ทําเครื่องหมายสถานที่เป็นเปิดทำการอีกครั้งหรือปิดทำการใน Google Maps

หากคุณคุ้นเคยกับสถานที่ ก็ให้ความคิดเห็นที่ช่วยให้ Google Maps ตัดสินได้ว่าจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานที่หรือไม่ นอกจากนี้ คุณยังทําเครื่องหมายสถานที่เป็นย้ายแล้ว บุคคลทั่วไปเข้าไปไม่ได้ ซ้ำกับสถานที่อื่น หรือไม่มีอยู่จริงได้ด้วย

สำคัญ

 • หากคุณเป็นเจ้าของหรือจัดการธุรกิจ โปรดดูวิธีแก้ไขข้อมูลทางธุรกิจ
 • ไม่ต้องทําเครื่องหมายสถานที่เป็นเปิดหรือปิดตามชั่วโมงทำการ การปิดเป็นการบ่งบอกว่าสถานที่นั้นๆ ยังคงเปิดทำการอยู่หรือไม่
 • ก่อนที่จะให้คําแนะนําเกี่ยวกับสถานที่ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google แล้ว

ทําเครื่องหมายสถานที่เป็นย้ายแล้ว

 1.  เปิด Google Maps Google Maps
 2. ค้นหาหรือเลือกสถานที่ในแผนที่
 3. เลือกแนะนำให้แก้ไข จากนั้น ปิดหรือนำออก
 4. ในส่วน "ปิดหรือนำออก" ให้เลือกย้ายไปที่อื่นแล้ว จากนั้น ส่ง
เคล็ดลับ: หากคุณคิดว่าควรนำบางอย่างออกเนื่องด้วยเหตุผลทางกฎหมาย ให้ส่งคำขอทางกฎหมาย

ทําเครื่องหมายสถานที่เป็นซ้ำกับสถานที่อื่น

 1. เปิด Google Maps Google Maps
 2. ค้นหาหรือเลือกสถานที่ในแผนที่
 3. เลือกแนะนำให้แก้ไข จากนั้น ปิดหรือนำออก
 4. ในส่วน "ปิดหรือนําออก" ให้เลือกซ้ำกับสถานที่อื่น จากนั้นส่ง

ทําเครื่องหมายสถานที่เป็นไม่มีอยู่จริง

หาก Google Maps แสดงสถานที่ที่ไม่เคยอยู่ในตำแหน่งหนึ่งๆ ให้ทําเครื่องหมายสถานที่ดังกล่าวเป็นไม่มีอยู่จริง

 1. เปิด Google Maps Google Maps
 2. ค้นหาหรือเลือกสถานที่ในแผนที่
 3. เลือกแนะนำให้แก้ไข จากนั้น ปิดหรือนำออก
 4. ในส่วน "ปิดหรือนําออก" ให้เลือกไม่มีอยู่ที่นี่ จากนั้น ส่ง

ทําเครื่องหมายสถานที่เป็นปิดชั่วคราว

 1. เปิด Google Maps Google Maps
 2. ค้นหาหรือเลือกสถานที่ในแผนที่
 3. เลือกแนะนำให้แก้ไข จากนั้น ปิดหรือนำออก
 4. ในส่วน "ปิดหรือนําออก" ให้เลือกปิดชั่วคราว จากนั้น ส่ง

ทําเครื่องหมายสถานที่เป็นปิดถาวร

 1. เปิด Google Maps Google Maps
 2. ค้นหาหรือเลือกสถานที่ในแผนที่
 3. เลือกแนะนำให้แก้ไข จากนั้น ปิดหรือนำออก
 4. ในส่วน "ปิดหรือนําออก" ให้เลือกปิดถาวร จากนั้น ส่ง

ทําเครื่องหมายธุรกิจเป็นเปิดทำการอีกครั้ง

 1. เปิด Google Maps Google Maps
 2. ค้นหาสถานที่ซึ่งมีสถานะเป็นปิดชั่วคราวหรือถาวร หรือเลือกสถานที่นั้นในแผนที่
 3. เลือกแนะนำให้แก้ไข จากนั้น เปิดทำการอีกครั้ง จากนั้น ส่ง

รอเผยแพร่การแก้ไข

เราจะตรวจสอบสิ่งที่คุณแก้ไข ดังนั้นจึงอาจใช้เวลาสักพักในการอัปเดตลงบนแผนที่

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
7315192676671800686
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
false
false