Nahlasovanie obsahu na Googli

Pravidlá pre obsah a pravidlá služby spoločnosti Google platia všade, kde sa nachádzate, ale máme aj postupy na odstránenie alebo obmedzenie prístupu k obsahu na základe miestnych právnych predpisov. Táto stránka vás nasmeruje na správne miesto, kde môžete nahlásiť obsah a požiadať o jeho odstránenie zo služieb spoločnosti Google na základe jej pravidiel alebo príslušných právnych predpisov.

V prípade iných ako právnych záležitostí týkajúcich sa zmluvných podmienok alebo pravidiel pre obsah a pravidiel služby spoločnosti Google môžete prejsť aj na http://support.google.com

Právne normy sa v jednotlivých krajinách alebo regiónoch značne líšia. Obsah, ktorý porušuje určitý právny predpis, môže byť v iných krajinách alebo oblastiach zákonný. Obvykle príslušný obsah odstránime alebo k nemu obmedzíme prístup iba v krajine či regióne, v ktorom sa považuje za nezákonný. Ak však zistíme, že porušuje pravidlá pre obsah alebo pravidlá služby či zmluvné podmienky, zvyčajne ho odstránime alebo k nemu globálne obmedzíme prístup.

Prostredníctvom ciest nahlásenia z právnych dôvodov a nahlásenia pre porušenie pravidiel pre obsah alebo pravidiel služby môžete nahlásiť rovnaký obsah, ale každé hlásenie musíte podať samostatne. Upozorňujeme, že nahlásenie obsahu prostredníctvom cesty týkajúcej sa pravidiel pre obsah alebo pravidiel služby nenahradzuje jeho nahlásenie prostredníctvom cesty týkajúcej sa právnych dôvodov a neslúži ako právne vyhlásenie.

 

Vyberte službu spoločnosti Google, v ktorej chcete nahlásiť obsah
Poznámka: Pre každú službu spoločnosti Google, v ktorej sa daný obsah vyskytuje, je potrebné podať samostatné hlásenie.
false
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka