn, nhưng điểm có thể giảm nếu nội dung bị xóa do vi phạm chính sách của chúng tôi. Hãy tiếp tục đóng góp tích cực trên Google Maps để đủ điều kiện hưởng các đặc quyền và quyền truy cập sớm vào các tính năng mới.

Yêu cầu của chương trình

Cách tạo danh sách

Tìm hiểu cách tạo, lưu và chỉnh sửa danh sách của bạn tại đây

Tìm cấp Local Guides của bạn
  1. Đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của Google Maps
  2. Chạm vào biểu tượng trình đơn Trình đơn
  3. Chạm vào mục Đóng góp của bạn
  4. Cấp và tổng số điểm của bạn sẽ hiển thị
Xin lưu ý rằng có thể mất tối đa 24 giờ để cập nhật hồ sơ của bạn.
Tìm hiểu thêm về đặc quyền

Được công nhận khi bạn tích được nhiều điểm hơn.

Kiếm huy hiệu Local Guides

Local Guide cấp 4 trở lên được hưởng đặc quyền là có được huy hiệu trong Google Maps.

Bài đánh giá, chỉnh sửa hoặc ảnh riêng tư

Bài đánh giá, mục chỉnh sửa hoặc ảnh được Google đánh dấu là riêng tư là những trường hợp vi phạm chính sách của chúng tôi và chỉ hiển thị cho bạn. Bài đánh giá, mục chỉnh sửa hoặc ảnh riêng tư không được tính vào cấp Local Guides của bạn.

Điểm của tôi bị giảm. Tại sao lại thế?

Điểm có thể bị trừ nếu đóng góp của bạn được xác định là vi phạm chính sách nội dung của chúng tôi. Đóng góp vi phạm chính sách của chúng tôi không được tính vào cấp Local Guides của bạn.

Điểm của tôi có hết hạn không?

Được dựa vào cấu trúc hiện tại liên quan đến đặc quyền và số điểm, các nội dung đóng góp cho địa điểm ưa thích hoặc doanh nghiệp trên Google Maps không hết hạn. Nội dung đóng góp cho doanh nghiệp đã đóng cửa vĩnh viễn và đã bị xóa khỏi Google Maps sẽ không được tính vào cấp Local Guides của bạn.

Yêu cầu đủ điều kiện tối thiểu đối với danh sách Local Guides

Để đủ điều kiện, danh sách Local Guides của bạn phải:

  • Có tiêu đề danh sách (nghĩa là danh sách tùy chỉnh, không phải danh sách Địa điểm muốn đi hoặc Địa điểm yêu thích)
  • Bao gồm tối thiểu 4 địa điểm
  • Danh sách phải được chia sẻ công khai