Υπεύθυνος επικοινωνίας για DSA

Η Google επιδιώκει να βοηθήσει τις αρχές των κρατών μελών της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους αξιόπιστους flagger του DSA και άλλες επαγγελματικές οντότητες που υπάγονται σε συγκεκριμένη σχέση με την Google, στην απευθείας και αποτελεσματική επικοινωνία μαζί μας. Ορίστε μία από τις επιλογές που αναφέρονται παρακάτω, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να επικοινωνείτε με την Google σύμφωνα με τον Νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

*Υπεύθυνος επικοινωνίας για DSA: Αγγλικά

Επιλέξτε τον ρόλο σας
false
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
9412094603044709724
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
false