Điểm, cấp và huy hiệu

Điểm Local Guides

Hãy tích điểm bằng cách đóng góp cho Google Maps. Chấm điểm một địa điểm bằng điểm xếp hạng, mô tả trải nghiệm của bạn bằng bài đánh giá, chia sẻ ảnhvideo, cung cấp thông tin chi tiết bằng cách đưa ra câu trả lời, giải đáp các câu hỏi về địa điểm, cập nhật thông tin bằng cách chỉnh sửa địa điểm, thêm địa điểm bị thiếu hoặc xác minh thông tin bằng cách kiểm tra tính xác thực.

Đóng góp cho Maps Điểm tích được
Bài đánh giá 10 điểm cho mỗi bài đánh giá
Bài đánh giá dài hơn 200 ký tự Thêm 10 điểm thưởng cho mỗi bài đánh giá
Xếp hạng 1 điểm cho mỗi lần xếp hạng
Ảnh 5 điểm cho mỗi ảnh
Thẻ ảnh 3 điểm cho mỗi thẻ
Video 7 điểm cho mỗi video
Trả lời 1 điểm cho mỗi câu trả lời
Trả lời Hỏi và Đáp 3 điểm cho mỗi câu trả lời
Chỉnh sửa 5 điểm cho mỗi lần chỉnh sửa
Thêm địa điểm 15 điểm cho mỗi lần thêm một địa điểm
Thêm đường 15 điểm cho mỗi lần thêm một con đường
Xác thực thông tin 1 điểm cho mỗi lần xác minh tính xác thực
Đăng danh sách đủ điều kiện 10 điểm cho mỗi lần đăng danh sách
Thông tin mô tả (trong danh sách) 5 điểm cho mỗi lần thêm thông tin mô tả

Cấp Local Guides

Đạt cấp cao hơn khi bạn tích được điểm cho những nội dung đóng góp của mình.

Cấp Điểm Huy hiệu
Cấp 1 0 điểm Không có huy hiệu
Cấp 2 15 điểm Không có huy hiệu
Cấp 3 75 điểm Không có huy hiệu
Cấp 4 250 điểm
Cấp 5 500 điểm
Cấp 6 1.500 điểm
Cấp 7 5.000 điểm
Cấp 8 15.000 điểm
Cấp 9 50.000 điểm
Cấp 10 100.000 điểm

Xin lưu ý rằng quá trình cập nhật điểm và cấp của bạn có thể mất tối đa 24 giờ. Điểm không có hạn sử dụng, nhưng có thể giảm đi nếu nội dung bị xóa do vi phạm các chính sách của chúng tôi. Hãy tích cực đóng góp trên Google Maps để đủ điều kiện nhận các phần thưởng và quyền truy cập sớm vào các tính năng mới.

Yêu cầu của chương trình

Tìm cấp Local Guides của bạn
  1. Đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của Google Maps
  2. Chạm vào biểu tượng trình đơn Trình đơn
  3. Chạm vào mục Đóng góp của bạn
  4. Cấp và tổng số điểm của bạn sẽ hiển thị
Xin lưu ý rằng có thể mất tối đa 24 giờ để cập nhật hồ sơ của bạn.
Kiếm huy hiệu Local Guides

Local Guide cấp 4 trở lên sẽ được thưởng huy hiệu trong Google Maps.

Bài đánh giá, chỉnh sửa hoặc ảnh riêng tư

Bài đánh giá, mục chỉnh sửa hoặc ảnh được Google đánh dấu là riêng tư là những trường hợp vi phạm chính sách của chúng tôi và chỉ hiển thị cho bạn. Bài đánh giá, mục chỉnh sửa hoặc ảnh riêng tư không được tính vào cấp Local Guides của bạn.

Điểm của tôi bị giảm. Tại sao lại thế?

Điểm có thể bị trừ nếu đóng góp của bạn được xác định là vi phạm chính sách nội dung của chúng tôi. Đóng góp vi phạm chính sách của chúng tôi không được tính vào cấp Local Guides của bạn.

Điểm của tôi có hết hạn không?

Được dựa vào cấu trúc hiện tại liên quan đến đặc quyền và số điểm, các nội dung đóng góp cho địa điểm ưa thích hoặc doanh nghiệp trên Google Maps không hết hạn. Nội dung đóng góp cho doanh nghiệp đã đóng cửa vĩnh viễn và đã bị xóa khỏi Google Maps sẽ không được tính vào cấp Local Guides của bạn.

Yêu cầu đủ điều kiện tối thiểu đối với danh sách Local Guides

Để đủ điều kiện, danh sách Local Guides của bạn phải:

  • Có tiêu đề danh sách (nghĩa là danh sách tùy chỉnh, không phải danh sách Địa điểm muốn đi hoặc Địa điểm yêu thích)
  • Bao gồm tối thiểu 4 địa điểm
  • Danh sách phải được chia sẻ công khai
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false