Báo cáo nội dung trên Google

Các chính sách của Google về sản phẩm và nội dung được áp dụng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có các quy trình để xóa hoặc hạn chế quyền truy cập vào nội dung căn cứ theo luật địa phương. Trang này sẽ giúp bạn đến đúng nơi để báo cáo nội dung vi phạm mà bạn muốn yêu cầu xoá khỏi các dịch vụ của Google theo chính sách của Google hoặc luật hiện hành.

Đối với những vấn đề liên quan đến chính sách về nội dung và sản phẩm hoặc Điều khoản dịch vụ của Google nhưng không liên quan đến pháp lý, bạn cũng có thể truy cập http://support.google.com

Mỗi quốc gia/khu vực lại có những tiêu chuẩn pháp lý riêng. Nội dung vi phạm một luật cụ thể ở một quốc gia/khu vực có thể lại hợp pháp ở các quốc gia/khu vực khác. Thường thì chúng tôi sẽ chỉ xoá hoặc hạn chế quyền truy cập vào nội dung tại quốc gia/khu vực nơi nội dung đó bị coi là bất hợp pháp. Tuy nhiên, khi phát hiện nội dung vi phạm chính sách về nội dung hoặc sản phẩm hay Điều khoản dịch vụ của Google, thường thì chúng tôi xoá hoặc hạn chế quyền truy cập vào nội dung đó trên phạm vi toàn cầu.

Tuy có thể báo cáo cùng một nội dung thông qua cả quy trình báo cáo vi phạm chính sách về nội dung/sản phẩm và quy trình báo cáo liên quan đến vấn đề pháp lý, nhưng bạn phải gửi riêng từng báo cáo. Xin lưu ý rằng việc báo cáo nội dung thông qua quy trình báo cáo vi phạm chính sách về nội dung/sản phẩm không thay thế cho việc báo cáo nội dung đó thông qua quy trình báo cáo liên quan đến vấn đề pháp lý và cũng không được coi là thông báo pháp lý.

 

Chọn sản phẩm Google nơi xuất hiện nội dung bạn đang báo cáo
Lưu ý: Bạn phải gửi báo cáo riêng cho từng sản phẩm của Google nơi nội dung đó xuất hiện
false
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính